Tänään ilmastohörhöjen hömppäseminaari – #ilmastosi2020

Tätä kuvaa on minulle esitetty muutamankin kerran keskusteluissa, joissa ihmisperäisen ilmastonmuutoksen todenperäisyyttä on yritetty kiistää. Katsokaamme tarkemmin, mistä kuvassa on kysymys.

Kuva 1.

Kuvan mukaan siis vain yksi GISS-mittaussarja osoittaa lämpenevää vuosina 2015-2019 muiden osoittaessa viilenevää. Noh, katsotaan ensin, onko kuva totta. Ladataan datat ja tehdään oma kuva.

Kuva 2.

Siltähän tuo näyttää. Ainoa, mikä tuossa kasvaa on sarja no. 11: Mantereet 2m korkeudella – GISS – https://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata_v3/GLB.Ts.txt. Huomataan kuitenkin, että lineaarisen trendin alku- ja loppupisteen välillä on eroa vain n. 0,15 °C.

Mitähän tapahtuu, jos tarkasteluväliä muutetaan. Katsotaan vaikka vuosia 2014-2018.

Kuva 3.

Nyt vain kaksi mittaussarjaa, 9 ja 16, näyttävät viilenevää, loput lämpenevää. Vuosina 2012-2016 kaikki 16 sarjaa näyttävät lämpenevää.

Kuva 4.

Vuosina 2010-2014, kahdeksan aikasarjaa näyttää viilenevää, toiset kahdeksan lämpenevää.

Kuva 5.

Kuvista 2-5 voidaan päätellä, että viiden vuoden trendistä ei voida päätellä juuri mitään. Tarkasteluväliä vaihtamalla, saadaan ihan millaisia tuloksia halutaan. Merkittävänä ilmastotrendinä pidetään yleisesti 30 vuoden aikajaksoa. Otetaan siis seuraavaksi 30 vuotta tähän samaan tarkasteluun, vuodet 1989-2019.

Kuva 6.

Kaikki sarjat näyttävät tällä aikavälillä selkeästi lämpenevää. Katsotaan sama vielä vuosikeskiarvoina.

Kuva 7.

Kaikki mittaussarjat seuraavat kutakunkin samanlaista trendiä ja kaikkien suunta on ylöspäin. Se miksi sarjat eivät ole yhteneviä, johtuu useastakin asiasta. Ensinnäkin, ne edustavat eri alueiden mittauksia, kuten artikkelin lopussa olevasta lähdeluettelosta nähdään. On omat sarjat ylemmälle troposfäärille, alemmalle troposfäärille, globaalille pintamittauksille, mantereille, sekä merenpinnalle. Eri sarjat käyttävät eri mittausasemia ja eri mittausmenetelmiä. Kaikki sarjat ilmaisevat anomaliaa, eli poikkemaa jostain vertailujaksosta, joka on erilainen eri sarjoille. Lisäksi datan käsittelyssä voi olla eroja, jotka tuottavat vähän erilaisia tuloksia. Tämä ns. adjusointi on välttämätöntä, koska ajan saatossa mm. mittausasemien sijanti, mittalaitteet sekä lämpötilojen vuorokautiset kirjausajankohdat ovat muuttuneet. Adjusoinneista voi lukea täältä.

Kuva 1. ei näin ollen kerro yhtään mitään ilmaston tilasta, muutoksesta, muutoksen suunnasta tai ylipäätään mistään muustakaan.

Miksi tästä pitää kirjoittaa juuri nyt? Koska tänään on se päivä, jolloin kaikki Suomen ilmastohörhöt kokoontuvat omaan tieteenvastaiseen hömppä-seminaariinsa Helsingin messukeskukseen. Siellä he vahvistavat omia harhaluulojaan ja poistuvat tilaisuudesta tyhmempinä kuin sinne saapuessa. Seminaarin puhujalista ei tietenkään pidä sisällään ainoatakaan meteorologia tai muuta varsinaista ilmastotutkijaa, sellaista, joka ymmärtäisi ilmakehässä säähän ja ilmastoon vaikuttavia ilmiöitä sekä ihmisperäisten kasvihuonekaasujen vaikutusta niihin. Ei myöskään aerosolifyysikkoa, jotka tutkivat aerosolien käyttäytymistä ilmakehässä ja niiden vaikutusta ilmastoon. Eikä voikaan olla, koska Suomesta ei löytyne sellista ao. tutkijaa, joka kiistäisi ihmisperäisen ilmastonmuutoksen ja sen vakavuuden. Ei, vaihtoehtoista totuutta levittämään pitää puhujat kaivaa esiin jostain muualta, ja ainahan niitä löytyy, aiheeseen kuin aiheeseen.

Ei tämä ole ainoa hörhö-seminaari, ei edes Suomessa. Rajatiedon messut on jo vakiinnuttanut asemansa Suomalaisessa huuhaa-skenessä. Litteeään Maahan uskovat hengenheimolaiset ovat järjestäneet jo ainakin kaksi konferenssia, viimeisimmän vuonna 2019.  Ongelmaksi on muodostumassa myös Suomessa etenkin Pohjanmaalla kannatusta saanut rokotevastaisuus. Lapset jätetään rokottamatta, jolloin vanhat jo kertaalleen voitetut lastentaudit alkavat uudelleen levitä. Facebook on tietenkin oikea runsaudensarvi. Sieltä löytyy ryhmiä esim. evoluution vastustajille sekä uusimpana villityksenä 5G-salaliittoteoreetikoille. 5G-verkkoja vastustettiin jo ennen koronaa, mutta nyt on myös esitetty, että 5G aiheuttaa koronaa. Tai että sen tarkoitus nimenomaan on sairastuttaa ihmiset.

Nämä tieteenvastaiset ilmastokerhot menevät hienosti samaan kategoriaan kaikkien muiden huuhaa-uskomusten kanssa. Osa niistä on vaarattomia, osa vaarallisia, ja eittämättä tieteenvastaisten näkemysten levittäminen ilmastonmuutoksesta on yksi kaikkein vaarallisimpia meidän aikamme harhaoppeja, koska sillä on suora vaikutus ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin ja niiden prioriteettiin politiikassa.

Kuva 1. on esimerkki siitä, joskus taitavastikin tuotetusta materiaalista, jolla tätä harhaoppia levitetään. Tämä nimenomainen esimerkki on suhteellisen työläs tuottaa, niin työläs, että harva viitsii sen itse tehdä ja tutkia tarkemmin, mitä data oikeastaan kertoo ja mitä ei. Kuva 1. ei sano suoraan mitään, mutta antaa ymmärtää ja saatteena keskusteluissa on paljon muutakin tarinaa, jolla lukijat yritetään saada uskomaan humpuukiin. Osa materiaalista on tuotettu oman vankkumattoman harkauskon puitteissa, mutta osa on varmuudella tehty ihan tahallaan siten, että tekijä valehtelee  johtaakseen tietoisesti herkkäuskoisia harhaan. Uskon ja väitän, että kuva 1. on nimenomaan tahallista harhaanjohtamista, valehtelua. Kuva tekijä on yksi seminaarin puhujista.

Kuva 8.

#ilmastosi2020

Datalähteet:

 1. Ylempi troposfääri – UAH- https://www.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0/tmt/uahncdc_mt_6.0.txt
 2. Ylempi troposfääri – RSS – http://data.remss.com/msu/monthly_time_series/RSS_Monthly_MSU_AMSU_Channel_TTT_Anomalies_Land_and_Ocean_v04_0.txt
 3. Ylempi troposfääri – NOAA – ftp://ftp.star.nesdis.noaa.gov/pub/smcd/emb/mscat/data/MSU_AMSU_v3.0/Monthly_Atmospheric_Layer_Mean_Temperature/Global_Mean_Anomaly_Time_Series/NESDIS-STAR_TCDR_TMT_Merged_MSU2_AMSUA5_Monthly_S197811-E201911_V3.0_Regional_Means_Anomaly.txt
 4. Alempi troposfääri – UAH – https://www.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0/tlt/uahncdc_lt_6.0.txt
 5. Alempi troposfääri – RSS- http://data.remss.com/msu/monthly_time_series/RSS_Monthly_MSU_AMSU_Channel_TLT_Anomalies_Land_and_Ocean_v04_0.txt
 6. Globaali pinta – GISS – https://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata_v3/GLB.Ts+dSST.txt
 7. Globaali pinta – Berkeley Earth – http://berkeleyearth.lbl.gov/auto/Global/Land_and_Ocean_complete.txt
 8. Globaali pinta – NOAA – https://www.ncdc.noaa.gov/cag/global/time-series/globe/land_ocean/p12/12/1880-2019.csv
 9. Globaali pinta – Hadley Centre – https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/temperature/HadCRUT4-gl.dat
 10. Globaali pinta – York – http://www-users.york.ac.uk/~kdc3/papers/coverage2013/had4_krig_v2_0_0.txt
 11. Mantereet 2m korkeudella – GISS – https://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata_v3/GLB.Ts.txt
 12. Mantereet 2m korkeudella – Berkeley Earth – http://berkeleyearth.lbl.gov/auto/Global/Complete_TAVG_complete.txt
 13. Mantereet 2m korkeudella – NOAA – https://www.ncdc.noaa.gov/cag/global/time-series/globe/land/all/12/1880-2019.csv
 14. Mantereet 2m korkeudella – Hadley Centre – https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/temperature/CRUTEM4-gl.dat
 15. Merenpinta – NOAA – https://www.ncdc.noaa.gov/cag/global/time-series/globe/ocean/p12/12/1880-2017.csv
 16. Merenpinta – Hadley Centre – https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/temperature/HadSST3-gl.dat

Skeptikoiden selitykset meni uusiksi

Tämä olikin vain ajan kysymys, ja se aika on helmikuu vuonna 2016. Tähän asti ilmasto ei ole lämmennyt viimeiseen 17 vuoteen, jolloin ilmasto alkoi viiletä. Näin ilmastoskeptikot ovat tulkinneet UAH-satellittimittauksia ilmakehän lämpötilasta. Nytpä paukahti edellinen, vuoden 1998 ko. mittaussarjan kuukausiennätys rikki.

UAH_LT_1979_thru_February_2016_v6-1

UAH-satellittimittaussarja.

Satelliittimittaukset näyttävät reagoivan pintamittauksia voimakkaammin El-ninoon, josta edellinenkin huippu johtui. Sen jälkeen ilmasto on lämmennyt edelleen, ja tämän kertainen huippu ylittää edellisen. El-ninon laannuttua lämpötilat tasaantuvat, kunnes joidenkin vuosien kuluttua seuraava huippu nousee taas tätäkin ylemmäs, jne jne. Toisin sanoen ilmaston lämpeneminen päättyy vielä monta kertaa, skeptikot joutuvat ainoastaan vaihtamaan vuosilukua välillä.

Tässä esimerkkinä pintamittauksista Japanin ilmatieteenlaitoksen mittaussarja.

an_wld

Japanin ilmatieteenlaitoksen mittaussarja.

Viimeisen lukema tässä kuvassa on tammikuu 2016, helmikuun lukemaa ei ole vielä julkaistu. Kuten nähdään, pintamittauksista on vaikeampi nähdä mitään varsinaista viilemistä, siksi satelliittmittaukset ovat skeptikoiden suosiossa.

Katsotaan vielä pohjoisen pallonpuoliskon merijään tilanne. Kuva: National Snow and Ice Data Center

N_stddev_timeseries

Pohjoisen merijään ulottuvuus.

Samalla kun lämpötilat kasvavat, jään määrä vähenee. Se kävikin helmikuussa jälleen uudessa ennätyksessä. Mielenkiintoista nähdä, mihin jään määrä asettuu kesän minimissä, jos El-nino pysyy päällä siihen saakka. Sitä odotellessa.

 1. Ilmastoskeptikot olivat väärässä viimeksikin
 2. Ilmastoskeptikot ovat taas väärässä
 3. Mitä ilmastoskeptikot sanoivat merenpinnasta?

13 väärinkäsitystä ilmastonmuutoksesta

Ilmastoaiheet tässä blogissa ovat jääneet viime aikoina vähemmälle huomiolle. Ilmastonmuutos kuitenkin etenee ns. ”käsikirjoituksen mukaan”, vuoden 2015 ollessa lämpimin koskaan mitattu, niin maailmalla kuin meillä Suomessakin.

Säävuosi 2015 toi mukanaan useita ennätyksiä Suomessa ja muualla maailmalla
Vuosi 2015 oli ennätyksellisen lämmin

Ilmastoskeptikot vielä jossain määrin jatkavat omaa hömppäänsä, mutta tämä omituinen ilmiö näyttäisi hyvää vauhtia pienenevän kuin pyy maailmanlopun edellä. Siltä varalta, että tähän keskusteluun vielä vahingossa jossain törmää, voi tästä videosta kerrata keskeisimmät, vahingossa tai tahallaan väärinymmäretyt asiat ilmastonmuutoksen teoriasta ja havainnoista.

Historiassa on toki muitakin esimerkkejä siitä, miten tieteen teoriat on otettu aluksi varsin penseästi vastaan, kunnes ne on lopulta jouduttu hyväksymään. Tunnetuin esimerkki tästä lienee Galileo Galilein tuomitseminen kotiarestiin vuonna 1633 hänen puolustaessaan Kopernikuksen sata vuotta aiemmin esittämää teoriaa Aurinkokeskisestä maailmankuvasta. Ilmastoskeptikoiden hörhöily on tämän päivän versio tuosta episodista, aihe vain on toinen. Silloin oli vastakkain tiede ja kirkko. Nyt olivat vastakkain tiede ja … jaa, ketkähän olivatkaan? Ainakin omaa liiketoimintaansa puolustava fossiiliteollisuus, sekä muut, jotka vain luulivat tietävänsä paremmin.

 1. Aiempia kirjoituksia ilmastoskeptismistä
 2. Muuta huuhaata

Eija-Riitta Korholan ilmastohaihattelua – ihmistoiminnan osuus lämpenemisestä

Eija-Riitta Korhola kirjoitti 5.12.2015 blogiinsa otsikolla Ilkeä ongelma.

Siinä hän sanoo esimerkiksi näin:

Toistaiseksi emme tiedä, mikä viime vuosisadalla tapahtuneessa lämpötilan nousussa on ollut luonnon osuus ja mikä ihmisen osuus.

Ja..

Vielä seitsemänkymmentäluvulla varoiteltiin, että ilmasto viilenee, jollemme ryhdy toimiin sen ehkäisemiseksi.

Onko todella näin?

Skeptikot tarjoavat vaihtelevia ”luonnollisia” selityksiä sille, miksi ilmastomme on lämmennyt noin asteen vuoden 1880 jälkeen. Vaihtoehtoisesti skeptikot sanovat, että emme tiedä, miksi on lämmennyt, tai emme tiedä, mikä ihmisperäisen vaikutusten osuus lämpenemisestä on.

Yhteistä näille skeptikkoväitteille on se, että ne ovat väärässä. Ilmaston lämpötilan muutoksiin vaikuttavia tekijöitä on tutkittu todella paljon, ja niistä on varsin hyvä käsitys olemassa.

Seuraavassa on lyhyt ja yleistajuinen yhteenveto ilmaston lämpötilaan vaikuttavista tekijöistä.

Orbitaaliset tekijät

Maan pyörimisakselin suunta vaappuu hyrrän tavoin. Ilmiö vaikuttaa Auringon säteilyn jakautumiseen Maapallolla. Milankovićin sykleinä tunnetut ilmiöt ovat nykyisen teorian mukaan syynä Maan lähihistoriassa toistuneille jääkausille. Vuoden 1880 jälkeen tämän ilmiön vaikutus ilmastoon on kuitenkin ollut olematon, kuten alla oleva kuva osoittaa.

Musta käyrä tässä ja muissa kuvissa osoittaa mitatun lämpenemisen.

Kuva 1.

Kuva 1. Orbitaalisten tekijoiden vaikutus ilmaston lämpenemiseen.

Aurinko

Tämä on skeptikoiden kestosuosikki: Kaiken takana on Aurinko. Vai onko? Ei ole. Auringon aktiivisuutta voidaan mitata hyvin tarkasti, ja sen menneiden aikojen aktiivisuutta voidaan tutkia mm. monenlaisista biologisista aikasarjoista. Kaikki tämä tutkimusdata yhdessä osoittaa, että Auringon vaikutus on 1880 jälkeen ollut olematon.

Kuva 2.

Kuva 2. Auringon vaikutus ilmaston lämpenemiseen.

Tulivuoret

Suuret tulivuorenpurkaukset vaikuttavat ilmastoon viilentävästi. Tämä johtuu tulivuorten ilmakehään syöksemistä massiivisista pöly- ja rikkipilvistä, jotka leviävät koko ilmakehään ja vähentävät maanpintaan osuvaa Auringon säteilyä. Suuret purkaukset vaikuttavat muutaman vuoden ajan, kunnes tuhka ja rikki vähitellen poistuvat ilmakehästä.

Skeptikot syyttävät toisinaan tulivuoria myös ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden noususta. Tämäkään ei pidä paikkaansa. Ihmiskunta päästää ilmakehään sata kertaa enemmän hiilidioksidia kuin tulivuoret.

Tulivuorten vaikutus nähdään seuraavassa kuvassa.

Kuva 3.

Kuva 3. Tulivuorten vaikutus ilmaston lämpenemiseen.

Luonnolliset tekijät yhdessä

Kolme yllä kuvattua vaikutusta ovat ilmastoon vaikuttavia luonnollisia tekijöitä, joiden suuruutta ei mm. Korholan mielestä tiedetä. Korhola on väärässä, luonnollisten tekijöiden vaikutus vuoden 1880 jälkeiseen lämpenemiseen on alla olevan kuvan mukainen.

Kuva 4.

Kuva 4. Luonnollisten tekijoiden vaikutus ilmaston lämpenemiseen.

Luonnollisten tekijöiden lisäksi ilmastoon vaikuttaa joukko ihmisten aikaansaannoksia.

Maankäytön muutokset

Maankäytön muutokset, joista suurin on metsien hävittäminen, vaikuttaa ilmastoon viilentävästi. Tämä johtuu siitä, että tummat metsät imevät enemmän Auringon säteilyä kuin vaaleat, metsättömät alueet. Vaikutus on pieni, mutta todettavissa.

Kuva 5.

Kuva 5. Maankäytön muutosten vaikutus ilmaston lämpenemiseen.

Otsoni

Yläilmakehän otsoni suodattaa elämälle vaarallista Auringon ultraviolettisäteilyä. Tämän otsonikerroksen oheneminen on vähän lisännyt säteilyä maanpinnalla. Vastaavasti alailmakehän otsonin määrä on ilmansaasteiden vaikutuksesta vähän lisääntynyt. Otsoni on kasvihuonekaasu. Yläilmakehässä se vaikuttaa maanpintaa viilentäväsi, pinnan lähellä lämmittävästi. Otsonimuutosten yhteisvaikutus on vähän lämmittävä.

Kuva 6.

Kuva 6. Otsonin vaikutus ilmaston lämpenemiseen.

Aerosolit

Aerosolit, eli ilmakehässä olevat kiinteät ja nestemäiset pienhiukkaset, vähentävät maanpintaan osuvan säteilyn määrää, ja näin ollen niiden vaikutus on viilentävä. Aerosoleja on sekä luonnollisia ja ihmisen aiheuttamia. Yllä käsitellyt tulivuoripurkaukset lisäävät ilmakehään aerosoleja. Kasvit erittävät aineita, jotka muodostavat aerosolihiukkasia. Samoin meret, joista ajautuu suolahiukkasia ilmakehään. Ihmisperäisiä aerosoleja syntyy paljon kaikessa polttamisessa. Oli polttoaine mikä hyvänsä, savukaasupäästöt sisältävän aina enemmän tai vähemmän aerosoleja. Suurkaupunkien savusumut ovat äärimmäinen esimerkki aerosolivaikutuksesta.

Ihmisen aiheuttamat aerosolit viilentävät ilmastoa huomattavan paljon. Vaikutus on tämän kuvan mukainen.

Kuva 7.

Kuva 7. Ihmisperäisten aerosolien vaikutus ilmaston lämpenemiseen.

Kun Korhola ja skeptikot väittävät, että 70-luvulla ennustettiin uutta jääkautta, he ovat osittain oikeassa, mutta vain osittain. Osa tutkijoista ilmaisi silloin huolensa yhä lisääntyvien aerosolien viilentävästä vaikutuksesta. Savukaasuja on sen jälkeen järjestelmällisesti puhdistettu, minkä seurauksena aerosolipäästöt eivät kasvaneet niin paljon kuin tutkijat olettivat. Sen lisäksi kasvihuonekaasujen lämmittävä vaikutus on tehokkaasti kumonnut aerosolien viilennyksen.

Näiden syiden takia ”jääkausiennusteet” eivät toteutuneet. Kyse ei ollut siitä, että tutkijat eivät olisi 70-luvulla tienneet mistään mitään. Lisäksi vain osa 70-luvulla julkaistuista tutkimuksista ennusti viilenevää suurimman osan ennustaessa jo silloin lämpenevää. Tämä kuva tutkimuksesta Peterson 2008 osoittaa, kuinka moni 70-luvun tutkimuksista ennusti viilenevää, kuinka moni lämpenevää, ja kuinka moni ei kumpaakaan.

Kuva 8.

Kuva 8. Viilenevää (sininen) ja lämpenevää (punainen) ennustaneiden julkaisujen lukumäärä 70-luvulla. Suurin osa julkaistuista tutkimuksista ennustivat lämpenevää jo 70-luvulla. (Peterson 2008).

Lämpenevää ennustavat tutkimukset on kuvattu punaisella, joten Korhola on tässä väitteessään totaalisen väärässä. Lisää asiasta voi lukea vaikka täältä.

Kasvihuonekaasut

Hiilidioksidi, metaani, CFC-kaasut ja vesihöyry ovat kasvihuonekaasuja. Niiden ominaisuutena on absorboida lämpösäteilyä. Kun Auringon säteily lämmittää maanpintaa, osa lämmöstä säteilee pinnasta takaisin. Jos ilmakehässä ei olisi yhtään kasvihuonekaasuja, eikä taivaalla olisi pilviä, kaikki tämä lämpösäteily pääsisi suoraan avaruuteen, pois Maapallolta. Nyt kuitenkin kasvihuonekaasut estävät säteilyä karkaamasta avaruuteen. Säteily ei pääse suoraan avaruuteen, vaan absorboituu ilmakehän kasvihuonekaasuihin, jotka säteilevät sen uudelleen kaikkiin suuntiin. Osa säteilee takaisin maanpintaan ja absorboituu siihen uudestaan. Mitä enemmän kasvihuonekaasuja ilmakehässä on, sitä enemmän säteilyä palautuu takaisin, ja sitä enemmän maanpinta, ja koko ilmastojärjestelmä lämpenee. Tämä ilmiön tunnetaa kasvihuoneilmiönä.

Kaikkia muita kuin CFC-kaasuja ilmakehässä on luonnostaankin. Ilman kasvihuonekaasuja Maan keskilämpötila olisi -18 astetta nykyisen +15 sijaan, eli koko planeettamme olisi jään peitossa. Ihmisen ilmakehään päästämät kasvihuonekaasut lämmittävät ilmastoa. Kyse on hyvin tunnetusta ilmiöstä, eikä sitä voi kiistää sen paremmin, kuin esimerkiksi painovoiman vaikutusta. Kasvihuonekaasujen lämmittävä vaikutus on alla olevan kuvan mukainen.

Kuva x.

Kuva 9. Ihmisperäisten kasvihuonekaasujen vaikutus ilmaston lämpenemiseen.

Yhteisvaikutus

Kun kaikki yllä esitetyt ilmastoon vaikuttavat ihmisperäiset tekijät summataan yhteen, voidaan havaita, että teoria ja käytäntö ovat lähes yhtenevät. Luonnolliset muutoksen vuoden 1880 jälkeen ovat mitättömät verrattuna ihmisperäisten kasvihuonekaasujen vaikutukseen, joka on selkeästi lämmittävä.

Kuva x.

Kuva 10. Kaikkien ihmisperäisten tekijöiden (sininen) vaikutukset ilmaston lämpenemiseen verrattuna mitattuun lämpenemiseen (musta).

Lämmitysvaikutus olisi vieläkin suurempi ilman aerosolipäästöjä, joten esim. meriliikenteeseen kohdistuvat päästövähennykset eivät ole pelkästään positiivinen asia. Valtameriliikenteen rikkipäästöt viilentävät ilmastoa, eikä niillä sijaintinsa takia ole merkittäviä terveysvaikutuksia. Niitä ei ehkä kannattaisi juuri nyt vähentää.

Yllä olevat kuvat ovat peräisin Bloombergin varsin havainnollisesta animaatiosta, joka löytyy täältä:

What’s Really Warming the World?

Samat tiedot löytyvät tietenkin myös IPCC:n raporteista, joista yksi kokonainen luku käsittelee luonnollisia ja ihmisperäisiä vaikutuksia Maapallon säteilytasapainoon:

Anthropogenic and Natural Radiative Forcing

Raportin sivulla 699 on tämä kuva, josta nähdään samat asiat kuin yllä käsittelimme.

Kuva x.

Kuva 11. IPCC:n raportoimat ilmaston lämpenemiseen vaikuttavat tekijät.

Yhteenvedossa Summary for Policymakers sivulla 14 on tarkempi kuva näistä kaikista tekijöistä. Tämän kaltaiset tieteelliset tulokset eivät voi olla täysin tarkkoja, mutta epätarkkuus on huomioitu tutkimuksissa myös. Se nähdään tässä kuvassa jokaisen säteilypakotteeseen vaikuttavan tekijän kohdalla.

Kuva 12. Ilmaston lämpenemiseen vakuttavat tekijät ja niiden säteilypakotteet.

Yhteenvetona kuvassa nähdään säteilypakote vuosina 1950, 1980 ja 2011, jolloin se on ollut 1,13…2,33 W/m2 mediaanin ollessa 2,29 W/m2.

Korhola toteaa blogissaan:

Joku voi loukkaantua tästä, mutta tieteellisille tosiasioille ei ole kovin järkevää loukkaantua. Ne voidaan tarkistaa.

Minä juuri tarkistin, ja sen perusteella toteankin, että se mitä Korhola asiasta sanoo, on ihan hevon humppaa ja höpöhöpö-juttua.

Korhola puhuu sen sijaan täyttä asiaa ilmastopolitiikan hölmöilyistä. Siitä olen, ja aika moni muukin on, täysin samaa mieltä. Korholan uskottavuus kommentaattorina nousisi huomattavasti, jos hän jatkossa jättäisi nuo haihattelut pois, keskittyisi ilmastopolitiikkaan, eli siihen missä selkeästi on asiantuntija, ja muissa asioissa luottaisi muiden alojen asiantuntijoihin.

Korjaus 9.12.2015  klo 18:00

Korholan pyynnöstä korjaan tahattomasti tekstiin livenneen nimittelyn ilmastoskeptikoksi. Muutettu lause ”Kun Korhola ja muut skeptikot väittävät, että…” muotoon ”Kun Korhola ja skeptikot väittävät, että…”.

Mitä ilmastoskeptikot sanoivat merenpinnasta?

Aikaisemmin todettiin, että ilmastoskeptikoiden ”ennusteet” pohjoisnavan merijäästä olivat menneet pieleen, ja että he edelleen yrittävät ratsastaa samoilla väitteillä. Miten on ”skeptikoiden” merenpinnan nousuennusteiden laita?

Vuonna 2011 sanottua

Explaining Muller vs. Muller: is BEST blissfully unaware of cosmic-ray-cloud theory?

This best evidence indicates that global warming has stopped, which militates against the CO2 theory of late 20th century warming, but the oceans do not show the global cooling that the solar-theory predicts, so it does not clearly favor the cosmic-ray-cloud hypothesis either. The very latest sea level data, however, may finally be telling the tale:

SeaLevelEnvisatSep2011

Hiding The Decline : Envisat Sea Level Falling Since 2008

So, we can see that sea level claims are exaggerated by somewhere between 3-9X, which seems to be in line with other bloated IPCC numbers.

The Only Problem is it was a False Pregancy

The only problem is state scientist are lying through their teeth and the sea level bitch is not pregnant. For the last two-year sea levels have been dropping, after a steady rise of about 3.mm per year from the last ice age. There has been no acceleration in sea level rise and in the past two-year sea levels have been declining. How could they possibly rise six feet by 2100?

mean_global_sea_level

Sea level may drop in 2010

Based on the most current data it appears that 2010 is going to show the largest drop in global sea level ever recorded in the modern era. Since many followers of global warming believe that the rate of sea level rise is increasing, a significant drop in the global sea level highlights serious flaws in the IPCC projections. The oceans are truly the best indicator of climate. The oceans drive the world’s weather patterns. A drop in the ocean levels in a year that is being cited as proof that the global warming has arrived shows that there is still much to learned. If the ocean levels dropped in 2010, then there is something very wrong with the IPCC projections.

Sea Level Update: The oceans in decline. 

It certainly looked likely at this time last year that the sea level in 2010 would be lower than 2009. That would be twice in the past decade that the sea level did not rise from one year to the next. That the sea level was not rising is a real problem for warmists everywhere.

Hiding The Sea Level Decline 

The University of Colorado has done it again! Despite the fact that sea level has been going down for the last year, they are saying that sea level rise rate is going up! You can see it with your own eyes in the graphics below.

Eco_SeaLevel1

Sea Level Acceleration: Not so Fast Recently

The bottom line is this: the more people look for the anticipated acceleration in the rate of sea level rise, the less evidence they seem to find in support of it.

Sea Level Rise: Still Slowing Down

So, in the time since the publication of the IPCC report in 2007, the observed rate of sea level rise has declined and all the while there has been a general clamor (from the more “concerned” among us) that the IPCC projections for sea level rise should be increased.

Go figure.

Vuonna 2012 sanottua

Data Show Sea level Rise Has Slowed Down Over The Last 7 Years

We want to know when Al Gore’s beachfront mansion will be flooded.

Caryl_1

If the often predicted cooling over the next 30 or 40 years takes place, there may not be any sea level rise at all.

Sea level still not cooperating with predictions 

The 60 day smoothed trend is still stalled and shows no rise over what was seen since the peak in mid 2010
Sea level is lower than eight years ago, and according to the graph above just passed the lowest annual peak in the Envisat record.

It’s damned inconvenient.

New paper finds sea level rise has greatly decelerated over past 10 years

THE HOCKEY SCHTICK siteeraa NIPCC:n raporttia:

…the rate of SLR is reducing over the measurement period at a rate of -0.11637 mm/year2, and that this deceleration is also ”reducing” at a rate of -0.078792 mm/year3.

boretti2012b

..the huge deceleration of SLR over the last 10 years ”is clearly the opposite of what is being predicted by the models,” and that ”the SLR’s reduction is even more pronounced during the last 5 years.”

Quantifying Sea Level Fall

Sea level has a few more mm of rise to the maximum of Solar Cycle 24 in 2013 and then will fall 40 mm to 2040 taking us back to levels of the early 1990s.

image_thumb7

Lisää vastaavia voi löytyä esimerkiksi Google-haulla ”sea level decline

Noiden kirjoitusten jälkeen on nähty nopein hyppäys merenpinnan nousussa sitten satelliittimittausten alun. Kaavio löytyy Coloradon ylipiston sivuilta.

sl_ns_global

The inconvenient skeptic kirjoitti vuonna 2011: ”That the sea level was not rising is a real problem for warmists everywhere.

Oliko näin? Ei. Merenpinnan tilapäiselle pudotukselle vuonna 2011 löydettiin selitys samana vuonna.

The 2011 La Niña: So strong, the oceans fell

Vuoden 2011 La Niña aiheutti hyvin runsaita sateita eri puolilla maailmaa: Australiassa, Etelä-Amerikassa ja Aasiassa. Näistä uutisoitiin silloin laajasti:

Satelliittimittauksia ja paikallisia mittaustuloksia yhdistämällä on voitu todeta, että osa valtamerien vedestä yksinkertaisesti siirtyi mantereille vuonna 2011 ja aiheutti merenpinnan tilapäisen vajoamisen. Sittemmin vesi on valunut takaisin mereen ja nousu jatkuu, kuten yllä olevasta kuvasta nähdään.

Mitä tiede sanoi vuonna 2011 kun pinnan vajoaminen havaittiin?

Sea level rise has slowed… temporarily

Nousun kääntymisen laskuun sanottiin siis olevan tilapäistä. Miten se voitiin tietää? ”Skeptikot” eivät ainakaan tienneet sitä, eivätkä viitsineet otaa asiasta selvää, vaikka tieto oli käytettävissä jo 2011 elokuussa, kun Nasa sen julkaisi. Yllä oleva uutinen perustuu tähän Nasan julkaisuun:

NASA Satellites Detect Pothole on Road to Higher Seas

So where does all that extra water in Brazil and Australia come from? You guessed it–the ocean. Each year, huge amounts of water are evaporated from the ocean. While most of it falls right back into the ocean as rain, some of it falls over land. ”This year, the continents got an extra dose of rain, so much so that global sea levels actually fell over most of the last year,” says Carmen Boening, a JPL oceanographer and climate scientist.

”We’re heating up the planet, and in the end that means more sea level rise,” says Willis. ”But El Niño and La Niña always take us on a rainfall rollercoaster, and in years like this they give us sea-level whiplash.”

Eli vastaavia heilahteluja merenpinnan tasossa on odotettavissa jatkossakin, eivätkä ne silloinkaan merkitse nousun päättymistä. El Niño ja La Niña ovat planeetanlaajuisia ilmiötä, joiden luonne tunnetaan hyvin, mutta joita on mahdotonta ennustaa. Voidaan varmuudella ainoastaan sanoa, että merenpinta ei tule nousemaan tasaisesti, mutta sitä ei voida sanoa, milloin vaihteluja tapahtuu ja kuinka suuria ne ovat. Koska samat ilmiöt vaikuttavat myös alailmakehän lämpötilaan, sekin tulee vaihtelemaan ennakoimattomasti.

Jälleen kerran voidaan todeta ilmastoskeptikoiden olevan sokeita oikealle tieteelle. Tässä oli koottuna laaja otanta esimerkkejä ”skeptikoiden” tyhmyydestä. Tämä, kuten ”skeptikoiden” ennusteet merijään toipumisesta, kannattaa muistaa kun seuraavan kerran jossain törmää vastaavanlaiseen yritykseen ennustaa tulevaa lähimenneisyyteen katsomalla.

Kirjoitan skeptikko -sanan lainausmerkkien sisään tarkoittaessani ilmastoskeptikkoa. Oikea skeptikko kyseenalaistaa varmistuakseen tiedon oikeellisuudesta. Ilmastoskeptikko kieltää, keksii salaliittoteorioita, syyttää tiedeyhteisöä huijauksesta, nimittelee ja keksii omia teorioita, joita ei kyseenalaista eikä pysty osoittamaan todeksi. ”Skeptikot” eivät koskaan myönnä oleensa väärässä, tai tunnusta, etteivät tiedä jotain. Ilmastoskeptikot eivät ansaitse skeptikko -arvonimeä. Osa ”skeptikoista” valehtelee tietoisesti, koska siitähän heille maksetaan. Loput ”skeptikoista” seuraavat näitä johtajia ja tekevät myyräntyötä ilmaiseksi, luullen ilmeisesti olevansa oikeassa. Pseudoskeptismi kuvaa tätä ajattelutapaa täydellisesti.

Ilmastotieto 2.9.2011: Maailman merien pinta laski viimeisen vuoden aikana

Ilmastoskeptikot ovat taas väärässä

Kun edellisessä kirjoituksessa todettiin, että ilmastoskeptikoiden muutaman vuoden takaiset ”ennusteet” pohjoisnavan merijään toipumisesta eivät ole onnistuneet, todetaan tässä, että ilmastoskeptikot eivät ole oppineet omista virheistään yhtään mitään.

Real Science -blogi julkaisi otsikolla Western Arctic Sea Ice Is Back To “Normal tämän kuvan.

screenhunter_945-sep-25-19-21

Koska kyseessä on ns. ”skeptikkoblogi”, tarkoitus lienee selittää, että jäätilanne on palautunut tai palautumassa ennalleen. Tässä toinen kaavio samasta aiheesta, mukana nyt eroteltuna monivuotinen ja yksivuotinen jää.

CVCHASDWA

Nähdään, että monivuotisen jään määrä (ruskea) suhteessa yksivuotiseen (vihreä) on vähenemässä.

Mutta, yllä olevissa kuvissa on vain läntinen alue. Itäinen jätetään näyttämättä. Se näyttää tältä.

CVCHASDEA (2)

Jään väheneminen tällä alueella on aivan selkeästi nähtävissä, olkoonkin, että tänä vuonna jäätä on enemmän kuin viime vuonna.

Mutta, nämä kuvat esittävät vain Kanadan arktisten alueiden jäätä. Lisäksi oleellisin seurattava ei ole jään pinta-ala vaan tilavuus. Koko arktisen alueen merijään tilavuus on vastaavana ajanjaksona vähentynyt näin.

BPIOMASIceVolumeAnomalyCurrentV2

Jos asia jäi vieläkin epäselväksi, tämä video näyttää kehityksen havainnollisesti.

Näyttää edelleen ilmeiseltä, että pohjoisnapa VOI olla jäätön vielä tämän vuosikymmenen aikana.

Kuvien lähteet:

Ilmastoskeptikot olivat väärässä viimeksikin

Pohjoisnavan merijään tämän vuoden minimiksi on kirjattu vähän yli viisi miljoonaa neliökilometriä. Se on n. 50% enemmän kuin viime vuoden ennätysminimi.

Tästä voimme päätellä, että merijään väheneminen on päättynyt eikä jää enää uhkaa kadota kokonaan. Vai voimmeko? Emme voi, mutta skeptikot voivat, kuten jokainen nettikirjoittelua seurannut on voinut huomata.

Tässä muutama otsikko tunnetusta skeptikkoblogista:

Kirjoituksissa annetaan ymmärtää, että jään pinta-ala olisi kasvusuunnassa ja väheneminen on takanapäin.

Nuo kirjoitukset ovat vuosilta 2008, 2009 ja 2010, jolloin syyskuun jääminimi edellisen kerran kasvoi aikaisemmasta ennätyksestä. Sen jälkeen se uudelleen väheni, saavuttaen uuden ennätysminimin vuonna 2012, jolloin jäätä oli noin kaksi miljoonaa neliökilometriä vähemmän kuin noiden kirjoitusten julkaisemisen aikoihin.

Tässä on kuvattu skeptikoiden tapa tulkita tilastoja.

Kuva: SkepticalScience

Jään määrä vaihtelee vuosittain, mutta jos katsomme pitkän aikavälin trendiä, on vähenevä suuntaus selvä. Jos nykyinen suuntaus jatkuu, voi pohjoisnapa olla kesäisin jäätön jo tämän vuosikymmenen aikana.

Monet muutkin skeptikkokirjoitukset tuolta ajalta puhuvat samaa palturia:

Lisää löytyy helposti googlamalla esimerkiksi hakusanoilla Arctic Ice Recover 2009.

Kaivatut halutulokset eivät ole aivan listan kärkipäässä, koska ne ovat jo vanhoja, mutta selaamalla hakutuloksia eteenpäin niitä löytyy helposti.

lmastonmuutoksen suunnasta ei yksittäisten vuosien erojen perusteella voi päätellä yhtään mitään. Tämä esimerkki pohjoisnavan merijäästä todistaa sen. Sama pätee ilmakehän lämpötilaan. Tilastoja voidaan tulkita niin, että ei ole lämmennyt viimeiseen 17 vuoteen ja vetää siitä johtopäätös, että lämpeneminen on päättynyt, IPCC on väärässä ja meitä on huijattu. Mutta skeptikot ovat väärässä ja he yrittävät huijata meitä, koska he tulkitsevat tilastosta pelkät tasannevaiheet.

Kuva: SkepticalScience

Ilmastotutkimuksessa ei ole paljastunut mitään, mikä viittaisi siihen, että ilmakehän lämpeneminen olisi päättynyt. Jahka tämä tasannevaihe on ohi ja käyrä kääntyy taas selvään nousuun, voidaan skeptikot hirttää heidän omilla kirjoituksillaan. Pohjoisen merijään kohdalla se voidaan tehdä jo nyt.

Päivitys 3.10.2013

NSICD on julkakissut päivitetyn kaavion syyskuun jääminimistä. Kuva alla.

Figure3_Sept2013_trend

Ilmastodenialismi saa yhä härskimpiä muotoja

Heartland-insitituutti on jo pitkään tunnettu ilmastodenialismin lobbaamisesta ja omien tieteenvastaisten ilmastoseminaarien järjestämisestä. Heartland käyttää dis-informaation levittämiseen osapuilleen saman verran rahaa kuin IPCC käyttää ilmastotutkimuksen tulosten yhteenvetoraporttien laatimiseen ja julkaisuun. Äskettäin julkisuuteen vuotaneet tiedot vahvistavat jo aiemmin tunnettua tosiasiaa. Instituuttia rahoittavat toimialat, jotka eniten päästövähennyksistä kärsivät: Öljy- ja muu fossiilienergiateollisuus.

Yhdysvalloissa on tahoja, jotka vaativat luomisopin opettamista kouluissa samanarvoisena totuutena kuin evoluutioteoriaa, jotta lapsilla olisi mahdollisuus ”käyttää omia aivojaan” ja valita, kumpi selitys tuntuu fiksummalta.

Heartland-insituutti on puuhaamassa samanlaista tieteenvastaista ilmastodenialismin opetusta kouluihin.

Tämä pätkä on näytelty, mutta antanee kuvan siitä mistä on kysymys.

Dis-informaation opettaminen koululaisille on jotain niin iljettävää ja itsekästä, että tuskin olen ainoa, joka toivoo tekijöiden päitä vadille, ja mitä nopeammin sen parempi. Ilmastodenialismi on ylivoimaisesti historiamme suurin ja kohtalokkain huiputus, ja sen kylväminen lapsiin on vakavuudessaan sama kuin kannustaisi heitä hirttämään itsensä.

Aikaisempia kirjoituksia:

 

MOT halki poikki ja pinoon

Lauri Gröhn on blogissaan koostanut kuusiosaisen sarjan viimekertaisesta ilmastoMOTin ”hömppäohjelmasta”. Itse MOT jäi kivasti MM-lätkän varjoon, ja jäänee muutenkin viimeiseksi laatuaan toimittaja Martti Backmanin jäädessä eläkkeelle.

MOT:n juosten kustu ”jääkausihälytys” 1; asiantuntijoita kerrakseen

MOT:n juosten kustu ”jääkausihälytys” 2; lämpeneminen muka pysähtynyt

MOT:n juosten kustu ”jääkausihälytys” 3; maaliskuun keskilämpötila

MOT:n juosten kustu ”jääkausihälytys” 4; törkeää harhaanjohtamista

MOT:n juosten kustu ”jääkausihälytys” 5; noin 20 vuoden ajansiirtovalhe

MOT:n juosten kustu ”jääkausihälytys” 6; kiinalaista ”ilmastotiedettä”

Gröhnin blogia kannattaa silmäillä enemmänkin, ilmastoasiat ovat vahvasti esillä.

Juhani Rinne Clmategatesta

Tieteellisesti se oli lähinnä huonolaatuista pornoa eikä mitenkään houkuttelevaa. On siihen silti tieteenkin piiristä löytynyt tirkistelijöitä. Näillä varauksilla lähden poimimaan esiin muutaman kohdan.

Koko teksti täällä:

http://www.co2-raportti.fi/?heading=Climategate,-Amazongate-ja-muut&page=blogi&news_id=2912

Muuta: