Tänään ilmastohörhöjen hömppäseminaari – #ilmastosi2020

Tätä kuvaa on minulle esitetty muutamankin kerran keskusteluissa, joissa ihmisperäisen ilmastonmuutoksen todenperäisyyttä on yritetty kiistää. Katsokaamme tarkemmin, mistä kuvassa on kysymys.

Kuva 1.

Kuvan mukaan siis vain yksi GISS-mittaussarja osoittaa lämpenevää vuosina 2015-2019 muiden osoittaessa viilenevää. Noh, katsotaan ensin, onko kuva totta. Ladataan datat ja tehdään oma kuva.

Kuva 2.

Siltähän tuo näyttää. Ainoa, mikä tuossa kasvaa on sarja no. 11: Mantereet 2m korkeudella – GISS – https://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata_v3/GLB.Ts.txt. Huomataan kuitenkin, että lineaarisen trendin alku- ja loppupisteen välillä on eroa vain n. 0,15 °C.

Mitähän tapahtuu, jos tarkasteluväliä muutetaan. Katsotaan vaikka vuosia 2014-2018.

Kuva 3.

Nyt vain kaksi mittaussarjaa, 9 ja 16, näyttävät viilenevää, loput lämpenevää. Vuosina 2012-2016 kaikki 16 sarjaa näyttävät lämpenevää.

Kuva 4.

Vuosina 2010-2014, kahdeksan aikasarjaa näyttää viilenevää, toiset kahdeksan lämpenevää.

Kuva 5.

Kuvista 2-5 voidaan päätellä, että viiden vuoden trendistä ei voida päätellä juuri mitään. Tarkasteluväliä vaihtamalla, saadaan ihan millaisia tuloksia halutaan. Merkittävänä ilmastotrendinä pidetään yleisesti 30 vuoden aikajaksoa. Otetaan siis seuraavaksi 30 vuotta tähän samaan tarkasteluun, vuodet 1989-2019.

Kuva 6.

Kaikki sarjat näyttävät tällä aikavälillä selkeästi lämpenevää. Katsotaan sama vielä vuosikeskiarvoina.

Kuva 7.

Kaikki mittaussarjat seuraavat kutakunkin samanlaista trendiä ja kaikkien suunta on ylöspäin. Se miksi sarjat eivät ole yhteneviä, johtuu useastakin asiasta. Ensinnäkin, ne edustavat eri alueiden mittauksia, kuten artikkelin lopussa olevasta lähdeluettelosta nähdään. On omat sarjat ylemmälle troposfäärille, alemmalle troposfäärille, globaalille pintamittauksille, mantereille, sekä merenpinnalle. Eri sarjat käyttävät eri mittausasemia ja eri mittausmenetelmiä. Kaikki sarjat ilmaisevat anomaliaa, eli poikkemaa jostain vertailujaksosta, joka on erilainen eri sarjoille. Lisäksi datan käsittelyssä voi olla eroja, jotka tuottavat vähän erilaisia tuloksia. Tämä ns. adjusointi on välttämätöntä, koska ajan saatossa mm. mittausasemien sijanti, mittalaitteet sekä lämpötilojen vuorokautiset kirjausajankohdat ovat muuttuneet. Adjusoinneista voi lukea täältä.

Kuva 1. ei näin ollen kerro yhtään mitään ilmaston tilasta, muutoksesta, muutoksen suunnasta tai ylipäätään mistään muustakaan.

Miksi tästä pitää kirjoittaa juuri nyt? Koska tänään on se päivä, jolloin kaikki Suomen ilmastohörhöt kokoontuvat omaan tieteenvastaiseen hömppä-seminaariinsa Helsingin messukeskukseen. Siellä he vahvistavat omia harhaluulojaan ja poistuvat tilaisuudesta tyhmempinä kuin sinne saapuessa. Seminaarin puhujalista ei tietenkään pidä sisällään ainoatakaan meteorologia tai muuta varsinaista ilmastotutkijaa, sellaista, joka ymmärtäisi ilmakehässä säähän ja ilmastoon vaikuttavia ilmiöitä sekä ihmisperäisten kasvihuonekaasujen vaikutusta niihin. Ei myöskään aerosolifyysikkoa, jotka tutkivat aerosolien käyttäytymistä ilmakehässä ja niiden vaikutusta ilmastoon. Eikä voikaan olla, koska Suomesta ei löytyne sellista ao. tutkijaa, joka kiistäisi ihmisperäisen ilmastonmuutoksen ja sen vakavuuden. Ei, vaihtoehtoista totuutta levittämään pitää puhujat kaivaa esiin jostain muualta, ja ainahan niitä löytyy, aiheeseen kuin aiheeseen.

Ei tämä ole ainoa hörhö-seminaari, ei edes Suomessa. Rajatiedon messut on jo vakiinnuttanut asemansa Suomalaisessa huuhaa-skenessä. Litteeään Maahan uskovat hengenheimolaiset ovat järjestäneet jo ainakin kaksi konferenssia, viimeisimmän vuonna 2019.  Ongelmaksi on muodostumassa myös Suomessa etenkin Pohjanmaalla kannatusta saanut rokotevastaisuus. Lapset jätetään rokottamatta, jolloin vanhat jo kertaalleen voitetut lastentaudit alkavat uudelleen levitä. Facebook on tietenkin oikea runsaudensarvi. Sieltä löytyy ryhmiä esim. evoluution vastustajille sekä uusimpana villityksenä 5G-salaliittoteoreetikoille. 5G-verkkoja vastustettiin jo ennen koronaa, mutta nyt on myös esitetty, että 5G aiheuttaa koronaa. Tai että sen tarkoitus nimenomaan on sairastuttaa ihmiset.

Nämä tieteenvastaiset ilmastokerhot menevät hienosti samaan kategoriaan kaikkien muiden huuhaa-uskomusten kanssa. Osa niistä on vaarattomia, osa vaarallisia, ja eittämättä tieteenvastaisten näkemysten levittäminen ilmastonmuutoksesta on yksi kaikkein vaarallisimpia meidän aikamme harhaoppeja, koska sillä on suora vaikutus ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin ja niiden prioriteettiin politiikassa.

Kuva 1. on esimerkki siitä, joskus taitavastikin tuotetusta materiaalista, jolla tätä harhaoppia levitetään. Tämä nimenomainen esimerkki on suhteellisen työläs tuottaa, niin työläs, että harva viitsii sen itse tehdä ja tutkia tarkemmin, mitä data oikeastaan kertoo ja mitä ei. Kuva 1. ei sano suoraan mitään, mutta antaa ymmärtää ja saatteena keskusteluissa on paljon muutakin tarinaa, jolla lukijat yritetään saada uskomaan humpuukiin. Osa materiaalista on tuotettu oman vankkumattoman harkauskon puitteissa, mutta osa on varmuudella tehty ihan tahallaan siten, että tekijä valehtelee  johtaakseen tietoisesti herkkäuskoisia harhaan. Uskon ja väitän, että kuva 1. on nimenomaan tahallista harhaanjohtamista, valehtelua. Kuva tekijä on yksi seminaarin puhujista.

Kuva 8.

#ilmastosi2020

Datalähteet:

 1. Ylempi troposfääri – UAH- https://www.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0/tmt/uahncdc_mt_6.0.txt
 2. Ylempi troposfääri – RSS – http://data.remss.com/msu/monthly_time_series/RSS_Monthly_MSU_AMSU_Channel_TTT_Anomalies_Land_and_Ocean_v04_0.txt
 3. Ylempi troposfääri – NOAA – ftp://ftp.star.nesdis.noaa.gov/pub/smcd/emb/mscat/data/MSU_AMSU_v3.0/Monthly_Atmospheric_Layer_Mean_Temperature/Global_Mean_Anomaly_Time_Series/NESDIS-STAR_TCDR_TMT_Merged_MSU2_AMSUA5_Monthly_S197811-E201911_V3.0_Regional_Means_Anomaly.txt
 4. Alempi troposfääri – UAH – https://www.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0/tlt/uahncdc_lt_6.0.txt
 5. Alempi troposfääri – RSS- http://data.remss.com/msu/monthly_time_series/RSS_Monthly_MSU_AMSU_Channel_TLT_Anomalies_Land_and_Ocean_v04_0.txt
 6. Globaali pinta – GISS – https://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata_v3/GLB.Ts+dSST.txt
 7. Globaali pinta – Berkeley Earth – http://berkeleyearth.lbl.gov/auto/Global/Land_and_Ocean_complete.txt
 8. Globaali pinta – NOAA – https://www.ncdc.noaa.gov/cag/global/time-series/globe/land_ocean/p12/12/1880-2019.csv
 9. Globaali pinta – Hadley Centre – https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/temperature/HadCRUT4-gl.dat
 10. Globaali pinta – York – http://www-users.york.ac.uk/~kdc3/papers/coverage2013/had4_krig_v2_0_0.txt
 11. Mantereet 2m korkeudella – GISS – https://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata_v3/GLB.Ts.txt
 12. Mantereet 2m korkeudella – Berkeley Earth – http://berkeleyearth.lbl.gov/auto/Global/Complete_TAVG_complete.txt
 13. Mantereet 2m korkeudella – NOAA – https://www.ncdc.noaa.gov/cag/global/time-series/globe/land/all/12/1880-2019.csv
 14. Mantereet 2m korkeudella – Hadley Centre – https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/temperature/CRUTEM4-gl.dat
 15. Merenpinta – NOAA – https://www.ncdc.noaa.gov/cag/global/time-series/globe/ocean/p12/12/1880-2017.csv
 16. Merenpinta – Hadley Centre – https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/temperature/HadSST3-gl.dat

Ylimääräisestä hiilidioksidista ei ole hyötyä planeetallemme

Entinen Greenpeace-aktiivi, Kanadan Greenpeace-osaston johtaja Patrick Moore tunnetaan nykyään järjestön vahvana kritisoijana. Hänen näkemyksensä ihmisen aiheuttamasta ilmastonmuutoksesta on jokseenkin epämääräinen, painottuen kieltämisen puolelle, tai jopa väitteisiin lämpenemisen ja ilmakehän lisääntyvän hiilidioksidipitoisuuden hyödyllisyydestä.

Phil Mason on erittäin suosittu videoblogin tekijä, jonka aihepiiriin kuuluvat pääasiassa tiedeaiheiset jutut ja pseudotieteellisten juttujen debunkkaukset. Erityisesti kreationistit ovat joutuneet nimimerkin Thonderf00t Youtube-kanavan hampaisiin.

Thunderf00t on tehnyt myös muutaman ilmastoaaiheisen videon. Katsotaan tässä video nimeltään ’The TRUTH about carbon dioxide’ BUSTED. Videolla Mason pureutuu yleisimpiin hiilidioksidin hyödyllisyydestä esittettyihin väitteisiin, jotka tällä kertaa meille esittää Patric Moore.

Prager University, joka on julkaissut Mooren videon, ei nimestään huolimatta ole lainkaan akateeminen instituutio. Kyseessä on Dennis Pragerin perustama mediaorganisaatio, jonka mottona on ”opettaa se, mitä yliopistot eivät opeta”. Kanavalla ovat päässeet ääneen monet muutkin tunnetut ”ilmastoskeptikot”.

Raportit: Ilmasto ja Fukushima – tosi ja epätosi?

Fukushiman evakuoitu alue merkitty punaisella.

Fukushiman evakuoitu alue merkitty punaisella. Ilmastonmuutos vaikuttaa koko kuvan alueeseen.

Äkettäin julkaistiin kaksi merkittävää tutkimusraporttia. Toinen oli IPCC:n viidennen arviointiraportin ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja sopeutumista käsittelevä osa. Se on saanut runsaasti huomiota mediassa.

Raporttia kommentoitiin tyyliin:

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n tuore raportti on karmivaa luettavaa: Ilmastonmuutos etenee huolestuttavan nopeasti ja sen seuraukset ovat globaalisti vakavat.

Luonnollisesti raportti sai paljon huomiota myös ympäristöjärjestöjen taholta.
Greenpeace kommentoi raporttia jo ennen sen julkaisemista.

Toinen raportti käsitteli säteilyn, mukaan lukien Fukushiman onnettomuuden vaikutusta alueen ihmisten terveyteen. Sen julkaisi UNSCEAR, United Nations Scientific Commitee on the Effects of Atomic Radiation, suomeksi Ionisoivan säteilyn vaikutusten tieteellinen komitea. Raportissa sanotaan mm. näin:

38. No radiation-related deaths or acute diseases have been observed among the workers and general public exposed to radiation from the accident.
39. The doses to the general public, both those incurred during the first year and estimated for their lifetimes, are generally low or very low. No discernible increased incidence of radiation-related health effects are expected among exposed members of the public or their descendants. The most important health effect is on mental and social well-being, related to the enormous impact of the earthquake, tsunami and nuclear accident, and the fear and stigma related to the perceived risk of exposure to ionizing radiation. Effects such as depression and post-traumatic stress symptoms have already been reported. Estimation of the occurrence and severity of such health effects are outside the Committee’s remit.

Suomeksi sanottuna suunnilleen:

Säteilyn aiheuttamia sairauksia ei ole havaittu työntekijöiden eikä muiden säteilylle altistuneiden ihmisten keskuudessa. Fukusihiman ympäristöönsä aiheuttama vaikutus on lisännyt ihmisten saamaa säteilyaltistusta vain vähän. Niin vähän, että se ei aiheuta kohonnutta sairastumisen riskiä.

Tällainen oli siis kolmen ydinvoimalan samanaikainen tuho: Ei kuolleita, eikä myöskään odotettavissa olevia sairastumisia onnettomuuden johdosta. Samaan aikaa ilmansaasteisiin, joista suuri osa osa fossiilienergian aiheuttamia, kuolee maailmassa vuosittain seitsemän miljoonaa ihmistä.

UNSCEAR on melko samanlainen tieteellinen komitea kuin IPCC. Molemmat edustavat omien alojensa parhaimmistoa. Molemmat tekevät samanlaista tiedettä, vaikkakin eri aloilla. Molempien tulokset ovat yhtä luotettavia ja tieteelliset vaatimukset täyttäviä.

Miksi media ja ympäristöjärjestöt noteeraavat näistä raporteista vain toisen? Medialle hyvät uutiset eivät ole uutisia, huonot uutiset myyvät paljon paremmin. Ympäristöjärjestöjen suhtautuminen tieteeseen on hyvin ristiriitaista. Oman ideologian vastainen tiede yksinkertaisesti jätetään huomiotta ja sivuutetaan sanomatta siitä sanakaan.

Nyt julkaistu IPCC:n raportti käsitteli ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja sopeutumista. Seuraava osa julkaistaan lähiaikoina. Se käsittelee ilmastonmuutoksen hillintää. Siinä tullaan aivan varmasti mainitsemaan ydinenergia yhtenä tärkeänä torjuntakeinona. Voimme nyt havaitun perusteella olla jo varmoja siitä, että ympäristöjärjestöt tulevat siteeraamaan raportista vain oman ideologiansa mukaisia asioita. Ydinenergia tullaan sivuuttamaan täysin, koska järjestöt luottavat tieteeseen vain valikoiden. Tässä asiasaa ympoäristöjärjestöt käyttäytyvät aivan samoin kuin ilmastoskeptikot. Molemmat uskovat mieluummin huuhaaseen kuin tieteeseen. Näin ollen järjestöjen pitäisi olla helppo ymmärtää, miksi ilmastoskeptikot käyttäytyvät kuten käyttäytyvät disinformaatiotaan levittäessään, koska käyttäytyvät ydinenergian kohdalla itse aivan samalla tavalla.

Greenpeacen Suomen sivustolta löytyy sivukaupalla otsikoita Fukushimasta. Niiden määrä ja laatu eivät ole missään suhteessa onnettomuuden todellisin vaikutuksiin. Järjestön lietsomasta pelosta on miljoona kertaa enemmän haittaa kuin itse onnettomuudesta.

Kuvan karttaan on punaisella pisteellä merkitty Fukushiman evakuoitu alue. Alueen koko kuvassa on yksi pikseli. Joitakin evakuoituja asukkaita on jo päästetty takaisin kotiinsa. Ilmastonmuutos vaikuttaa koko kartan alueella, eikä siltä voi evakuoda ketään minnekään.

 1. Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability – SUMMARY FOR POLICYMAKERS
 2.  UNSCEAR 2013 Report
 3. IPCC:n uusin raportti: Ilmastonmuutos aiheuttaa riskejä luonnon ja ihmisten hyvinvoinnille
 4. IPCC: Ilmastonmuutos aiheuttaa riskejä luonnon ja ihmisten hyvinvoinnille
 5. UN reports on Fukushima radiation
 6. LISTEN TO THE SCIENCE ON CLIMATE CHANGE. IGNORE THE SCIENCE ON FUKUSHIMA.

 

 

Blogiesittely: Roskatiede

TinFoilHatAreaOnlyIlmastoskeptismi on roskatiedettä. Ilmastotutkimus tarvitsee ilmastoskeptismiä yhtä paljon kuin evoluutiotutkimus tarvitsee luomisoppia. Kumpikaan näistä eivät ole sitä kritiikkiä jota tiede tarvitsee kehittyäkseen, ne ovat silkkaa roskaa ja mytologiaa.

Jos keskittyy aktiivisesti seuraamaan pelkästään ilmastotutkimusta, jää helposti huomaamatta, miten samanlaista roskaa esiintyy monessa muussakin tieteessä, esimerkiksi lääketieteessä. Tätä roskaa ruotimaan keskittyy Roskatiede –blogi. Muutama poiminta blogin julkaisuista:

Vaihtoehtohoito voi tappaa

Uskomushoitoja kutsutaan myös vaihtoehtohoidoksi, vaikkeivät ne ole minkään lääketieteellisen, tehoavan hoidon vaihtoehto. Nimitys on vaarallinen, koska ihmiset saattavat ottaa sen kirjaimellisesti ja luopua oikeista hoidoista ja ryhtyä käyttämään yksinomaan vaihtoehtohoitoa. Seuraukset voivat olla surulliset, niin kuin esimerkiksi Jessica Ainscoughin äidin tapauksessa.

Riivittävänä Valkee korvavalo 2, – toimimaton laite uusissa kuorissa ja uusilla käyttöohjeilla

Valkeen korvavaloa myydään tarjouksessa monessa paikassa, koska valmistaja on tehnyt laitteesta uuden version, joka on nimetty Valkee 2:ksi. Laite käyttää kuitenkin edelleen vuosia vanhaa CE hyväksyntää, joten laitteessa ei voi olla uusia ominaisuuksia eikä se voi tehota uusiin sairauksiin. Koska laite ei tehoa mihinkään, sitä pitää markkinoida satutarinoilla.

TOP 5 Netin pahinta roskatieteen lähdettä

Internet on paha paikka. Se on täynnä huonoja lähteitä, lainauksia ja linkkejä ristiin rastiin. Tietelliseltä laadulta surkeimpia paikkoja ovat seuraavat:

HPV-rokote: No nyt otettiin salaliittoteoria ja sensuuriväitteet käyttöön

Kun Suomen Terveysjärjestö ei onnistunut kovin hyvin pääsemään julkisuteen pöyristyttävillä rokoteväittteillä, jotka perustuivat Israelilaisilla lampailla tehtyihin kokeisiin, niin eihän siinä sitten enää auta kuin keksiä salaliittoteoria ja syyttää sensuuria. Nyt astuvat esiin yhdistyksen oikeat rokotevastaavat Diplomihomeopaatti Merja Lindström ja Fytonomi Marjo Sukeva-Hakanpää. Tämä lääkäri taisi saada tarpeekseen julkisuudesta.

Vaikka itse aiheesta ei mitään ymmärtäisikään, jo muutaman artikkelin luettuaan huomaa helposti, miten samanlaista tämä ”roskalääketiede” on verrattuna ilmastoskeptismiin. On kaikenlaisia väitteitä, jotka eivät perustu mihinkään tieteellisiin tutkimuksiin, on salaliitoteorioita, silkkaa tieteenvastaista uskomusta ja muuta huuhaata, sekä tietysti roppakaupalla nettisivustoja levittämässä tätä huuhaata totena.

Roskatiede –blogi on erittäin hyvä lisäys seurattavien blogien listalle. Suosittelen!

 

Mitä ilmastoskeptikot sanoivat merenpinnasta?

Aikaisemmin todettiin, että ilmastoskeptikoiden ”ennusteet” pohjoisnavan merijäästä olivat menneet pieleen, ja että he edelleen yrittävät ratsastaa samoilla väitteillä. Miten on ”skeptikoiden” merenpinnan nousuennusteiden laita?

Vuonna 2011 sanottua

Explaining Muller vs. Muller: is BEST blissfully unaware of cosmic-ray-cloud theory?

This best evidence indicates that global warming has stopped, which militates against the CO2 theory of late 20th century warming, but the oceans do not show the global cooling that the solar-theory predicts, so it does not clearly favor the cosmic-ray-cloud hypothesis either. The very latest sea level data, however, may finally be telling the tale:

SeaLevelEnvisatSep2011

Hiding The Decline : Envisat Sea Level Falling Since 2008

So, we can see that sea level claims are exaggerated by somewhere between 3-9X, which seems to be in line with other bloated IPCC numbers.

The Only Problem is it was a False Pregancy

The only problem is state scientist are lying through their teeth and the sea level bitch is not pregnant. For the last two-year sea levels have been dropping, after a steady rise of about 3.mm per year from the last ice age. There has been no acceleration in sea level rise and in the past two-year sea levels have been declining. How could they possibly rise six feet by 2100?

mean_global_sea_level

Sea level may drop in 2010

Based on the most current data it appears that 2010 is going to show the largest drop in global sea level ever recorded in the modern era. Since many followers of global warming believe that the rate of sea level rise is increasing, a significant drop in the global sea level highlights serious flaws in the IPCC projections. The oceans are truly the best indicator of climate. The oceans drive the world’s weather patterns. A drop in the ocean levels in a year that is being cited as proof that the global warming has arrived shows that there is still much to learned. If the ocean levels dropped in 2010, then there is something very wrong with the IPCC projections.

Sea Level Update: The oceans in decline. 

It certainly looked likely at this time last year that the sea level in 2010 would be lower than 2009. That would be twice in the past decade that the sea level did not rise from one year to the next. That the sea level was not rising is a real problem for warmists everywhere.

Hiding The Sea Level Decline 

The University of Colorado has done it again! Despite the fact that sea level has been going down for the last year, they are saying that sea level rise rate is going up! You can see it with your own eyes in the graphics below.

Eco_SeaLevel1

Sea Level Acceleration: Not so Fast Recently

The bottom line is this: the more people look for the anticipated acceleration in the rate of sea level rise, the less evidence they seem to find in support of it.

Sea Level Rise: Still Slowing Down

So, in the time since the publication of the IPCC report in 2007, the observed rate of sea level rise has declined and all the while there has been a general clamor (from the more “concerned” among us) that the IPCC projections for sea level rise should be increased.

Go figure.

Vuonna 2012 sanottua

Data Show Sea level Rise Has Slowed Down Over The Last 7 Years

We want to know when Al Gore’s beachfront mansion will be flooded.

Caryl_1

If the often predicted cooling over the next 30 or 40 years takes place, there may not be any sea level rise at all.

Sea level still not cooperating with predictions 

The 60 day smoothed trend is still stalled and shows no rise over what was seen since the peak in mid 2010
Sea level is lower than eight years ago, and according to the graph above just passed the lowest annual peak in the Envisat record.

It’s damned inconvenient.

New paper finds sea level rise has greatly decelerated over past 10 years

THE HOCKEY SCHTICK siteeraa NIPCC:n raporttia:

…the rate of SLR is reducing over the measurement period at a rate of -0.11637 mm/year2, and that this deceleration is also ”reducing” at a rate of -0.078792 mm/year3.

boretti2012b

..the huge deceleration of SLR over the last 10 years ”is clearly the opposite of what is being predicted by the models,” and that ”the SLR’s reduction is even more pronounced during the last 5 years.”

Quantifying Sea Level Fall

Sea level has a few more mm of rise to the maximum of Solar Cycle 24 in 2013 and then will fall 40 mm to 2040 taking us back to levels of the early 1990s.

image_thumb7

Lisää vastaavia voi löytyä esimerkiksi Google-haulla ”sea level decline

Noiden kirjoitusten jälkeen on nähty nopein hyppäys merenpinnan nousussa sitten satelliittimittausten alun. Kaavio löytyy Coloradon ylipiston sivuilta.

sl_ns_global

The inconvenient skeptic kirjoitti vuonna 2011: ”That the sea level was not rising is a real problem for warmists everywhere.

Oliko näin? Ei. Merenpinnan tilapäiselle pudotukselle vuonna 2011 löydettiin selitys samana vuonna.

The 2011 La Niña: So strong, the oceans fell

Vuoden 2011 La Niña aiheutti hyvin runsaita sateita eri puolilla maailmaa: Australiassa, Etelä-Amerikassa ja Aasiassa. Näistä uutisoitiin silloin laajasti:

Satelliittimittauksia ja paikallisia mittaustuloksia yhdistämällä on voitu todeta, että osa valtamerien vedestä yksinkertaisesti siirtyi mantereille vuonna 2011 ja aiheutti merenpinnan tilapäisen vajoamisen. Sittemmin vesi on valunut takaisin mereen ja nousu jatkuu, kuten yllä olevasta kuvasta nähdään.

Mitä tiede sanoi vuonna 2011 kun pinnan vajoaminen havaittiin?

Sea level rise has slowed… temporarily

Nousun kääntymisen laskuun sanottiin siis olevan tilapäistä. Miten se voitiin tietää? ”Skeptikot” eivät ainakaan tienneet sitä, eivätkä viitsineet otaa asiasta selvää, vaikka tieto oli käytettävissä jo 2011 elokuussa, kun Nasa sen julkaisi. Yllä oleva uutinen perustuu tähän Nasan julkaisuun:

NASA Satellites Detect Pothole on Road to Higher Seas

So where does all that extra water in Brazil and Australia come from? You guessed it–the ocean. Each year, huge amounts of water are evaporated from the ocean. While most of it falls right back into the ocean as rain, some of it falls over land. ”This year, the continents got an extra dose of rain, so much so that global sea levels actually fell over most of the last year,” says Carmen Boening, a JPL oceanographer and climate scientist.

”We’re heating up the planet, and in the end that means more sea level rise,” says Willis. ”But El Niño and La Niña always take us on a rainfall rollercoaster, and in years like this they give us sea-level whiplash.”

Eli vastaavia heilahteluja merenpinnan tasossa on odotettavissa jatkossakin, eivätkä ne silloinkaan merkitse nousun päättymistä. El Niño ja La Niña ovat planeetanlaajuisia ilmiötä, joiden luonne tunnetaan hyvin, mutta joita on mahdotonta ennustaa. Voidaan varmuudella ainoastaan sanoa, että merenpinta ei tule nousemaan tasaisesti, mutta sitä ei voida sanoa, milloin vaihteluja tapahtuu ja kuinka suuria ne ovat. Koska samat ilmiöt vaikuttavat myös alailmakehän lämpötilaan, sekin tulee vaihtelemaan ennakoimattomasti.

Jälleen kerran voidaan todeta ilmastoskeptikoiden olevan sokeita oikealle tieteelle. Tässä oli koottuna laaja otanta esimerkkejä ”skeptikoiden” tyhmyydestä. Tämä, kuten ”skeptikoiden” ennusteet merijään toipumisesta, kannattaa muistaa kun seuraavan kerran jossain törmää vastaavanlaiseen yritykseen ennustaa tulevaa lähimenneisyyteen katsomalla.

Kirjoitan skeptikko -sanan lainausmerkkien sisään tarkoittaessani ilmastoskeptikkoa. Oikea skeptikko kyseenalaistaa varmistuakseen tiedon oikeellisuudesta. Ilmastoskeptikko kieltää, keksii salaliittoteorioita, syyttää tiedeyhteisöä huijauksesta, nimittelee ja keksii omia teorioita, joita ei kyseenalaista eikä pysty osoittamaan todeksi. ”Skeptikot” eivät koskaan myönnä oleensa väärässä, tai tunnusta, etteivät tiedä jotain. Ilmastoskeptikot eivät ansaitse skeptikko -arvonimeä. Osa ”skeptikoista” valehtelee tietoisesti, koska siitähän heille maksetaan. Loput ”skeptikoista” seuraavat näitä johtajia ja tekevät myyräntyötä ilmaiseksi, luullen ilmeisesti olevansa oikeassa. Pseudoskeptismi kuvaa tätä ajattelutapaa täydellisesti.

Ilmastotieto 2.9.2011: Maailman merien pinta laski viimeisen vuoden aikana

Ilmastoskeptikot ovat taas väärässä

Kun edellisessä kirjoituksessa todettiin, että ilmastoskeptikoiden muutaman vuoden takaiset ”ennusteet” pohjoisnavan merijään toipumisesta eivät ole onnistuneet, todetaan tässä, että ilmastoskeptikot eivät ole oppineet omista virheistään yhtään mitään.

Real Science -blogi julkaisi otsikolla Western Arctic Sea Ice Is Back To “Normal tämän kuvan.

screenhunter_945-sep-25-19-21

Koska kyseessä on ns. ”skeptikkoblogi”, tarkoitus lienee selittää, että jäätilanne on palautunut tai palautumassa ennalleen. Tässä toinen kaavio samasta aiheesta, mukana nyt eroteltuna monivuotinen ja yksivuotinen jää.

CVCHASDWA

Nähdään, että monivuotisen jään määrä (ruskea) suhteessa yksivuotiseen (vihreä) on vähenemässä.

Mutta, yllä olevissa kuvissa on vain läntinen alue. Itäinen jätetään näyttämättä. Se näyttää tältä.

CVCHASDEA (2)

Jään väheneminen tällä alueella on aivan selkeästi nähtävissä, olkoonkin, että tänä vuonna jäätä on enemmän kuin viime vuonna.

Mutta, nämä kuvat esittävät vain Kanadan arktisten alueiden jäätä. Lisäksi oleellisin seurattava ei ole jään pinta-ala vaan tilavuus. Koko arktisen alueen merijään tilavuus on vastaavana ajanjaksona vähentynyt näin.

BPIOMASIceVolumeAnomalyCurrentV2

Jos asia jäi vieläkin epäselväksi, tämä video näyttää kehityksen havainnollisesti.

Näyttää edelleen ilmeiseltä, että pohjoisnapa VOI olla jäätön vielä tämän vuosikymmenen aikana.

Kuvien lähteet:

Ilmastoskeptikot olivat väärässä viimeksikin

Pohjoisnavan merijään tämän vuoden minimiksi on kirjattu vähän yli viisi miljoonaa neliökilometriä. Se on n. 50% enemmän kuin viime vuoden ennätysminimi.

Tästä voimme päätellä, että merijään väheneminen on päättynyt eikä jää enää uhkaa kadota kokonaan. Vai voimmeko? Emme voi, mutta skeptikot voivat, kuten jokainen nettikirjoittelua seurannut on voinut huomata.

Tässä muutama otsikko tunnetusta skeptikkoblogista:

Kirjoituksissa annetaan ymmärtää, että jään pinta-ala olisi kasvusuunnassa ja väheneminen on takanapäin.

Nuo kirjoitukset ovat vuosilta 2008, 2009 ja 2010, jolloin syyskuun jääminimi edellisen kerran kasvoi aikaisemmasta ennätyksestä. Sen jälkeen se uudelleen väheni, saavuttaen uuden ennätysminimin vuonna 2012, jolloin jäätä oli noin kaksi miljoonaa neliökilometriä vähemmän kuin noiden kirjoitusten julkaisemisen aikoihin.

Tässä on kuvattu skeptikoiden tapa tulkita tilastoja.

Kuva: SkepticalScience

Jään määrä vaihtelee vuosittain, mutta jos katsomme pitkän aikavälin trendiä, on vähenevä suuntaus selvä. Jos nykyinen suuntaus jatkuu, voi pohjoisnapa olla kesäisin jäätön jo tämän vuosikymmenen aikana.

Monet muutkin skeptikkokirjoitukset tuolta ajalta puhuvat samaa palturia:

Lisää löytyy helposti googlamalla esimerkiksi hakusanoilla Arctic Ice Recover 2009.

Kaivatut halutulokset eivät ole aivan listan kärkipäässä, koska ne ovat jo vanhoja, mutta selaamalla hakutuloksia eteenpäin niitä löytyy helposti.

lmastonmuutoksen suunnasta ei yksittäisten vuosien erojen perusteella voi päätellä yhtään mitään. Tämä esimerkki pohjoisnavan merijäästä todistaa sen. Sama pätee ilmakehän lämpötilaan. Tilastoja voidaan tulkita niin, että ei ole lämmennyt viimeiseen 17 vuoteen ja vetää siitä johtopäätös, että lämpeneminen on päättynyt, IPCC on väärässä ja meitä on huijattu. Mutta skeptikot ovat väärässä ja he yrittävät huijata meitä, koska he tulkitsevat tilastosta pelkät tasannevaiheet.

Kuva: SkepticalScience

Ilmastotutkimuksessa ei ole paljastunut mitään, mikä viittaisi siihen, että ilmakehän lämpeneminen olisi päättynyt. Jahka tämä tasannevaihe on ohi ja käyrä kääntyy taas selvään nousuun, voidaan skeptikot hirttää heidän omilla kirjoituksillaan. Pohjoisen merijään kohdalla se voidaan tehdä jo nyt.

Päivitys 3.10.2013

NSICD on julkakissut päivitetyn kaavion syyskuun jääminimistä. Kuva alla.

Figure3_Sept2013_trend

Ilmastodenialismi saa yhä härskimpiä muotoja

Heartland-insitituutti on jo pitkään tunnettu ilmastodenialismin lobbaamisesta ja omien tieteenvastaisten ilmastoseminaarien järjestämisestä. Heartland käyttää dis-informaation levittämiseen osapuilleen saman verran rahaa kuin IPCC käyttää ilmastotutkimuksen tulosten yhteenvetoraporttien laatimiseen ja julkaisuun. Äskettäin julkisuuteen vuotaneet tiedot vahvistavat jo aiemmin tunnettua tosiasiaa. Instituuttia rahoittavat toimialat, jotka eniten päästövähennyksistä kärsivät: Öljy- ja muu fossiilienergiateollisuus.

Yhdysvalloissa on tahoja, jotka vaativat luomisopin opettamista kouluissa samanarvoisena totuutena kuin evoluutioteoriaa, jotta lapsilla olisi mahdollisuus ”käyttää omia aivojaan” ja valita, kumpi selitys tuntuu fiksummalta.

Heartland-insituutti on puuhaamassa samanlaista tieteenvastaista ilmastodenialismin opetusta kouluihin.

Tämä pätkä on näytelty, mutta antanee kuvan siitä mistä on kysymys.

Dis-informaation opettaminen koululaisille on jotain niin iljettävää ja itsekästä, että tuskin olen ainoa, joka toivoo tekijöiden päitä vadille, ja mitä nopeammin sen parempi. Ilmastodenialismi on ylivoimaisesti historiamme suurin ja kohtalokkain huiputus, ja sen kylväminen lapsiin on vakavuudessaan sama kuin kannustaisi heitä hirttämään itsensä.

Aikaisempia kirjoituksia:

 

“Online astroturfing” – uusi ilmastohuijauksen muoto

George Monbiot kirjoittaa:

Every month more evidence piles up, suggesting that online comment threads and forums are being hijacked by people who aren’t what they seem to be. The anonymity of the web gives companies and governments golden opportunities to run astroturf operations: fake grassroots campaigns, which create the impression that large numbers of people are demanding or opposing particular policies. This deception is most likely to occur where the interests of companies or governments come into conflict with the interests of the public. For example, there’s a long history of tobacco companies creating astroturf groups to fight attempts to regulate them.

Koko teksti täällä.

DeSmogBlog kirjoittaa:

There appears to be an increasingly sophisticated and planned effort by conservatives and polluter front groups to use “persona management” software to pollute social media outlets and website comment forums with auto-generated sockpuppet swarms designed to mislead and misrepresent real people.

Koko teksti täällä.

Seikkaperäinen selostus asiasta ja otteita vuotaneista sähköposteista löytyy Daily Kos artikkelista:

UPDATED: The HB Gary Email That Should Concern Us All

Englanninkielinen Wikipedia selittää termin Astroturfing seuraavasti:

Astroturfing is a form of propaganda whose techniques usually consist of a few people attempting to give the impression that mass numbers of enthusiasts advocate some specific cause.

Sanakirja ei tunne sanalle suomennosta.

Kyseessä on siis tekaistu, pienen ryhmän luoma illuusio massiivisesta ruohonjuurikampanjasta, yleensä jotain poliittista tarkoitusperää sisältävä vaikuttamisen muoto.

Löytyykö ilmastovastaisesta astroturfingista todisteita? Löytyy. Monbiot tekstissään raotti verhoa vähän ja lupasi myöhemmin lisää. Yksi Greenpeacen (kyllä, vaikka monesti kritisoin, tässä hommassa Greenpeace on todella hyvä) paljastama dokumentti löytyi helposti. American Petroleum Institute (API), joka on Yhdysvaltain öljyntuottajien etujärjestö, lähestyi jäseniään vuonna 2009, tarkoituksenaan järjestää ”kansalaismielenosoituksia” kahdessakymmenessä osavaltiossa. API lupasi hoitaa jonkun vastaavia tilaisuuksia järjestävän firman hoitamaan kuljetukset ja muut järjestelyt. Ote vuotaneesta kirjeestä:

The objective of these rallies is to put a human face on the impacts of unsound energy policy and to aim a loud message at those states’ U.S. Senators to avoid the mistakes embodied in the House climate bill and the Obama Administration’s tax increases on our industry.

Suomeksi sanottuna, API yritti masinoida 20 kansalaismielenositukselta näyttävää tilaisuutta vaikuttaakseen poliitikkoihin, jotta nämä eivät säätäisi öljyliiketoimintaa rasittavia veroja. Tätä varten API:n johto pyysi apua jäseniltään, koska jostain tarvittiin tietysti riittävästi statisteja tähän näytelmään.

Netti tuhansine blogeineen ja keskustelupalstoineen on mitä mainioin temmellyskenttä tähän tarkoitukseen.

Ei ole vaikeaa laatia ohjelmistoja, joilla yksi ihminen pystyy ylläpitämään kymmeniä henkilöllisyyksiä, kirjoittamaan satoja viestejä päivässä ja saada ne näyttämään eri IP-osoitteista tuleviksi. Paitsi että se on helppoa, se on halpaa ja kustannustehokasta. Varsinkin ulkomaisten sivustojen ilmastouutisten kommentteja lukiessa kannattaakin pitää mielessä tämä mahdollisuus, kaikki ei ehkä ole sitä miltä näyttää.

On myös todella helppoa nostaa minkä tahansa blogin tai muun sivuston näennäistä lukijamäärää, ja siten esim. Google-statusta, täysin automaattisesti, ilman että kenenkään tarvitsee tehdä juuri mitään. Keskusteluihin voidaan lähes automaattisesti generoida mielin määrin autenttisia kommentteja, jne. Esim. yksi pahimpia ilmasto-dis-informaation lähteistä, TV:n säämies Anthony Wattsin blogi Watts Up With That?, on valittu vuoden parhaaksi tiedeblogiksi 2008 ja on nyt taas finalistien joukossa. Kommentteja pääasiassa silkkaa pseudotiedettä sisältävät blogitekstit keräävät satamäärin, joukossa muutamia fiksuja, mutta suurin osa samalnaista huuhaata kuin itse blogikin. Lukijoita blogilla on tiettävästi 30000 päivässä. Voihan sillä olla, mutta vastaava olisi myös toteutettavissa astroturfingilla.  Ja ovatko ihmiset oikeasti niin tyhmiä, että kyseinen blogi pätynee jo toistamiseen ”parhaan tiedeblogin” tittelin omistajaksi? Joka tapauksessa, WUWT:in näkyvyys blogosfäärissä on huikea, mikä antaa mielikuvan mittavasta tieteenvastaisuudesta suuren yleisön keskuudessa. Voihan se olla aitoakin, mutta voi periaatteessa olla astroturfingin avittamaa. API ja sen jäsenet yms. hyötyvät vallitsevasta tilanteesta, ja niiden kannattaisi edesauttaa tieteenvastaisuuden säilymistä juuri WUWT:in kaltaisissa yhteisöissä.

Yhtä helppoa on automaattisesti syöttää ilmastoskeptisisiä kommentteja blogeihin ja uutissivustojen kommentteihin.

Sitäkään emme tiedä, kuinka monen nimimerkin takaa suomalaisissa ilmastokeskusteluissa löytyy sama henkilö, ainoana tarkoituksena häritä keskustelua. Niitä on aivan varmasti.

Emme ole vielä nähneet kuin jäävuoren huipun todellisesta ilmastohuijauksesta.

Aiemmat artikkelit:

Muuta:

Tietovuotopaljastus: Foxgate

Päivitetty klo 22:52

Ilmastoskeptismistään tunnetun Yhdyavaltalaisen kaapelikanavan Fox Newsin päätoimittaja Bill Sammon lähetti viime vuoden joulukuun 8. päivänä seuraavan sähköpostin kanavan toimittajille:

From: Sammon, Bill

To: 169 -SPECIAL REPORT; 036 -FOX.WHU; 054 -FNSunday; 030 -Root (FoxNews.Com); 050 -Senior Producers; 051 -Producers; 069 -Politics; 005 -Washington
Cc: Clemente, Michael; Stack, John; Wallace, Jay; Smith, Sean
Sent: Tue Dec 08 12:49:51 2009
Subject: Given the controversy over the veracity of climate change data…

…we should refrain from asserting that the planet has warmed (or cooled) in any given period without IMMEDIATELY pointing out that such theories are based upon data that critics have called into question. It is not our place as journalists to assert such notions as facts, especially as this debate intensifies.

”..meidän tulee pidättäytyä väittämästä, että planeetta on lämmennyt (tai viilentynyt) jossakin ajanjaksossa huomauttamatta VÄLITTÖMÄSTI, että sellaisen teoriat perustuvat kriitikoiden kyseenalaistamiin teorioihin. Ei ole meidän tehtävä toimittajina myöntää sellaisia käsityksiä faktoiksi, varsinkin kun tämä debatti voimistuu.”

Viesti lähetettiin vain 15 minuuttia sen jälkeen, kun Fox Newsin valkoisen talon kirjeenvaihtaja Wendell Goler oli raportoinut, että vuosikymmen 2000-2009 olisi mittaushistorian lämpimin vuosikymmen, ja että tiedeyhteisö on yksimielisesti ihmisperäisen ilmastonmuutoksen kannalla.

Alla olevasta linkistä on nähtävissä mm. uutispätkä, joka johti viestin lähettämiseen.

FOXLEAKS: Fox boss ordered staff to cast doubt on climate science

Tätä on tietoinen dis-informaatio.

Päivitys klo 22:52

Nyt näitä alkaa tulla. Wikileaks paljastus kertoo, että hakkerit yrittivät sabotoida yhdysvaltain ilmastoneuvottelijoiden toimintaa sanoihin aikoihin Climategate-murron kanssa.

WikiLeaks: Hackers Tried To Infiltrate U.S. Climate Negotiators