Isomäki ja iso JOS

Energiavarasto

Risto Isomäki kirjoittaa HS:n kolumnissaan 16.9.2015 otsikolla:

Suomessa uusiutuvan energian ratkaisut on torjuttu haihatteluna – onko tämä historiamme pahin virhearvio?

Tuulivoimalat tuottavat sähköä vain silloin kun tuulee ja aurinkopaneelit vain silloin kun aurinko paistaa. Miten voidaan varmistaa riittävä sähkön tuotanto öisin ja talvella?

Tuossa on lyhyesti sanottuna uusiutuvan energian suurin ja toistaiseksi ratkaisematon ongelma. Isomäki käy läpi koko joukon energian säästöön, varastointiin ja kysyntäjoustoihin perustuvia mahdollisia ratkaisuja.

Lopussa tulee sitten varsinainen killeri:

Jos parhaillaan kehiteltävien ratkaisujen avulla on mahdollista rakentaa hyvin toimiva uusiutuviin lähteisiin perustuva energiajärjestelmä, ne ovat pian maailman teknologinen ja taloudellinen valtavirta. Vanhentuneen teknologian nimiin vannonut Suomi taantuu tällöin helposti eräänlaiseksi uus-kehitysmaaksi.

Näin isomäki epäsuorasti myöntää, että hänellä ei ole mitään varmuutta siitä, että ”parhaillaan kehiteltävien ratkaisujen avulla on mahdollista rakentaa hyvin toimiva uusiutuviin lähteisiin perustuva energiajärjestelmä”.

Asia on valitettavasti juuri näin. Kenelläkään ei ole tietoa saati varmutta siitä, onko tämä ongelma ylipäätään mahdollista ratkaista. Tietenkin, jos sellainen ratkaisu keksitään, keksinnön kaupallinen potentiaali on rajaton.

Isomäen loppukaneetti ”vanhentuneeseen teknologiaan” vannoneesta Suomesta on aikaansa edellä. Teknologia ei ole vanhentunutta, ennen kuin jotain parempaa on tarjolla. Suomi on ”vannonut” teknologiaan, jonka tiedetään toimivan. Sikäli kun Isomäki tarkoittaa ydinvoimaa, se on myös ympäristön kannalta yksi parhaita olemassa olevia teknologioita.

Energiajärjestelmämme muutos fossiilittomaksi ei voi perustua jossitteluun.

Ajattelemisen aihetta

Vuonna 2015 – Antero Vartia:

Me tiedämme jo nyt, että juuri uusiutuva energia lyö itsensä läpi. Tämä tapahtuu, sillä paikallisesti tuotettu uusiutuva energia on monin paikoin jo nyt halvinta tarjolla olevaa energiaa. Tulevaisuudessa uuden teknologian hintaetu vain kasvaa. Tämä murros on nopea ja laaja-alainen; meitä kuluttajia on paljon ja innostumme varmasti itse tuotetusta energiasta samalla tavalla kuin aikoinaan innostuimme kännyköistä.

Vuonna 1976 – Amory Lovins:

Äskettäinen tutkimus osoittaa, että suurimmaksi osaksi tai kokonaan aurinkoenergiaan perustuva energiajärjestelmä voidaan rakentaa Yhdysvalloissa käyttäen yksinkertaisia, kokeiltuja ja jo nyt taloudellisesti kannattavia tai liki kannattavia ratkaisuja.

 Vuonna 1916 – New York Times:

Olemme todistaneet, että aurinkovoima on jo päiväntasaajan seudulla kaupallisesti kannattavaa ja ihmiskunta voi saada auringosta loputtoman paljon energiaa.

Lukemista

 1. Moni energiateknologia on jo valmista
 2. Uhkapeli Ilmastolla
 3. Sustainable Energy – without the hot air

Olkiluoto ja 22 muuta

Olkiluoto 3:n pitkäksi venähtänyttä rakennusprojektia käytetään tämän tästä esimerkkinä siitä, miten hidasta ja kallista ydinvoimalan rakentaminen on. Kukaan ei kuulemma tiedä, kauanko se kestää ja mitä se maksaa. Mutta Suomi ei ole koko maailma, eikä Olkiluoto ainoa lajissaan. Katsotaan siis mitä muualla tapahtuu.

Maailmalla on jo valmistunut 22 muuta ydinvoimalaa, joiden rakentaminen on aloitettu Olkiluoto 3:n aloittamisen jälkeen. Ne ovat:

 1. CHASNUPP 2 – Pakistan – 300 MW
 2. FANGJIASHAN-1 – Kiina – 1000 MW
 3. FANGJIASHAN-2 – Kiina – 1000 MW
 4. FUQING-1 – Kiina – 1000 MW
 5. FUQING-2 – Kiina – 1000 MW
 6. HONGYANHE 1 – Kiina – 1000 MW
 7. HONGYANHE 2 – Kiina – 1061 MW
 8. HONGYANHE 3 – Kiina – 1000 MW
 9. LING AO 3 – Kiina – 1007 MW
 10. LING AO 4 – Kiina – 1007 MW
 11. NINGDE 1 – Kiina – 1018 MW
 12. NINGDE 2 – Kiina – 1018 MW
 13. NINGDE 3 – Kiina – 1018 MW
 14. QINSHAN 2-3 – Kiina – 610 MW
 15. QINSHAN 2-4 – Kiina – 610 MW
 16. ROSTOV-3 – Venäjä – 1011 MW
 17. SHIN-KORI-1 – Etelä-Korea – 950 MW
 18. SHIN-KORI-2 – Etelä-Korea – 950 MW
 19. SHIN-WOLSONG-1 – Etelä-Korea – 950 MW
 20. SHIN-WOLSONG-2 – Etelä-Korea – 950 MW
 21. YANGJIANG-1 – Kiina – 1021 MW
 22. YANGJIANG-2 – Kiina – 1000 MW

Niiden yhteisteho on 20481 MW ja keskimääräinen rakentamisaika on ollut viisi ja puoli vuotta. Olkiluoto 3:lla se tulee olemaan yli kaksitoista vuotta. Laitosten rakentamisajat näkyvät tässä kaaviossa, rakentamistöiden alkamisesta siihen hetkeen kun ne on otettu kaupalliseen käyttöön.

Kuva

Kiinassa rakennetaan kahta OL3:a vastaavaa Arevan EPR-laitosta. Taishan-1 rakennustyöt aloitettiin lokakuussa 2008, Taishan-2 huhtikuussa 2009. Ne ovat pari vuotta aikataulustaan jäljessä. Taishan-1 on määrä ottaa käyttöön tänä vuonna, Taishan-2 ensi vuonna. Rakentamisajaksi näissä muodostuu noin seitsemän vuotta. Monia laitoksia maailmalla on rakennettu alle viidessä vuodessa. Ennätys lienee Japanin Kashiwazakin–Kariwan yksikkö 6, jonka rakentaminen kesti kolme vuotta ja neljä kuukautta. Kyseessä on 1315 MW:n kiehutusvesilaitos.

Olkiluoto 3:n käyttäminen todistamaan ydinvoiman rakentamisen hitautta on näin ollen samanlaista kirsikanpoimintaa kuin ilmastoskeptikoiden yritykset todistaa lämpenemisen päättyneen vetoamalla muutaman vuoden viilenevään trendiin pidemmän aikavälin trendin ollessa kiistatta lämpenevä.

Kiinan lähitulevaisuus

Seuraava kaavio kuvaa Kiinan tilannetta.

Kuva 2. Kiinan voimalaprojektit. Vihreät valmistuneet, punaiset rakenteilla.

Kuva 2. Kiinan voimalaprojektit. Vihreät valmistuneet, punaiset rakenteilla.

Kiina on rakentanut ydinvoimaa vaiheittain. Ensimmäinen vaihe, ”first wave”, käsitti kolme voimalaa, toinen kahdeksan, meneillään oleva neljäs vaihe kolmekymmentä, joista puolet on vielä rakenteilla. Kaikkien rakennusprojektien pituus tähän saakka on ollut 4,3 ja 6,9 vuoden välillä. Fukushima keskeytti uusien projektien aloitukset kahdeksi vuodeksi, sekä pidensi hieman rakennusaikaa turvallisuusmääräysten tiukennuttua. Yksin Kiinassa ehtii vielä valmistua useita laitoksia ennen kuin Olkiluoto 3 valmistuu. Vuosien 2015…2030 välillä Kiinassa on suunniteltu rakennettavan 101 uutta voimalaa.

 1. Nej, det kan vi inte: Kinas kärnkraft
 2. Nuclear Power in China
 3. TABLE-China power consumption rises 3.8 pct in 2014
 4. New nuclear projects expecting approval by year end in China
 5. Electricity generation by fuel – China
 6. Olkiluoto ja kymmenen muuta

 

Modulaarinen 25 MWe ydinvoimala rakenteilla Argentiinassa

Ydinvoima elää voimakasta murroskautta. Valtamedia ei alan kehityksestä kovin paljon kerro, ja länsimaissa vallalla oleva mielipide on sen kaltainen, että ydinvoima on vanhanaikaista ja kannattamatonta, eikä sillä ole tulevaisuutta. Ydinvoima on kuitenkin saanut aivan uuden motiivin, ja se on ilmastonmuutoksen torjunta. Fossiiliset polttoaineet on korvattava päästöttömillä vaihtoehdoilla, ja koska uusiutuva energia ei tähän tehtävään yksin kykene, ydinvoimaa tarvitaan jatkossakin.

CAREM

Kuva 1. CAREM

Tekniikan kehityksestä kiinnostuneet ovat alan järjestöjen oman tiedotuksen, sekä onneksi runsaslukuisten ja korkeatasoisten, blogien varassa. Tietoja joutuu etsimään, mutta niitä kyllä löytää, jos tietää mitä ja mistä etsiä. Ydinenergia on nyt ja tulevaisuudessa tärkeä osa energiantuotantoamme, halusimmepa sitä tai emme.

Yksi paljon puhuttu tulevaisuuden ydinenergiaratkaisu voi olla pieni, modulaarinen voimala, joka rakennetaan valmiiksi moduuleiksi tehtaassa ja kuljetetaan asennuspaikalle, jossa moduulit liitetään yhteen valmiiksi voimalaksi. Aiempi artikkeli tästä aiheesta:

Ydinvoiman paluu juurilleen

Tällä metodilla voimaloiden rakennusaika voidaan minimoida. Betonirakenteet on toki edelleen rakennettava paikan päällä.

Näistä voimalatyypeistä käytetään nimitystä SMR, joka on lyhenne sanoista Small modular reactor, pieni modulaarinen reaktori. SMR-suunnitelmia on lähes kaikilla ydinvoimavaltioilla, kaikkiaan yli kolmekymmentä erilaista. Pari ehkä tunnetuinta ovat jo rakenteilla oleva Venäjän KLT-40 -sukellusvenereaktoriin perustuva, proomuun rakennettu voimala, sekä yhdysvaltalainen NuScale, jossa 45 MW:n moduuleista voidaan rakentaa 45..540 MW:n voimalakokonaisuuksia. NuScale prototyypin rakentaminen alkanee lähivuosina.

Kaikessa hiljaisuudessa Argentiinassa aloitettiin viime vuonna oman CAREM-reaktorin rakentaminen. Se on modulaarinen painevesireaktori, jonka sähköteho on 25 MW.

Esittelyvideo.

Reaktoripaineastia pitää sisällään sydämen, paineistimen ja höyrystimet, eikä siinä ole kiertopumppuja lainkaan, vaan se toimii luonnonkierrolla. Ratkaisun edut nähdään alla olevasta kuvasta, jossa vasemmalla on perinteinen (EPR) rakenne erillisine paineistimineen, höyrystimineen ja pääkiertopumppuineen, oikealla on CAREM.

Kuva 2. Vasemmalla perinteisen, oikealla integroidun painevesireaktorin primääripiiri.

Kuva 2. Vasemmalla perinteisen, oikealla integroidun painevesireaktorin primääripiiri.

Integroimalla kaikki tarvittavat komponentit reaktoripaineastian sisään, rakenteesta tulee huomattavasti kompaktimpi, ja asennuspaikalla tehtävien asennustöiden ja hitsaussaumojen määrä minimoituu. Minimaalinen määrä ulkopuolista putkistoa minimoi myös putkistovaurioiden ja vuotojen riskit.

Ensimmäisen rakennettavan prototyypin sähköteho on 25 MW. Reaktori on tarkoitus ladata vuonna 2017. Piirustuspöydällä on jo isompi 100 tai 200 MWe malli, sekä suurin 300 MWe, joka pienemmistä versioista poiketen on varustettu pääkiertopumpuilla, koska tehotiheyden kasvaessa luonnonkierto ei enää riitä lämmön siirtämiseen. Muilta osin 300 MWe mallin rakenne on samaan tapaan integroitu.

Pienin muutoksin tällainen laitos voitaisiin rakentaa ilman turbiinia pelkästään kaukolämmön tuotantoon. Pieni koko mahdollistaa nopean rakennusajan, sekä soveltuvuuden kaiken kokoisiin kaukolämpöverkkoihin. Rakanteilla olevan CAREMin lämpöteho on 100 MW. Suunnitteilla olevan suuremman 100 sähkömegawatin (MWe) reaktorin lämpöteho (MWt) olisi n. 300 MW, tai vähän yli. Kolme sellaista voisi korvata kaiken hiilikaukolämmön Helsingissä, täysin ilman päästöjä. Muita päästöttömiä lämmönlähteitä tähän tarkoitukseen ei ole olemassa.

 1. CAREM
 2. List of small nuclear reactor designs
 3. Construction of CAREM underway
 4. Argentina pours nuclear grade concrete for CAREM, a 25 MWe SMR
 5. Argentina carries torch for SMR construction
 6. CAREM – An Innovative, Small PWR
 7. CAREM: AN INNOVATIVE-INTEGRATED PWR
 8. Small Nuclear Power Reactors
 9. List of small nuclear reactor designs
 10. STATUS OF SMALL AND MEDIUM SIZED REACTOR DESIGNS

Tiivis kaupunki ei välttämättä olekaan ekologisesti perusteltavissa

Kalasataman alue Helsingissä

Rakenteilla oleva Kalasataman alue Helsingissä

Erittäin hyvä kirjoitus Pasi Toiviaiselta jälleen. Kaupunkirakenteen tiivistämisen perusteleminen ekotehokkuudella on syytä kyseenalaistaa. Asia ei ole lainkaan niin yksioikoinen kuin usein annetaan ymmärtää. Teksti kannattaa lukea ajatuksen kanssa läpi. Johdanto itse aiheeseen on pitkähkö, mutta sanoman ymmärtämisen kannalta tuiki tarpeellinen.

Myytti tiiviistä ekokaupungista – eli kertomus siitä miten ajatusharhasta tuli vallitseva totuus

Helsingin rantojen rakentamisen järkevyys voidaan kentien pian kyseenalaistaa myös merenpinnan nousun nopeutumisen takia. Vai miten pitkäksi aikaa kaupunkia rakennetaan? Onko ok rakentaa nyt, jos vaikka Helsingin rannat joutudaan hylkäämään sadan vuoden kuluttua?

Euroopan unionin päästökauppa ja kansalliset vähennystavoitteet

Euroopan unionissa on yhteisesti sovitut periaatteet, miten päästöjen vähentämistä ohjataan. Ohjauskeinoja on pääasiassa kaksi: päästökauppa, sekä kansalliset päästötavoitteet. Koska näiden erot ovat melko huonosti tunnettuja, kokoan tähän yhteen aivan perusasiat, sekä muutamia linkkejä, joista asiaan voi perehtyä tarkemmin.

Aluksi suomeksi tekstitetty video.

Päästökaupan piiriin kuuluu Euroopassa yksitoistatuhatta voima- ja muuta teollisuuslaitosta 31 maassa. Ne tuottavat yhteensä noin 45% EU:n päästöistä. Nämä päästöt ovat EU:n yhteisiä päästöjä, eikä niitä lasketa maakohtaisiin päästöihin. Hyvä selostus löytyy tästä.

Järjestelmässä on mukana yli 11 000 teollisuuslaitosta. Päästökaupan piiriin kuuluvat sähkön- ja kaukolämmöntuotanto, metallien jalostusteollisuus, sellu- ja paperiteollisuus, kemianteollisuus, lentoliikenne sekä rakennustuoteteollisuus. Päästökaupan piirissä olevien tahojen kasvihuonekaasupäästöjen tulee direktiivin mukaan vähentyä 21 prosenttia vuosien 2005–2020 välillä.

Päästökaupassa jokaisen toimijan on hankittava päästöjään vastaavan määrä päästöoikeuksia. Oikeuksia on jäsenmaille jaettu ilmaiseksi sekä huutokaupattu. Jokainen yritys voi myös myydä ylimääräisiä oikeuksia muille yrityksille, tai ostaa niitä muilta, mikäli omat eivät riitä.

Päästöoikeuksien määrä markkinoilla on rajattu. Niiden määrää vähennetään vuosittain 1,74%. Meneillään oleva kolmas päästökauppakausi päättyy vuonna 2020, jonka aikana markkinoille laskettavia päästöoikeuksia ja siten päästöjä vähennetään 1,74% vuosittain. Näin 2020 saavutetaan 21 % vähennys vuoden 2005 tasoon verrattuna.

Direktiivin mukaisesti päästökauppaa jatketaan vuoden 2020 jälkeen. Suunnitelmissa on lisätä vuosittaista vähennystä 2,2 %:iin, jolloin vuoteen 2030 mennessä saavutetaan 43% vähennys vertailuvuoteen 2005 nähden.

Päästökauppasektorilla ei siis ole kansallisia tavoitteita lainkaan. Tavoite on EU:n yhteinen. Tämä johtaa siihen, että esim. jos kivihiilen polttamista energian tuotannossa vähennetään Suomessa, markkinoille vapautuu vastaava määrä päästöoikeuksia. Se laskee päästöoikeuksien hintaa, mikä tekee päästöt muualla EU:n alueella halvemmiksi. Markkinatalouden lainalaisuuksien perusteella voidaan olettaa, että Suomessa tehty vähennys aiheuttaa vastaavan suuruisen lisäyksen muissa EU-maissa. Päästökauppajärjestelmä kuitenkin takaa sen, että järjestelmään kuuluvat päästöt vähenevät suunnitelman mukaisesti 1,74% vuodessa.

55% EU:n päästöistä ei kuulu päästökaupan piiriin. Ilmasto-opas kertoo niistä näin:

EU:ssa päästökaupan ulkopuolisten alojen (rakentaminen, rakennusten lämmitys, asuminen, maatalous, liikenne, jätehuolto, teollisuudessa käytettävät F-kaasut) tulee pienentää päästöjään yhteensä 10 prosentilla vuoden 2005 määrästä vuoteen 2020 mennessä). [16], [2] Päästökaupan ulkopuolisten alojen päästövähennystavoite on jaettu jäsenmaille kansallista taakanjakoa koskevalla päätöksellä. Suomen päästövähennystavoite on 16 prosenttia (vuoden 1990-tasolta) aikavälillä 2005–2020.

Eri maiden tavoitteet päästökaupan ulkopuolisille päästöille on esitetty seuraavassa taulukossa.

Kansalliset_päästövähennystavoitteet

Kuva 1. EU:n jäsenmaiden kasvihuonekaasujen päästörajat päästökaupan ulkopuolisille sektoreille vuoteen 2020 mennessä (vertailuvuosi 2005)

Taulukosta nähdään, että Suomen tavoite on vähentää 16%.

Koska energian tuotanto on päästökaupan piirissä, siinä tehtäviä vähennyksiä ei lasketa tähän 16% mukaan. Rautalangasta väännettynä, jos korvaamme hiilivoimaa jollain päästöttömällä tuotannolla, saavutettuja päästövähennyksiä ei lasketa tähän 16% mukaan, vaan ne on edelleen saavutettava täysimääräisesti päästökaupan ulkopuolella, täysin riippumatta siitä, miten päästöt muuttuvat energian tuotannossa.

Päästökaupan ideana on ohjata vähennykset sinne, missä ne on edullisimmin tehtävissä. Mikäli yritys katsoo, että päästövähennys tulee halvemmaksi kuin päästöoikeuksien ostaminen, sen kannattaa vähennys tehdä, muuten ei. Tämä idea on siinä mielessä nerokas, että se (sen pitäisi) tuottaa vähennyksiä pienimmillä mahdollisilla kustannuksilla. Päällekkäisten poliittisten ohjauskeinojen asettaminen, kuten esim. tuulivoiman määrätavoitteet, johtavat helposti siihen, että päästövähennykset maksavat enemmän kuin olisi tarpeen. Tuulivoiman lisääminen toki lasketaan mukaan uusiutuvan energian lisäystavoitteeseen, joka on EU:ssa sovittu maakohtaisesti. Päällekkäiset ohjauskeinot myös vesittävät päästökaupan ideaa, mikä on nyt osaltaan johtanut siihen, että päästöoikeuksien hinta on pitkään ollut hyvin alhainen eikä tehokkaasti ohjaa vähennyksiin.

Kuva 2.

Kuva 2. Päästöoikeuksien hintakehitys EU:n päästökaupassa.

Helsingin energiapolitiikka on tällä hetkellä näkyvästi esillä, koska isoja päätöksiä ollaan tekemässä tämän vuoden aikana. Helsingin sähkön- ja kaukolämmön tuotanto kuuluu päästökauppaan, eikä sen päästöjen vähentäminen päästökaupan takia, tai ansiosta, vaikuta EU:n päästöihin mitenkään, eikä myöskään vähennä tarvetta päästökauppasektorin ulkopuolisten päästöjen vähentämiselle Suomessa.

Kirjoitin tämän tekstin, koska ilmasto- ja energiapolitiikkaa koskevasta keskustelusta voi päätellä, että päästökaupan toimintaperiaatetta ei aina ymmärretä. Toivon, että teksti selvittää asiaa. En ota kantaa siihen, onko päästökauppa hyvä vai huono asia. Se on kuitenkin EU:ssa sovittu ohjauskeino, eikä päästökauppasektoriin kohdistuvista muista ohjauskeinoista ole välitöntä hyötyä.

On tietenkin mahdollista, jopa toivottavaa, että päästöoikeuksien ”alennusmyynnistä” vedetään EU:ssa oikeat johtopäätökset, ja vähennetään vuosittaista markkinoille jaettavaa päästöoikeuksien määrää vastaavasti. On kuitenkin epätodennäköistä, että tämä korjausliike tehtäisiin meneillään olevan kauden aikana, ennen vuotta 2021.

Edit – 15.8.2015

Unohdin mainita yhden tärkeän näkökohdan päästökaupan vaikutuksesta. Biomassa luokitellaan päästöttömäksi, jonka polttaminen on siten päästökaupan ulkopuolelta. Todellisuudessa biomassa ei ole päästötöntä, josta olen aikaisemmin kirjoittanut mm. tässä. Jos esim. päästökaupan piirissä olevaa kivihiiltä korvataan biomassalla, korvatun hiilen päästöoikeudet vapautuvat markkinoille, ja ne voidaan käyttää jossain muualla. Näin ollen, jos kivihiilen polttaminen ei vähene, ainoastaan siirtyy muualle samalla kun biomassan polttaminen lisääntyy, kokonaispäästöt lisääntyvät.

 1. Euroopan unionin ilmastopolitiikka ohjaa jäsenmaita
 2. The EU Emissions Trading System (EU ETS)
 3. Wikipedia: European Union Emission Trading Scheme
 4. Mitä on päästökauppa?
 5. Henkilökohtainen päästökauppa
 6. Vapaaehtoinen päästökauppa
 7. Hiilivero James Hansenin mallin mukaan

Suomen ekomodernistinen liike perustettu

SEM2

Kesän mittaan tuli kavereiden kanssa perustettua uusi ympäristöjärjestö: Suomen ekomodernistinen liike, lyhyesti SEM. On ollut ilahduttavaa huomata, miten moni muukin on kokenut perinteiset ideologiset ympäristöjärjestöt itselleen vieraiksi, joten loppujen lopuksi tämä syntyi kuin itsestään. Aika oli nyt kypsä.

SEM kertoo itsestään seuraavasti:

Ekomodernismi on ympäristöliike, joka pyrkii parantamaan ympäristön hyvinvointia samalla, kun lisätään mahdollisuuksia ihmisten hyvinvoinnille. Ekomodernismi näkee itseisarvoisena sekä luonnon monimuotoisuuden ja elinvoiman että ihmiskunnan ja sen kehityksen. Nämä kaksi arvoa ovat erottamattomia: vain hyvinvoiva ihmiskunta pystyy keskittymään luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen, mutta toisaalta ihmiskunnan hyvinvointi edellyttää elinvoimaista luontoa.

Suomen Ekomodernistit – SEM, on suomalaisten ekomodernistien kattojärjestö, joka kokoaa yhteen ekomodernismista kiinnostuneet sekä yleisesti terveemmän ympäristön, rikkaamman biodiversiteetin ja puhtaamman luonnon luomisesta kiinnostuneet suomalaiset.

SEM on teknologianeutraali, eikä etukäteen aseta tavoitteita minkään teknologian käyttämiselle tai käyttämättä jättämiselle. Tehtäviin tulee käyttää kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten soveltuvaa teknologiaa, ja toiminnan tulee olla kustannustehokasta. Ratkaisujen hyvät ja huonot puolet tulee arvioida parhaan käytettävissä olevan tutkitun tiedon perusteella. Liikkeen yhtenä tavoitteena onkin tuoda tieteen ja tutkimuksen tuloksia nykyistä enemmän esille ympäristöasioissa.

Ekomodernistinen manifesti löytyy englannin kielellä täältä.

Liikkeen nettisivut ovat vielä vaiheessa, ne ilmestyvät aikanaan tänne. Facebook-ryhmä toimii jo, ja siihen pääsee liittymään:

https://www.facebook.com/groups/Suomen.Ekomodernistit/

Luonnollisesti yhdistyksenkin jäseneksi voi liittyä. Ohjeet löytyvät FB-ryhmästä.

Uusiutuva energia petti Sitran

Säätövoimalle tarvetta.

Säätövoimalle tarvetta.

Jostain syystä eksyin Sitran sivuille blogikirjoitukseen, jossa oli tuore postaus otsikolla

Mitä tapahtuu, kun joukko hiilineutraaliuden tavoittelijoita sullotaan purjelaivaan?

Muutaman ihmisen porukka kertoi purjehdusmatkastaan Turusta Visbyhyn politiikkaviikolle. Matkustusmuodon valinnan motiiviksi kerrottiin:

Kulkuvälineeksi valitsimme Albanus-purjelaivan, koska halusimme matkustaa mahdollisimman vähähiilisesti, aiheuttamatta lisää painetta ilmakehälle.

Mikäs siinä. Hyvä yritys, eikä varmaan parempaakaan liikennevälinettä tällä kriteerillä ole tarjolla. Vai onko?

Matkalla ihailimme tuulen voimaa ja pohdimme, kuinka paljon uusiutuvaa energiaa maapallon ulkopuolelta, pinnalta ja sisäpuolelta olisikaan saatavissa, ja siitä käytetään vain murto-osa. Maailman energiasta kun yli 80 % tuotetaan saastuttavilla fossiililla polttoaineilla. Tämä yhtälö tuntui purjeiden puhkuessa yksinkertaisesti hölmöltä.

Niin se tuntuukin, mutta…

Albanus kulutti matkallamme alle 15 litraa dieseliä henkilöä kohden, mikä tarkoittaa monta kertaluokkaa pienempiä päästöjä kuin lentokoneella matkustaminen olisi aiheuttanut.

No paljonko se olisi lentokoneella ollut? Kulutuslukemat löydämme täältä. Pitkillä lennoilla moderni suihkukone kuluttaa kolme litraa per sata kilometriä per matkustaja. Lyhyillä reiteille lukema on viisi litraa. Potkuriturbiinikone kulkee vähemmällä, 2,5…3 litraa.

Matkaa Turusta Visbyhyn on 390 km. Turusta ei lennetä Visbyhyn, joten pitää käyttää lähtöpaikkana Helsinkiä, josta matkaa kertyy vähän enemmän, 480 km. Matkustajaa kohti polttoainetta kuluisi siis suihkukoneella 24 litraa. Se on toki enemmän, mutta se EI OLE ”monta kertaluokkaa” enemmän kuin 15 litraa, jonka Albanus käytti. Itse asiassa ero on yllättävän pieni.

Lentoajasta (1 h 25 min) päätellen Visbyhyn lennetään potkuriturbiinikoneella, jolloin kulutus onkin 14 litraa, mikä on, OHO, vähemmän kuin purjelaivalla!

Mutta miksi purjealus ylipäätään kulutti polttoainetta?

Kulutus olisi voinut olla pienempikin, mutta tyynen ilman vuoksi välillä oli käynnistettävä moottorit. Tämän vuoksi sovimme, että kompensoimme matkamme aiheuttamat päästöt.

Kas kas, eikö uusiutuva energia toiminutkaan, vaikka fossiilienergian yhtälö ”tuntui purjeiden puhkuessa yksinkertaisesti hölmöltä”. Tyynemmällä kelillä kulutus olisi voinut olla paljon suurempikin, jolloin lentokone olisi vienyt voiton aivan ylivoimaisesti, nyt se pääsi vain tasoihin.

Lyhyessä käytännön keissistä syntyneestä blogikirjoituksesta nähdään hyvin ainakin kaksi asiaa.

Fossiilienergian kulutuksen vähentäminen ei ole helppoa. Se on esim. dieselinä veneen tankissa, tai kerosiinina lentokoneessa, monella tavalla aivan ylivoimainen energianlähde. Se toimii silloinkin, kun purjeet eivät puhku.

Toisekseen, matkan aikana paljastui todella konkreettisella tavalla, miksi tuulienergia ei yksinään voi kokonaan korvata muita, perinteisiä energianlähteitä. Kun ei tuule, vene ei kulje eikä mylly pyöri. Silloin matkanteko katkeaa, tai jos ei ole aikaa eikä mahdollisuutta odottaa tuulen heräämistä, on turvauduttava ”säätövoimaan”, joka veneen tapauksessa on dieselillä toimiva apumoottori.

Miten matkan Visbyhyn sitten olisi voinut tehdä aiheuttamatta lainkaan päästöjä? Sähköjunalla sinne ei pääse. Mikäli aikataulu olisi antanut myöten, olisi voinut odotella tuulen viriämistä. Jos sen sijaan perille on päästävä sovittuna aikana, on käytettävä tuulesta riippumatonta voimanlähdettä. Tuulisähköllä valmistettu nestemäinen polttoaine voisi toimia.

Jos olisi suhteita suurvaltoihin, voisi yrittää liftata vaikkapa ydinvoimalla toimivan risteilijän kyytiin. Se ei muuten tarvitse säätövoimaakaan.

Blogijuttu liittyy uutiseen otsikolla

Suomalaiskaupungeille riittää ilmasto-neuvotteluissa vain kunnianhimoisin tavoite

Uutisen kuvatekstissä sanotaan:

Turku, Vaasa, Espoo ja Helsinki näyttävät Sitran kanssa hiilineutraaliuden mallia matkustamalla purjelaivalla Pohjoismaiden sykähdyttävimpään politiikkatapahtumaan.

Näyttävä ele kieltämättä, mutta ei nyt malli tainnut olla ihan sitä mitä ajateltiin. Sanokaa nyt, että ”kunnianhimoisin tavoite” on jotain paljon parempaa kuin potkuriturbiinikoneen tasoa. Tarkemmin ajatellen, on aika karmeaa, että ilmastoneuvotteluiden kanssa tekemisissä olevat ihmiset eivät ymmärrä asioista sen vertaa, että tajuaisivat olla kirjoittamatta sellaista soopaa mitä tässä esimerkissä nähtiin.