Greenpeace valehtelee ydinvoiman vaaroista

Päivitys29.7.2010 – aiheesta virinneen keskustelun johdosta tekstiä täydennetty vertailulla syöpäkuolemien määristä ja tiedoilla hiilivoiman haitoista. Lisäys tekstin lopussa.


Lueskelin tässä jokin aika sitten Greenpeacen sivuilta löytyvää, ydinvoiman vastaisen kampanjan materiaalia. Päädyin sinne Äänestä ydinvoima historiaan –kampanjasivun linkeistä. Tekstistä ”YDINVOIMA KUULUU HISTORIAAN – VIISI VIESTIÄ KANSANEDUSTAJILLE”, löytyy kappale:

YK:n radioaktiivisten aineiden päästötilastojen mukaan sotilas- ja siviiliydinteollisuuden toiminnasta jo tähän mennessä aiheutuneet radioaktiiviset päästöt aiheuttavat yli miljoonan ihmisen kuoleman[18] – mukana ei ole nykyisten uraanikaivosten tai ydinvoimaloiden jätteiden tulevaisuudessa aiheuttama saastuminen.

Kovaa tekstiä. Mihin se perustuu? Numero [18] viittaa asiallisesti lähteeseen, joka löytyy kuin löytyykin lähdeluettelosta.

Hyvä, luetaanpa se. Linkin takaa löytyy asiallinen teksti otsikolla Report of the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation to the General Assembly – YK:n tiedekomitean Raportti YK: n yleiskokoukselle atomisäteilyn vaikutuksista. Koko teksti lähdeluetteloineen on 17 sivun mittainen. Katsotaan siitä oleellisimpia kohtia, löytyykö miljoonalle säteilykuolemalle tukea.

The major long-term evaluation of populations exposed to radiation is the study of the approximately 86.500 survivors of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki, Japan. It has revealed an excess of a few hundred cancer deaths in the population studied.

”Noin 86.500 Hiroshiman ja Nagasakin eloonjäännyttä on seurattu pitkäaikaisessa, laajassa tutkimuksessa. Siinä on paljastunut syöpäkuolemien lisääntyminen muutamalla sadalla.

The medical use of radiation is the largest and a growing man-made source of radiation exposure.

”Säteilyn lääketieteellinen käyttö on suurin ja kasvava ihmisen tuottama säteilyaltistuksen lähde.”

The accident at the Chernobyl nuclear power plant was the most serious accident involving radiation exposure. It caused the deaths, within a few days or weeks, of  30 workers and radiation injuries to over a hundred others.

”Tsernobylin onnettomuus oli vakavin säteilyonnettomuus. Se aiheutti muutamassa päivässä tai muutamassa viikossa 30 työntekijän kuoleman, ja säteilyvammoja yli sadalle muulle.”

There have been about 1,800 cases of thyroid cancer in children who were exposed at the time of the accident, and if the current trend continues, theremay be more cases during the next decades. Apart from this increase, there is no evidence of a major public health impact attributable to radiation exposure 14 years after the accident.

”Onnettomuuden aikana säteilylle altistuneiden lasten keskuudessa on ilmennyt 1800 kilpirauhassyöpätapausta, ja jos nykyinen trendi jatkuu, niitä ilmenee lisää tulevien vuosikymmenten aikana. Tämän lisäksi ei ole todisteita mistään muista kansanterveydellisistä vaikutuksista 14 vuotta onnettomuuden jälkeen.”

(Kilpirauhassyövät olisivat olleet vältettävissä jodi-tablettien avulla.)

All living organisms are continually exposed to ionizing radiation,which has always existed naturally. The sources of that exposure are cosmic rays that come from outer space and from the surface of the Sun, terrestrial radionuclides that occur in the Earth’s crust, in building materials and in air, water and foods and in the human body itself.

”Kaikki elävät organismit ovat jatkuvasti alttiina ionisoivalle säteilylle, jota on aina esiintynyt luonnostaan. Säteilyn alkuperiä ovat avaruudesta ja Auringosta tulevat kosmiset säteet, maanpäälliset radionuklidit joita esiintyy maankuoressa, rakennusmateriaaleissa, ilmassa, vedessä ruoassa ja ihmisruumissa itsessään.”

The main man-made contribution to the exposure of the world’s population has come from the testing of nuclear weapons in the atmosphere, from 1945 to 1980.

”Suurin ihmisperäinen säteilyaltistus ihmispopulaatiolle tulee ilmakehässä vuosina 1945-1980 tehdyistä ydinkokeista.”

Sivulla 8 taulukossa 4 nähdään mistä ihmisten vuotuinen keskimäärin n. 2,8 mSv:n (millisievert) säteilyannos muodostui vuonna 2000:

 • Luonnon taustasäteily – 2,4 mSv
 • Lääketieteelliset tutkimukset – 0,4 mSv
 • Ilmakehässä tehdyt ydinkokeet – 0,005 mSv
 • Tsernobylin onnettumuus – 0,002 mSv
 • Ydinenergian tuotanto – 0,0002 mSv

By far the greatest contribution to exposure comes from natural background radiation. The annual per caput dose is 2.4 mSv and the range in typical circumstances may be between 1 mSv and 10 mSv.

”Ylivoimaisesti suurin altistus johtuu luonnon taustasäteilystä. Vuotuinen annos henkeä kohti on 2,4 mSv, ja vaihteluväli normaaleissa olosuhteissa on 1-10 mSv.”

Piirretään säteilyannokset pylväsdiagrammiin.

Diagrammissa ei ole vikaa. Kolme oikeanpuolimaista pylvästä ovat niin lyhyitä, ettei niitä tässä mittakaavassa erotu. Jos luonnon taustasäteilyä kuvaava pylväs piirretään kahdentoista metrin korkuiseksi, olisi ydinenergian säteilyaltistusta kuvaava pylväs yhden millimetrin mittainen.

Lopetan lähteen lukemisen tällä erää tähän. Se on mielenkiintoinen, joten luen se myöhemmin kokonaan.

Lähde osoittaa Greenpeacen ja muiden järjestöjen säteilypelottelun täydeksi potaskaksi. Luonnon taustasäteily aiheuttaa kaksitoista tuhatta kertaa suuremman säteilyannoksen kuin ydinvoimaloista peräisin oleva säteily ihmisten elinympäristössä. Lääketieteelliset tutkimuksetkin kaksi tuhatta kertaa ydinvoimaa suuremman annoksen.

Tämä on mm. ilmastoskeptikoiden yleisesti käyttämä kikka. Lisätään oman tekstin joukkoon lähdeviitteet, jotta saadaan teksti näyttämään vakuuttavalta. Lähteinä voi olla arvostettuja tieteellisiä julkaisuja, joita on lainattu väärin, jotta asia saadaan näyttämään siltä kuin halutaan. Greenpeace yrittää samaa kepulikonstia, paitsi että lähde ei puhu miljoonasta kuolemasta mitään. Asia jäänee useimmilta lukijalta huomaamatta, koska lähteitä harva lukee. Minä ikävänä ihmisenä luen,  kuin piru raamattua, enkä epäröi havaintoni perusteella syyttää ympäristöjärjestöjä valehtelusta. En nauti tällaisten artikkelien kirjoittamisesta. Yhden virheen perusteella en syyttäisi, enkä kahden, mutta tämänkin meneillään olevan kampanjan materiaalista niitä löytyy aivan liikaa, jotta kyse voisi olla vahingosta. Tietävätkö kaikki 30000 äänestyssitoumuksen allekirjoittanutta varmasti, millaisessa kampanjassa he ovat mukana? Että kampanjan tiedotus perustuu valehteluun? Että Greenpeace syyttää törkeällä tavalla muita valehtelusta, mutta syyllistyy siihen räikeästi itse.

YDINVOIMA KUULUU HISTORIAAN –paperin ovat logoillaan allekirjoittaneet Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace, Maan ystävät, Natur och Miljö, Luonto-Liitto, Keskustanuoret, Keskustan Opiskelijaliitto, vasop, SONK, Vasemmistonuoret.

Zachris Haaparinne on useassa bloggauksessaan käsitellyt ydinvoimaan ja säteilyyn liittyviä omituisia väitteitä ja mielipiteitä, ja aktiivisesti kirjoittanut kannanottojaan myös lehtiin. Seuraavat kaksi artikkeli tukevat omia havaintojani ympäristöväen tietämyksen tasosta säteilyyn liittyen:

Samalla nämä artikkelit paljastavat toisen virheen käsitellyssä tekstissä:

Ydinvoimaloiden ja jälleenkäsittelylaitosten ympärillä Keski-Euroopassa havaitut lisääntyneet syöpätapaukset viittaavat lisäksi siihen, että krooninen säteilyaltistus voi olla huomattavastinykyisiäkin arvioita haitallisempaa[19].

MOT.

Lisäys -29.7.2010:

Suomessa kuolee syöpään n. 10000 ihmistä vuodessa. Oletetaan, että ne kaikki johtuvat säteilystä, mitä ne eivät tietenkään tee, mutta oletetaan silti. Suhteutetaan nyt 10000 kuolemaa UNSCEAR-raportin antamiin keskimääräisiin säteilyaltistuksiin:

 • Luonnon taustasäteily – 2,4 mSv – 8.500 kuolemaa
 • Lääketieteelliset tutkimukset – 0,4 mSv – 1.400 kuolemaa
 • Ilmakehässä tehdyt ydinkokeet – 0,005 mSv – 18 kuolemaa
 • Tsernobylin onnettumuus – 0,002 mSv – 7 kuolemaa
 • Ydinenergian tuotanto – 0,0002 mSv – 0,7 kuolemaa

Koko maailmassa syöpään kuolee 8 000 000 ihmistä vuosittain. Suhteutetaan tämä luku keskimääräisiin säteilyannoksiin:

 • Luonnon taustasäteily – 2,4 mSv – 6.840.000 kuolemaa
 • Lääketieteelliset tutkimukset – 0,4 mSv – 1.140.000 kuolemaa
 • Ilmakehässä tehdyt ydinkokeet – 0,005 mSv – 14.250 kuolemaa
 • Tsernobylin onnettumuus – 0,002 mSv – 5.700 kuolemaa
 • Ydinenergian tuotanto – 0,0002 mSv – 570 kuolemaa

Tässä esitetyt luvut voi jakaa vähintään kahdella, koska syövälle on niin paljon muitakin aiheuttajia kuin säteily. Yksinään tupakka on syynä 30 %:ssa tapauksista.

Koska ydinenergia on ensisijaisesti kivihiilen vaihtoehto, tarkastellaan vähän hiilen vaikutuksia kansanterveydelle. Täällä sanotaan:

Euroopan komission arvion mukaan pienhiukkasista aiheutuneet ilmansaasteet ja otsoni johtivat 370 000:een ennenaikaiseen kuolemantapaukseen EU:ssa vuonna 2000.

Euroopan väkiluku on 500.000.000, ja Suomen 5.000.000. Suhteutettuna Suomen väkilukuun, hiilen polttaminen aiheuttaa Suomessa 370 ennenaikaista kuolemantapausta vuodessa.

Tuotettuun energiamäärään suhteutettuna todetaan täällä seuraavaa:

Tutkijoiden keräämien tietojen mukaan sähkön tuottaminen kivihiilellä aiheuttaa Euroopassa yhtä terawattituntia kohti keskimäärin 225 vakavaa sairaustapausta ja 24,5 kuolemaa. Ydinvoima aiheuttaa vain 0,052 kuolemantapausta – hiilivoima on siis 470 kertaa epäterveellisempää.

James Hansenilla on hyvin jyrkkä mielipide hiilivoimaa vastaan. Hän on arvioinut, että yksi suuri hiilivoimala aiheuttaa 400 lajin sukupuuton maailmassa.

When I testified against the proposed Kingsnorth power plant, I estimated that in its lifetime it would be responsible for the extermination of about 400 species – its proportionate contribution to the number that would be committed to extinction if carbon dioxide rose another 100 ppm.

Greenpeacen toteamus miljoonasta säteilykuolemasta on todellakin totaalisen merkityksetön ja harhainen argumentti tämän päivän energiakeskustelussa.

Miten on järjestön muiden ydinvoimakannanottojen laita? Niistä löytyy erinomainen tarkastelu täältä. Kirjoittaja on fysiikan tohtori.

28 ajatusta artikkelista “Greenpeace valehtelee ydinvoiman vaaroista

 1. Mutta herraisä Gaia-mies, sinähän olet tullut järkiisi 😉 ! Vuosi sitten en uskonut kerran lukevani tätä blogia ilolla …

  Tykkää

 2. Greenpeacella tarkoitus pyhittää keinot. Tavallaan ihailen järjestön suoraviivaista toimintaa. Ilman sitä Lapissa olisi aika paljon vähemmän metsää ja poronhoitajia, mutta kyllähän sitä tietenkin ihmettelee, miksi juuri ydinvoima on joutunut kohteeksi…

  Tykkää

 3. Itse huomasin tämän saman valehtelun toisesta järjestöjen lehdykästä (http://www.greenpeace.org/raw/content/finland/se/dokument/karnkraftsteser.pdf). Itse asiassa voi olla yksi tapa millä näitä ”uhreja” saadaan miljoonia. Jos UNSCEAR:in raportista poimitaan arvio, että 1Sv aiheuttaa 10% todennäköisyyden saada kuolemaan johtava syöpä joskus elämän aikana, oletetaan lineaarinen extrapolaatio pienille annoksille, arvioidaan noin miljardi ihmistä hyvän terveydenhoidon piiriin ja ajaksi 30v…niin terveydenhuolto on sivuvaikutuksena aiheuttanut noin miljoona ruumista. Tietenkin absurdius nousee entistäkin suuremmaksi mikäli GP pitää näitä elämälle pelastettuja syöpöpotilaita yms. ydinvoima- ja ydinaseteollisuuden (he niputtavat nämä toki aina yhteen) ”uhreina”. Sama asia kuin pitää lääkkeiden sivuvaikutuksiin kuolleita kemianteollisuuden ”uhreina”, tai leikkauksessa komplikaatiohin kuolleita vaikkapa metalliteollisuuden ”uhreina”.

  Tykkää

 4. Raportista saadaan sotilas- ja siviiliydinteollisuuden tähänastisten päästöjen ihmisille aiheuttamaksi kumulatiiviseksi kokonaisaltistukseksi noin 2-3E7 hlö-Sv. Kun kuolemaan johtavan syövän riskin lisäys on n. 5E-2 hlö-Sv^-1 niin tapauksia aiheutuu noin miljoona. Tässä ei ole mukana lääketieteellisistä lähteistä saatu altistus, joka lienee perusteltu verrattuna siitä saatavaan hyötyyn.

  Kun annos-vastesuhde pienillä annoksilla on lineaarinen, niin tästä lisäannostuksesta johtuva haitta ei riipu siitä, paljonko säteilyä saadaan muista lähteistä. Jos Kaj:n mielestä miljoona syöpätapausta on mitätön vaikutus esim. verrattuna sisäilman radonin vaikutuksiin tai auto-onnettomuuksissa kuolevien ihmisten määrään, niin hänellä on oikeus mielipiteeseensä, mutta eriävä mielipide ei ole hyvä peruste syyttää valehtelusta.

  Jos Kaj haluat oikeasti jatkossa käydä keskustelua jostain asiasta, niin kannattaa vinkata, että olet esim. blogannut asiasta. Sain tiedon tästä blogikirjoituksesta sattumalta, kun blogia lukenut ihminen laittoi siitä minulle spostia.

  Terveisin,

  Lauri Myllyvirta
  energiavastaava, Greenpeace

  Tykkää

 5. Miljoona ihmistä? Montahan(1-3?) miljardia ihmistä maapallolla on jo liikaa riistämässä luontoa. Eikös se olisi greenpeacen ajamien asioden kannalta hyvä asia, että maapallolla olisi miljoona ihmistä vähemmän?

  Tykkää

 6. Lauri, voisitko ystävällisesti osoittaa mistä kohtaa raporttia / miten tuo esittämäsi sotilas- ja siviiliydinteollisuuden tähänastisten päästöjen kumulatiivinen kokonaisaltistus 2-3 * 10^7 hlö-Sv on otettu / laskettu?

  Itse en pikaisella etsinnällä (enkä nyt tähän hätään ehdi lukea raporttia kokonaisuudessaan, ehkä myöhemmin sitten) löytänyt raportista muita viittauksia kumulatiivisiin annostuksiin kuin kappaleen 34 sivulla 6, jossa todettiin että nykyisellä (oletettavasti ydin-)sähköntuotannon määrällä saadaan aikaan vuosittain 1500 hlö-Sv annostus koko maailman populaatiolle. Tuolla tahdilla pitäisi siis jatkaa yli 13 000 vuotta jotta päästäisiin mainitsemiisi kokonaisaltistuslukemiin.

  Muuten ihan yleisenä huomiona asian tiimoilta, tuntuu kummalliselta miettiä ydinvoiman kannattavuutta/kannattamattomuutta tähän asti kertyneen kokonaisaltistuksen kautta, sille kun ei enää mitään voida vaikka iskettäisiin kaikki voimalat kiinni välittömästi. Ainakin minusta tuntuisi huomattavasti olennaisemmalta tarkastella tulevia säteilyaltistusarvioita. Siis juurikin noita blogipostauksen pylväsdiagrammin lukuja.

  Tykkää

 7. Vielä havainnollistaakseni tuota Kajkin jo mainitsemaan 1:12000-suhdetta ydinvoimaloiden aikaansaaman säteilyaltistuksen ja luonnollisesta taustasäteilystä saadun altistuksen välillä:

  Saamme kaikki ihan vain pysymällä hengissä yhden päivän verran tällä pallolla taustasäteilystä suurin piirtein saman kumulatiivisen altistusannoksen (ja esitetyllä lineaarisella riippuvuudella myös saman syöpäriskilisäyksen) kuin 33 vuoden aikana ydinvoimalaitoksista.

  Siis jos eläisin satavuotiaaksi, olisin saanut ensimmäisten kolmen elinpäiväni aikana taustasäteilystä jokseenkin saman syöpäriskilisäyksen kuin koko elinaikanani ydinvoimaloista.

  Minusta tuo pistää asioita aika hyvin kontekstiin, mutta korjatkaa ihmeessä jos olen tehnyt jossain välissä ajatusvirheen tms.

  Tykkää

 8. En nyt ota kantaa siihen onko Laurin esittämät luvut oikeita, huomautan vain loogisen virheen päättelyketjussa. Jos luvut ovat oikeita, kumulatiivinen kokonaisaltistus on kieltämättä iso. Se kuitenkin varmaan rajoittuu lähinnä esimerkiksi Tshernobylin palomiehiin, nimettömiin sotilashenkilöihin, ydinaseiden uhreihin yms, ja toisaalta hyvin pieninä annoksina hyvin suurelle joukolle ihmisiä. Se että altistus summataan ja sitten jaetaan tasan, ja vielä mukavasti pienimpänä merkittävänä annoksena, johtaa luonnollisesti isoihin lukuihin.

  Esimerkki:
  Wikipedia-tiedon mukaan ihmiset altistuvat arsenikille ehkä 30 mikrogramman annoksena päivässä. Kerrotaan maapallon populaatiolla, saadaan 204 henkilö-kiloa päivässä. Tappava annos on 100 mg. Kun kumulatiivinen altistus jaetaan tappavalla annoksella saadaan tulos, että maapallolla kuolee joka päivä 2 040 000 ihmistä arsenikkimyrkytykseen.

  Ja ylläolevassa ei ole edes huomioitu sitä että jotkut ovat saaneet isojakin annoksia!

  Tykkää

 9. Moi,

  luvuissa on siis mukana koko sotilas- ja siviiliydinteollisuus. Toisaalta siinä ei tietenkään ole mukana jo tuotettujen jätteiden tulevaisuudessa aiheuttamaa altistusta. Siitä, kuinka paljon radioaktiivista saastumista uraanikaivosten jätteet ja korkea-aktiiviset ydinjätteet aiheuttavat tulevaisuudessa on tietysti hyvin vaihtelevia arvioita.

  Metodologia, jolla päästään vuosittaisista altistuksista kumulatiivisiin on esitetty UNSCEAR:in 1993 raportissa.

  Tarkoituksena on lähinnä havainnollistaa, että ei ole yhdentevää, kuinka paljon radioaktiivisuutta ympäristöön kylvetään, ei väittää, että ydinvoimaloiden normaalikäyttö olisi mittava radioaktiivinen päästölähde.

  Jonni – akuutin altistuksen LD50-arvosta ei voi suoraan laskea matalan kroonisen altistuksen vaikutusta. Käyttämäni ICRP:n riskikerroin ionisoivalle säteilylle on nimenomaan pitkäkestoiselle krooniselle altistukselle. Eikä Greenpeace kyllä kannata myöskään arsenikin levittämistä ympäristöön.

  Lauri Myllyvirta

  Tykkää

 10. Lauri,

  Jos sata ihmistä maailmassa on altistunut mielettömän suurille säteilyannoksille (ja kumulatiivinen altistus on siksi iso), siitä ei seuraa että miljoona asiaan liittymätöntä ihmistä kuolee syöpään. Kumulatiivisesta altistuksesta yksinään ei voi mitenkään laskea minkäänlaisia kuolleisuuslukuja.

  Tykkää

 11. Olen aika samaa mieltä Kuuselan kanssa, että ” tuntuu kummalliselta miettiä ydinvoiman kannattavuutta/kannattamattomuutta tähän asti kertyneen kokonaisaltistuksen kautta, sille kun ei enää mitään voida vaikka iskettäisiin kaikki voimalat kiinni välittömästi”. Jos vähän yhdistelen tässä ketjussa esillä olleita lukuja, voidaan laskea ydinvoiman säteilyn aiheuttamille kuolemantapauksille 2E-7 Sv/a (Kaj) * 7E9 hlö * 5E-2 hlö-Sv^-1 (Lauri) = 70 per vuosi. Se on niin mitätön määrä, että epäilen laskeneeni jotain väärin.

  Lauri esitti edellä seuraavaa:
  ” Jos Kaj:n mielestä miljoona syöpätapausta on mitätön vaikutus esim. verrattuna sisäilman radonin vaikutuksiin tai auto-onnettomuuksissa kuolevien ihmisten määrään, niin hänellä on oikeus mielipiteeseensä, mutta eriävä mielipide ei ole hyvä peruste syyttää valehtelusta.”

  Vaikka en siis ihan usko siihen miljoonaan, niin täytyy omasta puolestani sanoa, että ei sekään nyt niin kamalan paljolta kuulosta, jos mietitään fossiilisten polttoaineiden haittoja, joita ydinvoimalla oltaisiin korvaamassa.

  Ilmansaasteisiin kuolee noin 2 miljoonaa ihmistä vuodessa. Ei siis sadassa vuodessa, vaan vuodessa. Tieto löytyy WHO:n sivuilta ilman että tarvitsee sieltä löytyviä numeroita yhdistellä muualta löytyviin numeroihin omiin tarkoitusperiin sopivalla tavalla ( http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/index.html ). Ilmansaasteista tietenkin huomattava osa aiheutuu fossiilisten polttoaineiden käytöstä energiantuotannossa. Esim. Clean Air Task Forcen mukaan pelkästään USA:ssa pelkästään kivihiilivoima aiheuttaa 24 000 kuolemaa vuodessa ( http://www.catf.us/resources/publications/view/24 ).

  Fossiilisten polttoaineiden poltto johtaa tietenkin myös ilmaston lämpenemiseen, joka aiheutti v. 2004 jo noin 140 000 ennenaikaista kuolemaa vuodessa ( http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs266/en/ ). Tämä siitä huolimatta, että globaali lämpötila on noussut esiteolliseen aikaan verrattuna jotain 0,7 astetta, mikä on aivan mitätön määrä siihen nähden, mitä on tulossa. Eikä varmaan tarvitse tässä mainita ilmaston lämpenemisen seurauksena todennäköisesti sukupuuttoon kuolevien eläinlajien määrää ynnä muita seurauksia. Kyllä teidän ympäristöjärjestöissä ainakin pitäisi olla niistä tietoisia.

  Näihin perustuen esitän nyt mielipiteen, että olisi hirveän kiva, jos te ympäristöjärjestötkin voisitte hiljalleen jättää tuon ydinvoiman mitättömillä säteilyhaitoilla pelottelun foliohattukansan murheeksi ja keskittyä toimimaan tavalla, joka auttaisi 2000-luvun suurien ympäristöongelmien hoitamisessa. Tiedän, että ette te fossiilienergiaakaan kannata, vaan energiansäästöä ja uusiutuvia, mutta miksi ottaa riski, että niillä keinoilla ei mielipiteistänne huolimatta (tai osittain jopa niiden takia) onnistuttaisi korvaamaan fossiilista tuotantoa tarvittavassa aikataulussa?

  Tykkää

 12. Kiitokset kommentoijille, jotka osasitte muotoilla oleellisuudet paremmin kuin minä.

  Luonnon taustasäteilyn keskimääräinen vuosiannos on 2,4 mSv, mutta vaihteluväli 1-10 mSv, paikoitellen esiintyy jopa 10-20 mSv. Näkyykö tämän johdosta alueellisia eroja syöpäkuolleisuudessa? Pitäisi näkyä, jos alkuperäinen väite on pätevä argumentti, mutta tuskin näkyy, koska muista syistä johtuvat syövät peittävät ne alleen.

  Sotilaallisista lähteistä merkittävin lienee ilmakehässä tehdyt ydinkokeet, joista enimmillään vuonna 1963 aiheutui 0,15 mSv vuodessa, 7 % luonnollisesta annoksesta. Greenpeace käyttää tämänkin annoksen tuottamia syöpäkuolemia argumenttina ydinvoimaa vastaan. Melko asiaankuulumatonta.

  Lentohenkilökunta altistuu keskimäärin kaksi kertaa muuta väestöä suuremmalle vuosiannokselle. Näkyykö lentohenkilökunnan keskuudessa kaksi kertaa enemmän syöpäkuolemia?

  YK:n raportista en ole toistaiseksi löytänyt mainintaa ”miljoonasta syöpäkuolemasta”, vaikka Greenpeace käyttää raporttia nimenomaan tämän väitteen lähteenä. Jos väite on GP:n omaa päättelyä, YK:n raporttia ei tule käyttää lähdeviitteenä.

  Suurten säteilyannosten vaikutukset tunnetaan jokseenkin hyvin. Pienten annosten vaikutuksia ei tiedetä. On jopa esitetty, että pienet annokset voisivat alentaa syövän riskiä. Tämänkään vuoksi GP:n väite miljoonasta kuolemasta ei voi perustua mihinkään faktaan.

  En nyt aio kirjoittaa muita postauksia GP:n epäjohdonmukaisuuksista, tyydyn nostamaan tähän kommenttiin muutaman kohdan:

  Ydinvoimalla ei juuri vähennetä päästöjä

  Ydinvoimasta kuulee usein puhuttavan avainratkaisuna ilmastonmuutoksen torjuntaan. Ydinvoima on kuitenkin hyvin marginaalinen päästöjen vähentäjä, sillä se tuottaa vain sähköä.

  Ydinvoima toki tuottaa lämpöä, mutta sitä ei tällä hetkellä hyödynnetä. Ydinlämmössä on suuri potentiaali täysin käyttämättä.

  Sen sijaan tuulivoimalla ja aurinkopaneeleilla tuotetaan vain sähköä, joten loogisuuden vuoksi, GP:n tulee esittää, että tuuli- ja aurinkovoimalla ei juuri vähennetä päästöjä, ja että ne ovat hyvin marginaalisia päästöjen vähentäjiä.

  Uusien rakennusten energiankulutusta voidaan alentaa yli 70 %. Tämä leikkaisi energian kulutusta 7 ydinvoimalan verran.

  Toisaalla sanotaan, että päästövähennyksiä tarvitaan heti eikä kymmenen vuoden päästä. Missä ajassa rakennuskannan uusiutuminen on edennyt siihen pisteeseen, että 7 ydinvoimalan verran (~80 TWh) on toteutunut? Kymmenen vuotta ei riitä alkuunkaan. Paljonko rakennuskannan lisääntyminen kumoaa tätä vähenemää?

  Uusiutuvat eivät lopu kesken

  Kyllä loppuvat. Kulutusta on pakko pudottaa jopa puoleen, jos pelkillä uusiutuvilla on tarkoitus pärjätä. Tietenkin tilanne muuttuu, jos teollisuus ajetaan maasta ulos.

  Sähkön tuotanto kaukolämpövoimaloissa voidaan kaksinkertaistaa uudella tekniikalla.

  Ei voida. Jos nyt tarkoitetaan jotain kehitysasteella olevaa SNG- tai IGCC-menetelmää, se edellyttää kokonaan uusien laitosten rakentamista. Kymmen vuotta ei edelleenkään riitä alkuunkaan. Jopa Saksa rakentaa 20000 MW:n edestä uusia, tavanomaisia ylikriittisiä hiililauhdevoimaloita, ei IGCC-laitoksia. Miksi?

  Kaikelle täytyy myös löytyä maksaja. Markkinataloudessa ei riitä ideoiden esittäminen ja suunnitelmien tekeminen. Joku on saatava maksamaan ne, mikä edelyttää, että hankkeet ovat kannattavia, ja kannattavampia kuin perinteiset ratkaisut.

  Tykkää

 13. Jonni – lähes koko altistus muodostuu laskeuman kautta saadusta hyvin matalasta kroonisesta altistuksesta.

  Kaj – Jos haluat kumota LNT:n niin kannattaa tehdä se jollain muulla foorumilla kuin tässä blogissa. On esitetty suuri määrä säteilyn mahdollisia terveysvaikutusmekanismeja, jotka voisivat aiheuttaa epälineaarisen annos-vastesuhteen, osa mekanismeista pienentää ja osa suurentaa pienten säteilyannosten vaikutusta.

  Tällainen esite ei ole tieteellinen artikkeli ja lähdeviittausten saattaminen samalle tasolle kuin tieteellisessä artikkelissa ei palvelisi lukijaa. Paras tapa olisi tietysti ollut heittää verkkoon puolen sivun teksti, jossa laskelma esitetään ja viitata siihen. Esitteen tärkein lähdeviite on kuitenkin kirjoittajien yhteystiedot. Ympäristöjärjestöt ovat suunnilleen ainoa taho Suomessa, joka käyttää ylipäätään lähdeviitteitä tällaisissa esitteissä.

  Fakta on, että ydinvoiman lisääminen ei juuri vähennä päästöjä Pohjoismaisessa sähköjärjestelmässä (vaikutus on n. 2 Mt / 10 TWh). Tuulivoimalla vaikutus TWhta kohti on ymmärtääkseni itse asiassa jonkin verran suurempi, mutta ei sekään järisyttävä ole. Monilla keskustelijoilla ei ole hallussa sekään perusasia, että Suomen ilmastopäästöistä suurin osa syntyy sektoreilla, joiden päästöihin nyt esitetyt ydinvoimahankkeet tai muu sähköntuotanto eivät vaikuttaisi tuon taivaallista. Esim. kivihiilen ja turpeen käyttöön yhteistuotantolaitoksissa ja teollisuudessa vaikutus olisi nolla.

  Jos haluat ihan oikeasti tutustua Greenpeacen energiaratkaisuihin sen sijaan, että teet parhaasi jonkun verkkosivun yksittäisten virkkeiden väärintulkitsemiseksi, niin kannattaa katsoa globaali energiaskenaariomme:
  http://energyblueprint.info/

  ”The report was developed in conjunction with specialists from the Institute of Technical Thermodynamics at the German Aerospace Centre (DLR), the Dutch Institute Ecofys and more than 40 scientists and engineers from universities, institutes and the renewable energy industry around the world.”

  sekä Suomen skenaario

  Click to access kestaevaen-energian-vallankumous.pdf

  Tykkää

  • Paras tapa olisi tietysti ollut heittää verkkoon puolen sivun teksti, jossa laskelma esitetään ja viitata siihen.

   Paras, ja ainoa oikea tapa, olisi viitata tieteelliseen artikkeliin, jossa väite esitetään. Väite on niin kova, että itse ”verkkoon heitetty” puolen sivun laskelma ei nyt yksinkertaisesti käy lähteeksi.

   Monilla keskustelijoilla ei ole hallussa sekään perusasia, että Suomen ilmastopäästöistä suurin osa syntyy sektoreilla, joiden päästöihin nyt esitetyt ydinvoimahankkeet tai muu sähköntuotanto eivät vaikuttaisi tuon taivaallista.

   Fortuminen hankkeen yhteydessä esitettiin Helsingin lämmittämistä ydinkaukolämmöllä. Ratkaisu olisi teknisesti toteutettavissa, mutta vastustatte sitäkin. Jos Helsingissä nyt oikeasti siirrytään metsähakkeen käyttöön, se nielisi puolet Suomen metsähakkeesta.

   Esim. kivihiilen ja turpeen käyttöön yhteistuotantolaitoksissa ja teollisuudessa vaikutus olisi nolla.

   Ei olisi. Se vaikuttaisi yhteistuotantoon sähkön hinnan kautta. Jos sähkön hinta ei ylitä yhteistuotannon rajahintaa, ei yhteistuotantovoimalaitosta käytetä. Tuotetaan pelkkä lämpö, ja ostetaan sähkö kantaverkosta. Tämä voi toteutua etenkin keväisin ja syksyisin.

   Nykyisellään tilanne on sellainen, että lauhdetuotannon rajahinta voi ylittyä myös yhteistuotantovoimalaitoksilla. Näin varsinkin huonona vesivuotena kesäisin. Se vaikuttaa myös siten, että Katri Valan lämpöpumppulaitosta ei silloin ajeta, mikä tuntuu järjettömältä, mutta niin se vaan menee.

   Jos sähköä on riittävästi tarjolla riittävän edulliseen hintaan, voisi suurten kaulolämpöverkkojen lämmittäminen lämpöpumpuilla tulla kannattavaksi. Yhteistuotantoalueella voisi kesäisin ajaa lämmön lämpöpumpuilla, kun sähköstä on ylitarjontaa. Yhteistuotantolaitokset voisivat seistä koko sen ajan. Tämä myös tasaisi talven ja kesän sähkökuormaa.

   Tällaisia suunnitelmia kyllä haittaa poliitikkojen päät, jotka kääntyilevät muutaman vuoden välein. Energiantuotannossa kvartaali on 25 vuotta, eikä sitä lyhyemmällä tähtäimellä voi tehdä suuria ratkaisuja.

   Toni on käsittääkseni oikeassa kaikessa: Kulutus kasvaa, ja se katetaan halvimmalla resurssilla. Ajatus on vastenmielinen, mutta siihen ei voi vaikuttaa. Sen sijaan voimme vaikuttaa siihen, mikä se halvin resurssi on. Tasan viikon päästä tähän taas vaikutetaan.

   Tykkää

 14. ”Monilla keskustelijoilla ei ole hallussa sekään perusasia, että Suomen ilmastopäästöistä suurin osa syntyy sektoreilla, joiden päästöihin nyt esitetyt ydinvoimahankkeet tai muu sähköntuotanto eivät vaikuttaisi tuon taivaallista. Esim. kivihiilen ja turpeen käyttöön yhteistuotantolaitoksissa ja teollisuudessa vaikutus olisi nolla.”

  Energiantarve kasvaa, sitä voidaan hidastaa muttei pysäyttää ilman mittavia toimenpiteitä joista simppelein lienisi pakottaa ihmiset maksamaan itsensä kipeiksi rakentaakseen itselleen energiataloudellisemmat talot (vanhojen muuttaminen olisi luultavasti vielä kalliimpaa ja haaskaisi energiaa), tällainen olisi jo useammankin ihmisten perusoikeuden törkä loukkaus. Mikäli sinulla on visio menetelmistä jolla energiantarpeen kasvu saataisiin pysähtymään kansallisia ja/tai kansainvälisiä lakeja ja/tai sopimuksia rikkomatta, kuulisin sen mielelläni.

  Energiantarpeen kasvu on tosiasia, ja se on katettava jollain, jos ei rakenneta ydinvoimaa, niin mitä sitten? Rantaviiva Tornionjoelta Virolahteen täyteen tuulivoimaloita? Vai pannaanko energiayhtiöt rakentamaan aurinkopaneelit ihmisten kotien katoille ja maksamaan siitä vuokraa rakennuksen omistajille, jotka sitten näillä vuokrarahoilla maksavat sähkölaskunsa samaisille yhtiöille? Vaiko kenties loppuihinkin koskiin vesivoimalat?

  Ei tietenkään, vaan ydinvoiman sijaan rakennettaisiin seuraavaksi tehokkainta vaihtoehtoa eli fossiilisia polttoaineita käyttäviä voimaloita. Ydinvoimalan rakentaminen ei tietenkään automaattisesti sulje hiilivoimaloita yms. joiden tuotannon se kattaisi, sen sijaan se poistaa tarpeen rakentaa niitä hiilivoimaloita lisää.

  Tykkää

 15. Paluuviite: Äänestä Greenpeace historiaan - Pro Henri

 16. [quote]Kun annos-vastesuhde pienillä annoksilla on lineaarinen…[/quote]

  Tuon pitäisi olla Jos, eikä Kun, katsos kun toisen suuntaisia todisteitakin on.

  Sitä paitsi, jos tuolle linjalle lähdetään pitäisi aivan ehdottomasti ensin kieltää mm. tupakointi, autoilu ja hiilivoima koska ne tuottavat huomattavasti enemmän radioaktiivisia päästöjä kuin ydinvoimalat.

  [quote]Kun kuolemaan johtavan syövän riskin lisäys on n. 5E-2 hlö-Sv^-1 niin tapauksia aiheutuu noin miljoona.[/quote]

  Tuolla kaavalla* luonnollinen tausta- ja lääketieteellinen säteily on tappanut samassa ajassa noin 400 miljoonaa ihmistä….

  Eli Greenpeacen mukaan jokainen syöpäkuolema maailmassa viimeisen seitsemänkymmenenviiden vuoden ajalta johtuu ydinsäteilystä…

  Kannattaisiko tarkistaa perusteita hieman?

  *(2.4+0.4)/(0.005+0.002+0.0002) * 1 miljoona

  Tykkää

 17. Moi,

  jos yritän vetää keskustelua yhteen, niin pointit lienevät:

  *on ihan sama / hyvä asia, jos miljoona ihmistä kuolee sotilas- ja siviiliteollisuuden aiheuttaman residuaalisen säteilyaltistuksen seurauksena

  > mielipidekysymys

  *ympäristöjärjestöjen esitteessä ei ollut niin hyviä lähdeviitteitä, että väitteen olisi voinut niistä helposti verifioida

  > pitää paikkansa, kannattaa kuitenkin verrata muiden eturyhmien esitteisiin, joissa harvoin näkee yhtään lähdeviitettä

  *YK:n suosittelema metodologia ionisoivan säteilyn terveysvaikutusten arvioimiseen on väärä

  > tieteellinen totuus ei koskaan ole absoluuttinen, voi olla että matalan säteilyaltistuksen vaikutukset ovat suurempia tai pienempiä kuin tällä hetkellä arvioidaan, mutta parhaan käytettävissä olevan konsensustiedon käyttö tuskin on ”valehtelua”. Epävarmuuden vallitessa kannattaa muistaa myös varovaisuusperiaate.

  Ilmastopäästöistä vielä: kun Suomi on enenevässä määrin samoilla sähkömarkkinoilla kuin Saksa ja marginaalissa on ruskohiililauhde, niin päästöjen merkittävä väheneminen sitä kautta että yhteistuotantoa korvautuu sähkön ja lämmön erillistuotannolla on aika kaukana.

  Yhdistelmä energiatehokkuustoimia ja uusiutuvan energian lisäämistä jo sovittujen tavoitteiden mukaisesti mahdollistaisi kivihiilen jäämisen varapolttoaineeksi Helsingissä jopa vuoteen 2025 mennessä, eli nopeammin kuin ydinkaukolämpöä olisi edes periaatteessa mahdollista saada. Ydinkaukolämpö todettiin Helsingin energian kehitysohjelmassa liian kalliiksi em. ratkaisuihin verrattuna.

  Tykkää

 18. Viimeisessä viestissä Lauri Myllyvirta ei enää vastaa Kaj Luukon kirjoitukseen (kuten kaikki varmaan huomasivatkin).

  GP:ltä voisi myös kysyä, eikö suurimittaisessa puuhakkeen roudaamisessa polttolaitokseen itsessään ole ongelmia. Metsäomistajana minua epäilyttää suuresti nykyiden trendi, jossa kaikki mahdollinen irtilähtevä puuaines (kannot, risut jne) revitään pois ja kuljetetaan poltettavaksi. Ongelma on se, että käytännössä tässä kuljetetaan ravinteita, jotka olisivat tarpeellisia puuston uudistumista varten, pois metsästä.

  Tykkää

 19. Emme kannata mitenkään varauksettomasti kaiken metsäbiomassan polttoa. Omassa energiaskenaariossamme hakkuutähteiden käyttö nousee 20 TWhiin, hallituksen tavoite on 25. Kantamme on, että jo 20 TWh edellyttää nykyistä parempia toimintaohjeita ja toteutusta.

  Ravinteiden poistumaa voidaan vähentää dramaattisesti kuivaamalla oksia ja latvuksia paikan päällä, sillä suurin osa ravinteista on lehdissä ja neulasissa. Kantojen nostossa pitäisi rajoittua nuoriin kuusikoihin ym. missä se on metsänhoidollisesti perusteltua. Ilmastosyistä ainakaan turvemailta kantoja ei tulisi nostaa lainkaan. Osa hakkuutähteestä (olisiko suositus ollut viidesosa) pitäisi jättää maastoon. Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeää on jättää järeää lahopuuta.

  Näillä rajoituksilla 20 TWh on käsittääkseni saavutettavissa, sitä suurempia tavoitteita en uskalla allekijoittaa ennen kuin asiaa on paremmin selvitetty.

  Tulevaisuudessa voi myös olla kannattavaa polttaa metsäbiomassaa puuhiileksi ja palauttaa se metsään, jolloin energiaa saadaan käyttöön, mutta suuri osa hiilestä sitoutuu maaperään.

  Tykkää

 20. jos yritän vetää keskustelua yhteen, niin pointit lienevät:
  *on ihan sama / hyvä asia, jos miljoona ihmistä kuolee sotilas- ja siviiliteollisuuden aiheuttaman residuaalisen säteilyaltistuksen seurauksena
  > mielipidekysymys

  En huomannut tällaista asennetta tässä keskustelussa. Moni sen sijaan pitää laskentatapaanne vähintäänkin kyseenalaisena, ja eritoten tapaanne niputtaa siviili- ja sotilassovellusten vaikutuksen tarkoitushakuisena vääristelynä. Minä kutsun tapaanne edelleen valehteluksi.

  Olen itse toki niin paskamainen, että asetan luonnon hyvinvoinnin ihmisen hyvinvoinnin edelle, koska ilman edellistä, ei ole jälkimmäistä. Ydinvoimalla ei mitenkään tässä mielessä saa niin pahaa jälkeä aikaiseksi kuin fossiilisilla polttoaineilla.

  Mitään riskejä ei voi arvottaa erillisinä. Ydinvoiman riskejä pitää verrata vaihtoehtoihin, ensisijaisesti hiilivoiman riskeihin, koska ydinvoiman vaihtoehto on hiili, ei uusiutuvat. Ei edes ympäristöväen suosikkimaassa Saksassa, jossa ydinvoiman vaihtoehto on myös ensisijaisesti hiili. Ruotsi ei 30 vuotta yritettyäänkään löytänyt ydinvoimalleen muuta vaihtoehtoa kuin uudet ydinvoimalat. Ilman ydinvoiman vastustamista ja tutkimuksen lopettamista ideologisista ja poliittisista syistä, meillä olisi melko varmasti tänä päivänä kaupallisella tasolla teknologia sekä hiilen täydelliseksi korvaamiseksi että ydinjätteiden hävittämiseksi. Niin kauan kuin Greenpeace ja muut vanavedessä äänestävät ydinvoimaa vastaan, ne äänestävät hiilen puolesta. Tämä on vastuutonta ja tulevista sukupolvista piittaamatonta toimintaa pahimmasta päästä. Onneksi teitte itse tästä muistomerkin, jonka merkitys saattaa muuttua edelläkävijöiden muistomerkiksi nopeammin kuin tajuattekaan.

  Yhdistelmä energiatehokkuustoimia ja uusiutuvan energian lisäämistä jo sovittujen tavoitteiden mukaisesti mahdollistaisi kivihiilen jäämisen varapolttoaineeksi Helsingissä jopa vuoteen 2025 mennessä, eli nopeammin kuin ydinkaukolämpöä olisi edes periaatteessa mahdollista saada. Ydinkaukolämpö todettiin Helsingin energian kehitysohjelmassa liian kalliiksi em. ratkaisuihin verrattuna.

  Myös em. ratkaisut todettiin kokolailla kalliiksi. Jos nyt katsotaan mittasuhteita, niin Helsinki siirtyessään kokonaan biomassaan, polttaisi puolet uuden risupaketin metsähakkeesta.

  Tykkää

 21. On ihan hyvä että joku nousee greenpeacea vastaan ydinvoimakysymyksissä, järjestön ”asiantuntijat” kun tuppaavat olemaan asiantuntijoita aivan toisilla aloilla.
  Joukkohysterian luominen tuntuu olevan järjestön tarkoituksena ennemmin kuin asioista selvää ottaminen.
  Se mitä järjestönne on saanut aikaiseksi metsien, merien ja muun sellaisen kanssa on kyllä nöyrän kumarruksen arvoinen asia ja toivon sen jatkavan samalla mallilla, mutta jättäkää jo ydinvoima rauhaan sillä siitä tekniikasta teillä ei tunnu olevan muuta tietoa ja taitoa kuin se mitä olette wikipediasta löytäneet.

  Tykkää

 22. Lauri Myllyvirta, toimit ymmärtääkseni Greenpeacen energiavastaavana ja esiinnyt tässä melkoisena asiantuntijana. Kertoisitko blogin lukijoille, mikä on koulutuksesi?

  Tykkää

 23. Lauri ei se ydinvoimalla tuotettu kaukolämpö olisi ollut kallista kysymys on vain siinä ettei Helsinki halua ketään ”kultakaivokselleen”

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s