Keitä ovat Joanne Novan ”merkittävät henkilöt”?

Australialainen toimittaja/ilmastodenialisti Joanne Nova on kirjoittanut Ilmastoskeptikon käsikirjan jonka Matti Virtanen on suomentanut. Käsikirjassa neuvotaan rautalangasta vääntämällä, miten sivilisaatiomme suurimpaan koskaan kohtaamaan uhkaan tulisi suhtautua leppoisan kepeästi vain toteamalla, että mitään todisteita AGW:n (Anthropogenic Global Warming = ihmiskunnan aiheuttama ilmaston lämpeneminen) puolesta ei ole. Taikka tarkemmin ajatellen, en ole tästä aivan varma; kansainvälisin sopimuksin torjuttu otsonikato saattoi olla vakavuudeltaan hyvinkin verrattavissa ilmastonmuutokseen.

Oppaassa käydään häthätään läpi joitain moneen kertaan kierrätettyjä ja yhtä monta kertaa pitämättömiksi osoitettuja ”todisteita” siitä, että koko juttu on vain vihreiden keksimää hysteeriaa. Oppaan tähän puoleen en nyt puutu, sen on Tuukka Simonen jo mainiosti käsitellyt tässä.

Ikään kuin omaa mielipidettään tukemaan Nova on marsittanut lehdykkänsä sivuille joukon ”merkittäviä henkilöitä” omine mielipiteineen. Hän tosin toteaa heti perään, että tiettyä mielipidettä esittävien henkiöiden määrä, olivatpa ne keitä tahansa, ei sinänsä todista mitään, niin kuin se ei teekään. AGW perustuu tieteeseen, itse asiassa jo hyvin vanhaan tieteeseen. Nyt toteutumassa olevat riskit todettiin jo 150 vuotta sitten, eikä perusasiat ole niistä päivistä miksikään muuttuneet. Jos kohta kaikki tiedejärjestöt, ja ehkä muutamaa poikkeusta lukuunottamatta kaikki vertaisarvioidut julkaisut seisovat AGW:n takana, ei tieteen näkemystä silti voi pitää äänestystuloksena, mihin Nova selkeästikin viittaa. Varmuuden vuoksi Nova vielä erikseen kiistää ns. konsensuksen, mikä tieteessä asian suhteen vallitsee. Konsensuksesta kirjoitin juuri vähän aikaa sitten.

Katsotaan tarkemmin keitä ovat Novan siteeraaman ”merkittävät henkilöt”. Tällaista menettelyä kutsutaan lähdekritiikiksi, joka on ollut aivan keskeinen tieteellinen menetelmä jo parisataa vuotta. Wikipedia kertoo lähdekritiikistä esim. näin:

Tiedon tuottajan luotettavuutta voi arvioida monella tapaa. Esimerkiksi seuraavia asioita voi ottaa huomioon:

 • Kuinka luotettavaksi voit arvioida viitteen kuvaaman dokumentin?
 • Kuinka tunnettu ja luotettava tiedon tuottaja on?
 • Voitko epäillä tiedontuottajan jättäneen jotain sanomatta – tahallisesti tai tahtomattaan?

”Ilmstoskeptismiin” ei lähdekritiikki kuulu, minkä vuoksi se on lähempänä pseudotiedettä kuin tiedettä.

Koska nyt tarkastellaan Novan käyttämien lähteiden luotettavuutta, toimii tämä selvitys automaattisesti lähdekritiikkinä myös Skeptikon käsikirjalle kokonaisuudessaan.

Asiaan. Nova viittaa lähteisiinsä näin:

These notable people who felt global warming should be taken seriousle until new evidence changed their minds.

Suomenkielisessä painoksessa:

Tässä luettelemme esimerkin vuoksi muutamia merkittäviä henkilöitä, jotka ovat kaikki olleet sitä mieltä, että ilmaston lämpeneminen on vakava ongelma. Uudet todisteet ovat kuitenkin saaneet heidät muuttamaan mieltään.

Mitkä uudet todisteet? Koko käsikirjan teemana on AGW:n puuttuvat todisteet, eikä Nova sitten vaivaudu kertomaan, mitkä todisteet ovat saaneet nämä ”merkittävät henkilöt” tahi hänen itsensä muuttamaan mieltään. Todisteeksi hyväksytään artikkeli vertaisarvioidussa julkaisussa, joka selkeästi ja yksiselitteisesti kumoaa aikaisemmat todisteet Popperin falsifikaatio-periaatteen mukaisesti, ja jonka tiedeyhteisö toteaa pitäväksi todisteeksi aiemmin vallinnutta paradigmaa vastaan.

Käydään läpi kaikki 14 ”merkittävää henkilöä” ja heidän sanomisiaan muissa lähteissä.

 


 

Ivar Giaever (s. 1929), fysiikan nobelisti vuodelta 1973

I am a skeptik…Global warming has become a new religion.

Giaver antoi lausuntonsa kesällä 2008 tilaisuudessa Lindau Nobel Laureate Meeting/58.

Miten Nova siteeraa Giaveria:

I am a skeptic…Global warming has become a new religion.

Mitä Giaver on sanonut:

Well, let me say first that I did not volunteer for this panel.

Now, I am unfortunately becoming an old man… and I remember very well roughly 30 years ago, we were worried about acid rain. And I was told in the United States that the Schwarzwald had disappeared (in Germany). A few years later I went there, and by God it was still there.

Secondly, ten years ago or so, the ozone hole was in the papers, and we gonna all die from ultraviolet radiation. But the depth of the ozone hole happened, the deepest ozone hole, was in 1993, and after that it didn’t come any deeper. So they start talking about the width of the ozone hole to scare people.

Now we are gotten into global warming — has become a new religion, you are not supposed to be against global warming.

And I did a little research on Google before I went on this panel, and, uh, so I don’t claim to know much about the global warming really, but I looked at Google…

Eli Giaver puhuu paneelissa johon ei halunnut osallistua, asiasta josta ei paljoa tiedä, mutta on googlettanut edellisenä iltana. Kuullostaako sellaiselta nobelistilta, jonka sanomisiin ko. aiheesta voi luottaa?

Googlestakin olisi kyllä kyllä helposti löytynyt, että happosateiden seurauksena rikkipäästöjä vähennettiin ja näin happosateetkin vähenivät. Otsonikato oli teorian pohjalta ennustettu ja satelliittimittaukset paljastivat otsoniaukon siinä missä sen ennustettiin olevan. Tehtiin maailmanlaajuinen sopimus CFC-yhdisteiden käytön lopettamisesta, päästöt vähenivät ja otsonikerros alkoi toipua. Nyt samanlainen maailmanlaajuinen sopimus pitäisi saada aikaan kasvihuonekaasupäästöistä, niin tulevaisuuden Gieverit voivat listata sen happosateiden ja otsonikadon kanssa samalle listalle menneiden aikojen ympäristöhysterioiden kanssa.

I think that the change that the global warming is anthropogenic is not very large. It may be but it may also not be.

Giaver kuitenkin myöntää, että AGW voi olla totta. Tässä suhteessa hän eroaa denialisteista.

Video Giaverin lausunnosta:

Litteroituna tässä.

Mistään ei käynyt ilmi, että Giaver olisi muuttanut mieltään, eli kuuluisi ryhmään

These notable people who felt global warming should be taken seriousle until new evidence changed their minds.

Tuskin kuuluu, jos tietämys asiasta perustuu edellisen illan googletukseen.

 


 

Claude_Allègre

Says the cause of climate change is ”unknown”.

20 vuotta sitten hän sanoi:

By burning fossil fuels, man increased the concentration of carbon dioxide in the atmosphere which, for example, has raised the global mean temperature by half a degree in the last century.

Nyt hän sanoo:

The cause of this climate change is unknown.

Vuonna 1996 Allègre vastusti Jussieun yliopiston kampuksen asbestisaneerausta väittäen huolen asbestista olevan vain vasemmiston kehittämä psykoosi. Kampuksen asbestin epäillään aiheuttaneen 22 kuolemaa ja 130 vakavaa sairastumista.

Vuonna 1999 hän väitti, että petanque- ja tennispallo putoavat yhtä nopeasti tornista alas, että asia on yleisesti väärinymmärretty, ja että koululaiset pitäisi saada ymmärtämään, että kaksi esinettä putoaa aina yhtä nopeasti. Väite on tietenkin totta, mutta jos asuisimme planeetalla jolla olisi ilmakehä, se enää pitäisi paikkaansa.

Että sellainen ”merkittävä henkilö”.

 


 

Bruno Wiskel

Kirjoittanut kirjan: The Emperor’s New Climate: Debunking the Myth of Global Warming.

If this happened once and we were the cause of it, that would be cause for concern,” said Wiskel. ”But glaciers have been coming and going for billions of years.

Tarvitseeko tätä erikseen kommentoida? Jos joku tapahtuu luonnollisesti, se ei todista, etteikö se voisi tapahtua myös ihmisen toimesta. Puitakin kaatuu itsekseen, mutta ihminen kaataa koko metsän kerralla. Koska toisaalta sellaista voi tapahtua luonnollisestikin, ehkä siitäkään ei tarvitse olla huolissaan? Suomen metsistä varsinkaan, koska seuraava jääkausihan ne vie kumminkin. Niinkuin myös vaikkapa koko Itämeren. Niinhän on tapahtunut jo monen monta kertaa ennen kuin ihmistä oli edes olemassa.

 


 

Nir Shaviv (s. 1972)

Believes there will be more scinetist converting to man-made global warming skepticism as they discover the dearth of evidence.

Shaviv pitää aurinkoa ja kosmista säteilyä ilmastonmuutoksen aiheuttajana. Tätä ns. Svensmarkin teoriaa ei ole todistettu oikeaksi. Hypoteesi on ollut esillä jo 50-luvulla, mutta mutta ”vailla tilastollista varmuutta ja toimivaa fysikaalista selitysmekanismia” se jäi silloin vaille huomiota.

Shavivilla on myös mielipide jääkausien synnystä:

In 2002, Shaviv hypothesised that passages through the Milky Way’s spiral arms appear to have been the cause behind the major ice-ages over the past billion years.

Nykyisin, ja tiettävästi jo vuonna 2002 vahvin teoria jääkausien synnylle ollut Milankovitchin syklit. Teoria sai juuri vahvistusta ja se oli esillä mediassa.

Wobbling earth triggers climate change

Tietoa mielipiteen muuttumisesta ei löytynyt.

 


 

Joanne Simpson (s. 1923)

Tämä on paha.

Näin Nova siteeraa Simpsonia:

Since I am no longer affiliated with any organization nor receive any funding, I can speak quite frankly.

Simpson sanoi myös tämän:

What should we as a nation do? Decisions have to be made on incomplete information. In this case, we must act on the recommendations of Gore and the IPCC because if we do not reduce emissions of greenhouse gases and the climate models are right, the planet as we know it will in this century become unsustainable.

Simpson puhuu myös vähän omituisia ja näyttää sekoittavan sään ja ilmaston keskenään:

We all know the frailty of models concerning the air-surface system. We only need to watch the weather forecasts.

Simpsonin koko teksti luettavissa tässä.

Törkeää sitaattilouhintaa joka tapauksessa.

Ei tietoa mielipiteen muuttumisesta.

 


 

David Evans

Sähkötekniikan tohtori, ei vertaisarvioituja julkaisuja llmastotutokseen liittyen.

Väitteitä:

 • The greenhouse signature is missing.
 • There is no evidence to support the idea that carbon emissions cause significant global warming.
 • The satellites that measure the world’s temperature all say that the warming trend ended in 2001, and that the temperature has dropped about 0.6C in the past year (to the temperature of 1980).
 • The new ice cores show that in the past six global warmings over the past half a million years, the temperature rises occurred on average 800 years before the accompanying rise in atmospheric carbon. Which says something important about which was cause and which was effect.

Väitteet ovat samoja kuin Joanne Novan esittämät. Ne on kumottu täällä:

 


 

Reid Bryson (s. 1920 k. 2008)

Täällä Bryson toteaa mm.:

You can go outside and spit and have the same effect as doubling carbon dioxide.

Eli pihalla sylkäseminen vaikuttaa yhtä paljon kuin hiilidioksidipitoisuuden kaksinkertaistaminen. Uskottava lausunnon antaja, kyllä vai ei?

Ennusti 70-luvulla jääkauden olevan alkamassa.

 


 

David Bellamy Englantilainen kasvitieteilijä, professori. s. 1933

Global warming is largely a natural phenomenon. The world is wasting stupendous amounts of money on trying to fix something that can’t be fixed.

Daily Mailin artikkeli vuodelta 2004.

Global Warming? What a load of poppycock!

To explain why I believe that global warming is largely a natural phenomenon that has been with us for 13,000 years and probably isn’t causing us any harm anyway, we need to take heed of some basic facts of botanical science.

For a start, carbon dioxide is not the dreaded killer greenhouse gas that the 1992 Earth Summit in Rio de Janeiro and the subsequent Kyoto Protocol five years later cracked it up to be. It is, in fact, the most important airborne fertiliser in the world, and without it there would be no green plants at all.

Ilmastonmuutos ja botaniikka, tätä perustelua harrastavat monet muutkin, mutta logiikka ei toimi. Vaikka hiilidioksidi on elämän kannalta välttämätöntä, se ei tee yliannostusta vaarattomaksi. Sama pätee esimerkiksi veteen, joka myös on elämälle välttämätöntä. Liika vesi aiheuttaa tulvia, maanvyörymiä, siihen voi hukkua jne. Tällä botaniikka-logiikalla nämä veden haitalliset puolet eivät olekaan haitallisia, vaan suorastaan toivottavia. Tai happi, jota mm. Vatanen käyttää argumenteissaan. Jos ilmakehän happipitoisuus olisi noussut suhteessa yhtä paljon kuin hiilidioksipitoisuus, seuraavat maastopalot polttaisivat koko mantereen maantasalle lyhyessä ajassa.

The truth is that the climate has been yo-yo-ing up and down ever since.

Kuullostaa tutulta. Ilmasto on aina muuttunut.

Bellamy vetoaa myös Oregon petition -projektiin:

Let me quote from a petition produced by the Oregon Institute of Science and Medicine, which has been signed by over 18,000 scientists.

Oregon petition on käsitelty esim. tässä ja tässä

Bellamy on väittänyt, että 555 kaikista tarkkailun alla olevista 625 jäätiköstä on kasvanut vuoden 1980 jälkeen, ei pienentynyt. Tapauksen on perusteellisesti selvittänyt George Monbiot artikkelissaan Junk Science.

Bellamyn lähteenä on ollut tämä, entisen arkkitehdin ylläpitämä sivusto, jossa sanotaan mm.

The next ice age could begin any day.
Next week, next month, next year, it’s not a question of if, only when. One day you’ll wake up – or you won’t wake up, rather – buried beneath nine stories of snow. It’s all part of a dependable, predictable cycle, a natural cycle that returns like clockwork every 11,500 years.

Sieltä jäljet johtavat edelleen aina Fred Singeriin.

Bellamy on tunnettu ja arvostettu lukuisista luottamustehtävistä erilaisissa luonto- ja ympäristöorganisaatioissa. Siksi hänen takinkääntöään on ihmetelty mm. tässä: Has David Bellamy gone mad?

Vanhuudenhöperyyttäkö? Sille eivät professoritkaan ole immuuneja.

 


 

Tad Murty

Oseanografi, (meritutkija) tutkinut erityiesti tsunameita.

I started with a firm belief about global warming, until I started working on it myself.

Kirjoittanut avoimen kirjeen Kanadan pääministerille, jossa sanoo mm.

It was only 30 years ago that many of today’s global-warming alarmists were telling us that the world was in the midst of a global-cooling catastrophe. But the science continued to evolve, and still does, even though so many choose to ignore it when it does not fit with predetermined political agendas.

Väite ei pidä piakkaansa. Suurin osa 70-luvun tutkimuksista ennustivat lämpenevää, siis jo viilenevällä 70-luvulla. Tästä löytyy Peter Sinclairin video ja Juhani Rinteen kirjoitus:

Helsingin Sanomissa julkaistiin tiedeyhteisön ennuste vuonna 1979 (Huovila, Heino). Siinä oli nykyinen lämpötila ennustettu oikein ja vuoden 2100 ennuste oli sama kuin nykyäänkin laskettu. Siis 30 vuotta sitten riittävä tieto oli olemassa. Vielä kerran: vuonna 1979 tiedossamme oli vain, että lämpötila oli siihen mennessä hitaasti laskenut. Nykyisestä lämpiämisestä ei ollut tietoa eikä sitä voitu käyttää.

Aina pahenee:

This is the biggest scientific hoax being perpetrated on humanity. There is no global warming due to human anthropogenic activities. The atmosphere hasn’t changed much in 280 million years, and there have always been cycles of warming and cooling. The Cretaceous period was the warmest on earth. You could have grown tomatoes at the North Pole,

 


 

Chris de Freitas

Kuului Climate Research -lehden toimittajakuntaan. Aiheutti sotkun 2000-luvun alussa päästämällä julkaisuun metodologisia virheitä sisältäneen artikkelin, josta lehden silloinen päätoimittaja Dr Hans von Storch myöhemmin totesi:

If it would have been properly reviewed, it would have been rejected on the basis of methodological flaws.

Lisäksi kolmetoista julkaistussa artikkelissa siteerattua tutkijaa ilmoitti, että heidän tutkimusraporttejaan oli tulkittu virheellisesti. Sotkun seurauksena useita lehden toimittajia, mukaanlukien päätoimittaja, erosivat vastalauseena lehden tavalle toimia.

Michael Mann totesi mm. näin:

Chris de Freitas, the individual in question, frequently publishes op-ed pieces in newspapers in New Zealand attacking IPCC and attacking Kyoto and attacking the work of mainstream climatologists in this area,

Koko sotkun voi lukea tästä, tästä ja tästä.

Sotkun aiheutti kahden astrofyysikon tekemä kirjallisuustutkimus, jonka mukaan ilmasto ei olisi muuttunut kahteen tuhanteen vuoteen.

Onko joku sitä mieltä, että Freitas edustaa sellaista luotettavaa tahoa, jonka mielipiteitä ilmastoasioissa kannatta kuunnella?

Lähteistä ei käy ilmi, onko Freitas joskus muuttanut mieltään ilmastonmuutoksen suhteen.

 


 

Kiminori Itoh, kemian tohtori

worst scientific scandal in the history…When people come to know what the truth is, they will feel deceived by science and scientist.

Kirjoitanut kirjan Lies and Traps in the Global Warming Affairs, josta kertoo tässä.

Väitteitä:

1. The global temperature will not increase rapidly if at all. There is sufficient time to think about future energy and social systems.
2. The climate system is more robust than conventionally claimed. For instance, the Gulf Stream will not stop due to fresh water inflow.
3. There are many factors that cause the climate changes, particularly in regional and local scales. Considering only greenhouse gases is nonsense and harmful.
4. A comprehensive climate convention is necessary. The framework-protocol formulism is too old to apply to modern international issues.
5. Reconsider countermeasures for the climate changes. For instance, to reduce Asian Brown Cloud through financial and technical aid of developed countries is beneficial from many aspects, and can become a Win-Win policy.
6. The policy makers should be ‘Four-ball jugglers.’ Multiple viewpoints are inevitable to realize sustainable societies.

Tässä artikkelissa häntä on myös siteerattu näin ”worst scientific scandal in the history”. Viereisessä lauseessa siteerataan Joanne Simpsonia samalla tavalla väärin kuin Novan tekeleessä.

Kytkös tieteenvastaiseen Heardland instituuttiin.

Ei vertaisarvioituja julkaisuja ilmastonmuutoksen alueelta. Lähteistä ei selviä, onko Itoh muuttanut mieltään, vai aina ollutkin denialisti.

 


 

Andrei Kapitsa

Kapitsan mielipiteitä tässä artikkelissa:

The Kyoto theorists have put the cart before the horse. It is global warming that triggers higher levels of carbon dioxide in the atmosphere, not the other way round.

Eli Kapitsan mukaan ”hiilidioksidi ei voi aiheuttaa lämpenemistä, koska lämpeneminen aiheuttaa hiilidioksidia”. Ilmaston lämpötilan muuttuminen muuttaa hiilidioksidin määrää ilmakehässä. Merivesi lämmetessään vapauttaa ja jäähtyessään sitoo hiilidioksidia. Koska hiilidioksidi on kasvihuonekaasu, sen pitoisuuden muuttuminen vaikuttaa lämpötilaan, eli kärryt voivat tässä tapauksessa olla sekä hevosen edessä, ETTÄ takana, ja ovatkin.

Ja mikä olisikaan se lämpeneminen, joka on nykyisen hiilidioksidipitoisuuden nousun takana?

A large number of critical documents submitted at the 1995 U.N. conference in Madrid vanished without a trace. As a result, the discussion was one-sided and heavily biased, and the U.N. declared global warming to be a scientific fact.

Kuka uskoo salaliittoteorioihin? Jos dokumentit olivat oikeasti tärkeitä, ne olisi varmasti julkaistu jossakin arvostetussa tiede-lehdessä, josta ne löytyvät yhä edelleenkin, aivan varmasti. Eipä taida löytyä.

The hypothesis of anthropogenic greenhouse gases was born out of computer modelling of climate changes.

No ei. John Tyndall löysi hiilidiokdisin lämpösäteilyä absorboivan ominaisuuden 1850-luvulla, ja Svante Arrhenius 1896 laski, miten hiilidioksidi kaksinkertaistuminen mahdollisesti vaikuttaisi ilmastoon. Kummallakaan heistä ei ollut tietokonemalleja käytettävissään. Arrhenius laski ilmastoherkkyyden kynällä ja paperilla, ja sai tulokseksi 5,5 °C, mikä on hyvin linjassa nykyisen tietämyksen kanssa. Ilmastonmuutoksen perusasiat ovat Arrheniuksen ajoista muuttuneet yhtä paljon kuin Newtonin mekaniikka, eikä mitään denialistien tyrkyttämiä ”uusia todisteita” ole olemassa.

Tässä samaisessa artikkelissa sanotaan myös näin:

”Even if all CO2 were removed from the earth atmosphere, global climate would not become any cooler,” says solar physicist Vladimir Bashkirtsev.

Ja tässä:

Global warming as a result of man’s activities does not exist,

In fact, Kapitsa believes that more carbon, and therefore more photosynthesis and plant growth, could be a good thing: ”If you are using less carbon fuel, you will have less harvest, and people could starve in the third world.”

Toinen botanisti tässä porukassa.

Artikelissa kerrotaan Vostok-järven löytymiseen johtaneista vaiheista.

He was part of the first Soviet scientific expedition to Antarctica in 1955.

Kapitsa oli mukana tutkimusretkellä vuonna 1955, jolloin järvestä saatiin ensimmäiset havainnot seismisillä mittauksilla.

Ei tietoa mielipiteen muuttumisesta.

 


 

James A. Peden

Many [scientist] are now searching for a way to back out quietly [from promoting warming fears], without having their professional careers ruined.

Sama havainto toisaalla:

The number of biomedical scientists saying that the cause of AIDS is still unknown has been growing fast since the initial HIV discovery announcement in April 1984.

Denialistit ovat hyviä kierrättämään. Tai sitten heillä on vain huono mielikuvitus.

Pedenillä on oma sivusto, josta nyt tarkastellaan muutamia kohtia:

Peden vetoaa senaattori James Inhofen masinoimaan listaan muutaman sadan tutkijan sitaateista, joissa he kiistävät ilmastonmuutoksen.

A recent U.S. Senate report quotes 400+ scientists who originally bought the global warming hoax, and are now confessing that they don’t believe in it any more. Yes, Sen. Inhofe, who sponsored the report is a minority Republican on the U.S. Senate Committee on Environment and Public Works, and the liberal Democrats aren’t about to believe anything he says, but we’ll give him credit for being the first member of Congress to take a stand against the growing hysteria.

Tuukka Simonen on blogissaan todennut Inhofesta mm. seuraavaa:

James Mountain Inhofe on myös sitä mieltä, että homous on syntiä, evoluutio huijausta ja ilmastonmuutos maailman toiseksi suurin kusetus. Hänen mielestään suurin kusetus on valtion ja kirkon pitäminen erillään USA:ssa. Herralla ei ole mitään pätevyyttä ilmastonmuutoskeskustelussa eivätkä hänen näkemyksensä perustu tieteellisiin tutkimuksiin.

Ja:

Lämpötilan vaihtelut eivät Inhofen mukaan johdu ihmisestä vaan jumalasta.

Tuollaiselle henkilölle Peden on siis jakamassa krediittejä tämän uraauurtavista saavutuksista ilmastodenialismin alalla.

What is potentially more alarming, is that some of the early knee-jerk scientists that were so quick to jump on the climate panic bandwagon are now fighting desperately to save their careers by deliberately producing falsified data in a last-ditch effort to support their individual research and save their professional reputations. In our own research, we uncovered some ”data” in which a CO2 curve from an ice core study was conveniently moved some 83 years down the time scale, so the desired ”results” could be obtained.

Netin ylivoimaisuus painettuun tekstiin verrattuna on mm. mahdollisuus käyttää linkkejä. Jos kuvailtu tahallinen virhe on oikeasti löytynyt, on aivan selvää, että siitä löytyisi netissä viitteitä. Miksi Peden ei esitä lähteitä tiedoilleen? Eipä taida löytyä. Vai uskooko joku salaliittoihin?

In the end, time will be the final judge. If the ice caps don’t melt in our lifetimes ( or in 5 years, as Al Gore is predicting ) then future historians are going to have a rich trove of material on how the entire world went bonkers over a global temperature shift of a few tenths of a degree attributed to our ”carbon footprint”. If New York floods during the last game of the World Series, then the Computer Modeling has won out over the Laws of Physics and at least we’ll be able to make new models which will cure cancer, end starvation, stop wars, and lower our taxes all at the same time.

Höpöhöpö.

Most of the best research has been performed in the last 3 years, and strongly supports the notion that CO2 plays little role in global warming. You will probably not be allowed to find this out, except in places like this. The IPCC policy writers were actually instructed to ignore the most recent and likely best information in their earlier reports to the world’s governments, and of course the Popular Journalists continue to quote the older, now debunked ”science” that led to the panic in the first place.

Kuka uskoo salaliittoihin? Jos on olemassa joku sellainen viimeisen kolmen vuoden sisään julkaistu tutkimus, joka kertoo jotain merkittävää uutta CO2:n vaikutuksista, se on julkaistu, ja se löytyy netistä. Pienellä vaivannäöllä sen olisi voinut linkata tuohon tekstiin, ja jättää salamyhkäisyys vähemmälle. Eipä taida olla mitä linkata.

Ei tietoa mielipiteen muuttumisesta.

Hörhöilyssään lähes Kent Hovindin vertainen.

 


 

Richard Courtney

To date, no convincing evidence for AGW has been discovered.

Mukana tieteenvastaisessa Heartland-instituutissa.

According to a search of 22,000 publications, Courtney has never published any research in the area of climate change.

Eli ei vertaisarvioituja julkaisuja ilmastonmuutokseen liittyen.

Ei akateemista loppututkintoa.

Yksi Naturen hylkäämä paperi vuodelta 2003.

Tausta hiiliteollisuudessa. Perustajajäsen eurooppalaisessa tupakkateollisuuden etujärjestössä.

Lisää Courtneystä täällä.

 


Yksikään Novan siteeraamista ”merkittävistä henkilöistä” ei siis ole kyennyt esittämään tieteeseen pohjautuvia perusteluja väitteilleen, ja ainakaan Joanne Simpson ei edes ole sitä mieltä mitä Nova antaa ymmärtää. Useimmat muutkaan eivät ilemeisesti ole muuttuneet ”uskovista skeptikoiksi” vaan ovat aina olleetkin ”skeptikoita”.

 

Nimilista perustuu James Inhofen masinoimaan US Senate Minority Reporttiin, josta esim. Grist toteaa, että vain 10 % listalla olevista tutkijoista on ilmastotutkijoita, ja vain 15 % on julkaissut artikkeleita ilmastotutkimukseen liittyen. 80 % ei ole julkaissut mitään lähellekään ilmastotutkimukseen liittyvää, ja 4 % on suoraan sanonut ihmisen tuottamien kasvihuonekaasujen olevan syynä ilmaston lämpenemiseen. Kaikki eivät ilmeisesti olekaan listalla omasta tahdostaan.

Väitän, että systemaattisen lähdekritiikin avulla pystyy kuka tahansa halutessaan arvioimaan minkä tahansa tiedon tai väittämän todenperäisyyttä, riippumatta siitä, onko arvioija itse ko. alan asiantuntija. Näin ollen totean, että Joanne Novan Skeptikon käsikirja ei ole tieteellisesti pätevää materiaalia, eikä siinä siteeratut henkilöt ole tieteen nimissä päteviä antamaan lausuntoja ilmastonmuutoksen syistä, tilasta, eikä seurauksista.

Väitän myös, että satunnainen otannan analysointi Novan lähteenä käyttämältä James Inhofen listalta tuottaa samanlaisen tuloksen kuin tässä on saatu.

Pahoittelen, ettei minulla tälläkään kertaa ollut aikaa kirjoittaa lyhyesti.

-Case Closed-

Yksi ajatus artikkelista “Keitä ovat Joanne Novan ”merkittävät henkilöt”?

 1. David Evans on Joanne Novan aviosiippa tai siippa ainakin. Nova on taiteilijanimi, alkuperäinen oli Codling. Toimittavat yhdessä sivustoa http://sciencespeak.com/ ja http://goldnerds.com.au/, josta katsomalla kohtaa ’About us’ nimet löytyvät.
  Goldnerds-sivusto: ’GoldNerds focus on the fundamentals of the North American and Australian listed companies that are producing gold or exploring for gold.’

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s