Ilmastonihilismiä alá Backman

Ajattelin, etten puutu koko asiaan, koska mm. Tuukka on omassa blogissaan jokunen viikko siten esitetyn MOT:n jo ansiokkaasti jyrännyt. Koska kumminkin olen jo useammalta ihmiseltä kuullut, viimeksi eilen, että ”telkkarista tuli dokumentti jossa sanottiin, ettei ilmasto lämpenekään, ne oli jotain Nasan tutkijoita”, ajattelin sittenkin esittää oman kannanottoni tähän asiaan.

Martti Backmanin toimittama MOT, otsikolla ”Kylmää vettä kasvihuoneeseen”, yritti jälleen kerran epämääräisellä tavalla todistella jotakin vallitsevan ilmastoteorian vastustamiseksi, lähinnä tuomalla esiin joitakin yksittäisiä asioita ja toisaalta esittämällä asioita asiayhteydestään irrotettuna, kuten ko. toimittajan tapoihin kuuluu.

Lainaan tähän tekstiä ohjelman käsikirjoituksesta. Lainaukset lihavalla kursiivilla, omat kommenttini tavallisella fontilla:

Backman ohjelmassa haastatelluista tiedemiehistä:

Spiikki:

He myös ovat siitä harvinaisia ilmastotutkijoita, että heidän työnsä perustuu mittauksiin todellisesta maailmasta, ei tietokonesimulointeihin virtuaalimaailmassa.

Tulevaisuutta ei voi mitata. Simulointi on ainoa työkalu ilmaston kehityksen ennustamiseksi.

Backman:

Tärkeimpien tietokonemallien mukaan ihmisen toiminnan seurauksena ilmaston olisi pitänyt lämmitä näin: (Punaiset käyrät) Mutta Britannian ilmatieteen laitoksen mittausten mukaan ilmasto on todellisuudessa kehittynyt näin: (Vihreä käyrä)

Näillä sanoilla selostettiin alla olevaa kuvaa.

Punaiset käyrät ovat malliennusteita, vihreä kuvaa mitattua lämpötilaa. Mitattu jakso on kahdeksan vuotta pitkä, ja ero kylmimmän ja lämpimimmän mittauksen välillä on n. 0,2 astetta. Tuolla kuvalla Bakcman väittää, että ilmastomallit eivät vastaa todellisuutta. Kuva on kieltämättä dramaattisen näköinen.

MOT:n omilta sivuilta löytyy kuitenkin myös tämän näköinen kuva:

Täysikokoinen kuva: http://ohjelmat.yle.fi/files/ohjelmat/u3219/liite5_paivitetty_rahmstorf.jpg

Kun verrataan kahta yllä olevaa kuvaa toisiinsa voidaan todeta, että TV:ssä näytetty ylempi kuva on vain pieni pätkä alemman käyrän lopusta. Kuvasta näkee maallikkokin, että lämpötilatrendi (musta viiva) on ollut tasaisessa nousussa koko ajan, eikä nykyinen notkahdus alaspäin muuta sitä vielä miksikään. Samanlaisia hetkittäisiä viilenemisiä löytyy tuosta käyrästä muitakin. Aallonpohjat ovat kääntyneet säännönmukaisesti nousuun, ja pitkän aikavälin trendi on pysynyt nousevana. Näin ollen ilmastoa ei pidä edes yrittää ennustaa muutaman viimeisen vuoden trendin perusteella. Tämän tietävät kaikki asiaan vähänkin perehtyneet.

Voiko tällainen kuvilla temppuilu ja osatotuuksien esittäminen olla muuta kuin tahallista harhaanjohtamista?

Ohjelman alussa todetaan:
Christy, 100 %: ”Meneillään on kylmimpiä havaitsemiamme kausia. On viileämpää kuin vuonna 1979, jolloin aloimme pitää kirjaa
Backman: Sadan vuoden aikana lämpömittareihin kertynyt 0,7 asteen lämmönnousu on kuin pyyhkäisty pois 16 kuukaudessa.

Yllä oleva kuva kumoaa molemmat väitteet. Nyt ei ole viileämpää kuin 1979, eikä sadan vuoden lämpenemistä ole pyyhkäisty pois, koska edes kuvan tarkastelujakson 38:n vuoden lämpenemistä ole pyyhkäisty lähimainkaan pois. MOT:n sisältö voidaan siis kumota ohjelman omalta nettisivulta löytyvällä datalla!

Backman:

Hiilidioksidin kaksinkertaistuminen ilmakehässä riittää sinällään aiheuttamaan vain vajaan yhden asteen lämpenemisen. Se olisi vielä helposti siedettävissä.

Tässä viittaan omaan aikaisempaan kirjoitukseeni, Hiilidioksidi ja ilmastoherkkyys.

Mihin Backmanin väite yhdestä asteesta perustuu, se ei käy ilmi.

Christy:
Ilmastomallit eivät ole ennustaneet tätä voimakasta sahausliikettä.

Eivät olekaan, koska satunnaisvaihteluita ei voida mallintaa. Malli voi kyllä tuottaa oman satunnaisvaihtelun, mutta se ei seuraa todellista ilmastoa.

Backman:

Tärkeä syy siirtää lämpötilamittauksia avaruuteen, oli maanpäällisen mittausverkoston saastuminen ns. kaupunkilämmön vuoksi. Siitä hyvä esimerkki löytyy Alabaman Huntsvillen yliopiston takapihalta. Sääaseman vanhan lämpömittarin viereen on syntynyt mustan asfaltin peittämä paikoitusalue, joka imee itseensä auringonlämpöä. Se vääristää mittarin lukemat ylöspäin.

Backman on muistaakseni ennenkin verrannut asfaltin ja nurmikon päältä mitattuja lämpötiloja toisiinsa, ja todennut niiden perusteella ilmaston lämpenemisen mittausvirheeksi, joka johtuu kaupunkilämmöstä. Mutta Nasan satelliittimittauksia ei kaupunkilämpö hämää, ja eniten lämpenemistä on mitattu pohjoisella napa-alueella -kaukana kaupungeista ja asutuksesta.

Alla satelliittimittauksiin perustuva kuva vuoden 2007 lämpötilapoikkeamista Maapallolla:

Lähde: http://www.giss.nasa.gov/research/news/20060925/

Alabaman Huntsvillen yliopiston takapihan mustan asfaltin peittämä paikoitusalue ei kuvassa näy.

Seuraavakin väite on ristiriidassa todellisuuden kanssa:

Christy:

Lämpenemisen pitäisi olla voimakkainta tropiikissa. Kun tutkimme ilmastomallien arviot todennäköisestä kehityksestä ja vertasimme niitä havaintoihin, ero oli huomattava. Ilmasto ei näytä kehittyvän ilmastomallien mukaan, jos kasvihuonekaasut vaikuttavat niin voimakkaasti kuin väitetään.

Kyllä mallit ennustavat eniten lämpenemistä juuri arktisille alueille, ja mittaukset osoittavan näin myös tapahtuneen.

Backman:

Tuore kreikkalaistutkimus selvitti mallien osuvuutta kahdeksalla sääasemalla maailman eri puolilla. Todellisuuteen verrattuna mallien ennustuskyky havaittiin lähes olemattomaksi.

Vuonna 1988 maailman yksi arvostetuimpia ilmastotutkijoita, James Hansen, teki malleihin perustuvan ennusteen tuleville vuosille. Tulos on tässä:

Eri skenaariot tarkoittavat erilaisia CO2-päästöjä, ja koska päästöjen kehittymistä Hansen ei tietenkään tiennyt, hän mallinsi kolme erilaista skenaariota joista vihreä käyrä, skenaario B, vastaa toteutunutta päästöjen kehitystä. Musta käyrä on mitattu lämpötila. Kuten tästäkin kuvasta nähdään, malliennuste ja mitattu lämpötila eivät seuraa toisiaan vuositasolla, mutta vuosikymmenen ja sitä pidemmän tarkastelujakson tasolla ne seuraavat erittäin hyvin.

Hansen lisäsi malliinsa jopa yhden suuren tulivuorenpurkauksen vuodelle 1995. Todellisuudessa se sattui vuonna 1991, kun Pinatubo purkautui. Purkauksen vaikutus näyttäytyy kuvassa hyvin samanlaisena kuin malliennusteessa, mutta se sattui neljä vuotta aikaisemmin kuin Hansen arvasi.

Ilmastomalleilla ei voi ennustaa säätä, eikä epäonnistuminen jonkin alueen paikallisen ilmaston ennustamisessa muuta yllä olevassa kuvassa osoitettua mallin ja todellisuuden yhdenmukaisuutta miksikään.

Backman:

Ja näin toimii luonnon oma ilmastointilaite:

– auringon paahtamasta maapallon pinnasta nousee lämmintä kosteaa ilmaa
– vesihöyryn tiivistyessä vapautuu lämpöä, joka nostaa ilmaa yhä ylemmäksi. Pisaroiksi tiivistynyt vesihöyry sataa alas vetenä.
– Yläilmakehässä lämpöä poistuu avaruuteen, ja viilentynyt sekä kuivunut ilma palaa takaisin ilmakehän alakerroksiin.

Heureka! Martti kuvasi juuri veden kiertokulun ilmakehässä; haihdunta ja sitä seuraava jäähtyminen, tiivistyminen ja lopulta sataminen. Mekanismilla on aivan oleellinen merkitys varsinkin tropiikin sademetsien lämpötilansäätelyssä. Mutta miten se voisi estää ilmaston lämpenemisen, sitä ei tiedetä. Eikä myöskään ohjelmassa esitettyjä yläpilviteorioita tunneta riittävän hyvin, jotta niistä voi vetää mitään johtopäätöksiä. Jos ne joskus opitaan tuntemaan ja todetaan niillä olevan merkitystä, ne luonnollisesti ohjelmoidaan ilmastomalleihin mukaan. Vielä näin ei ole, ja siksi ei tiedetä, miten ne vaikuttavat.

Spiikki:

Auringon osuus on juuri nyt erityisen jännittävä. Aurinko säteili voimakkaasti silloin kun maapallo lämpeni ja nyt sen viilentyessä on auringon säteily heikompaa kuin koskaan sinä 30 vuoden aikana, kun sitä on mitattu satelliiteista.

Ilmaston lämpötilan kehitys on jossain määrin seurannut Auringon aktiivisuutta aina 70-luvulle saakka. Sen jälkeen Auringon aktiivisuuden kasvu pysähtyi, mutta lämpeneminen jatkui nopeampana kuin koskaan. Tätä ei Backman maininnut. Auringon vaikutus on ilmastomalleissa huomioitu, eikä se riitä selittämään jo tapahtunutta lämpenemistä.

Kirjoitusta voisi vieläkin jatkaa, mutta eiköhän tässä ollut riittävästi. Virheellisiä väittämiä, asiaa asian vierestä ja harhaanjohtavalla tavalla asiayhteydestään irrotettuja yksityiskohtia. Minä kutsun tällaista valehteluksi. Tämä ei suinkaan ollut ensimmäinen kerta kun MOT syyllistyy vastaavaan.

Jos MOT:n ja etenkin Juhani Backmanin aikaisempiin tekemisiin haluaa tutustua, suosittelen lukemaan vaikka nämä tekstit:

Backmanin motiiviksi paljastuukin jokin aivan muu kuin halu tehdä asiantuntevaa tiedeohjelmaa. Lainaus Pasi Toiviaisen kirjasta ”Ilmastonmuutos. Nyt.”


Oman ilmastoskeptisyytensä motiivit Backman sen sijaan paljasti pitämässään esitelmässä varmasti täysin rehellisesti : ”Näen kasvihuoneilmiön lietsomisen ennen kaikkea hyökkäyksenä länsimaista elämänmuotoamme vastaan, ja siinä se liittyy jonoon, jossa on jo useita samaan päämäärään tähdänneitä totalitäärisiä liikkeitä. Siksi en usko siihen, ja siksi mielestäni sen torjumiseenkaan ei nykytiedon valossa pidä uhrata penniäkään” [Martti Backmanin alustus ympäristöpäivillä 4.11.1998]. Kaikki mukatieteelliset argumentoinnit hänen MOT-ohjelmissaan ovat siis olleet pelkkää kulissia.

On siis niin, että Backman ensin päättää miten asiat ovat. Sen jälkeen hän etsii mielipidettään tukevat lausunnot asiansa tueksi. Jos vastapuolelle annetaan puheenvuoro, tehtävään valitaan joku jonka esiintyminen on vähemmän vakuuttavaa, tai sitten lausuntoja leikellään muotoon joka saa ne näyttämään epäilyttäviltä. Tästä ovat monet haastateltavat ohjelman nähtyään valittaneetkin.

Pekka Raukon sanoja lainatakseni:

Tiedän vain, että Backman on joko patologinen valehtelija, tai täysin ammattitaidoton journalisti.

Haluaisin kuulla Ylen johdon vastauksen kysymykseen: Millä perusteella Backmanin toistuvasti harjoittama väärän tiedon levittäminen sallitaan julkisin varoin kustannetulla TV-kanavalla, jonka tarjoamaan tietoon ihmisillä pitäisi olla oikeus luottaa? Tämä siis aikana, jolloin dis-informaation levittämistä lmastonmuutoksesta on jopa vaadittu kriminalisoitavaksi.

Jos tälle sivulle lainaamani tekstit ja kuvat rikkovat ohjelman tekijöiden tai jonkun muun tekijänoikeuksia tms. todettakoon, että maksamani lupamaksurahojen käyttäminen tällaisen potaskan tuottamiseen loukkaa minua ja minun moraalikäsityksiäni. MOT.

Lähteitä:

Mainokset

16 ajatusta artikkelista “Ilmastonihilismiä alá Backman

 1. Kiitos kattavasta selostuksesta. Itselläni kun ei ole telkkaria niin en onneksi moista MOT-puppua nähnytkään. Vaikka tietysti sitä toivoisi, että edessäolevan katastrofin voisi kaavioilla vaan pyyhkäistä huolista pois.

  Tykkää

 2. Uskomatonta roskaa tämä ”debunkkauksesi”. Koska odotettavissa on, että käyt samalla laadulla seuraavankin ohjelman kimppuun, käydään nyt tämä ensin läpi:

  ”MOT:n omilta sivuilta löytyy kuitenkin myös tämän näköinen kuva:” jne

  Sekoitat ”iloisesti” kaksi täysin vertailukelvotonta kuvaa, ja yrität hörhöilylläsi rakentaa olkiukkoa. Ensimmäinen kuva on raakadataa (4AR ensemblemalliennusteet ja UAH sateliittidata), jälkimmäinen on laatimani Rahmstorfin vääristelyyn perustuva HadCRUT ”trendikäyräkuva”. Niitä ei voi eikä saa verrata keskenään. Rahmstorfin käyrä muuten perustuu 21 vuoden tasoitukseen, ja kertoo varsin vähän lähiaikojen lämpötilamuutoksista. Kuvan tarkoituksena oli osoittaa kuinka surkeissa kantimissa R:n laajalle alarmistipiireihin levinnyt käyrä makaa: kahden vuoden lisäys vääristää käppyrän täysin. Ilmeisesti sinulta meni tuo ohi kokonaan. Lisää käppyrän myöhemmistä vaiheista voi lukea vaikka tuosta:
  http://landshape.org/enm/recent-climate-observations-disagreement-with-projections/
  ja ClimateAuditista, jonne olitkin jo itsesi löytänyt.

  ”Mihin Backmanin väite yhdestä asteesta perustuu, se ei käy ilmi.”

  Jos vaikka lukisit esim. niitä IPCC:n raamattujasi. Suora CO2:n tuplaantumisvaikutus on asteen luokkaa useimpien laskujen mukaan. Kokonaisvaikutuksestahan (takaisinkytkennät) tässä kiistellään, eli millä ilveellä IPCC nostaa herkkyytensä 3 asteeseen (ja alarmistit paljon sen yli).

  ”Eivät olekaan, koska satunnaisvaihteluita ei voida mallintaa. Malli voi kyllä tuottaa oman satunnaisvaihtelun, mutta se ei seuraa todellista ilmastoa.”

  Täh? Tottakai se satunnaisvaihtelu voidaan ja pitää mallintaa. Se, ettei suurin osa malliajoista seuraa (hetkellisesti) ”todellista ilmastoa” olisi aivan luonnollista, mutta ei tuosta lainauksessasi siitä ollut kysymys. Vaan siitä, että mitkään malliajot eivät saaneet viilenemistä aikaiseksi. Ts. mihinkään malliin ei ollut sisäänrakennettuna niin suurta ”sisäistä vaihtelua” että rouva Fortunan ohjaamana olisi edes jokin malliajo nouttanut nykyistä viilenemis- (tasaantumis-) jaksoa. Voi hyvin olla, että nykyinen lämpötilakehitys on vain hetkellistä tasaantumista, jossa ”sisäiset vaihtelut/kohina” peittävät kasvihuonelämpenemisen alleen, mutta fakta on ettei yhteen malliin ollut sitä sisäänrakennettuna. Onko se oleellista mallien pitkäntähtäimen ennustuskyvyn kanssa, onkin sitten toinen kysymys.

  ”Mutta Nasan satelliittimittauksia ei kaupunkilämpö hämää, ja eniten lämpenemistä on mitattu pohjoisella napa-alueella -kaukana kaupungeista ja asutuksesta.

  Alla satelliittimittauksiin perustuva kuva vuoden 2007 lämpötilapoikkeamista Maapallolla:”

  Oho! Sinä ihan tosissasi yrität kumota UHI:a _yhden vuoden_ lämpötilapoikkeamakartalla?! Oletko ihan tosissasi?

  ”Kyllä mallit ennustavat eniten lämpenemistä juuri arktisille alueille, ja mittaukset osoittavan näin myös tapahtuneen.”

  Jälleen olet pihalla kuin lumiukko. Lainauksessa oli troposfäärin lämpötiloista, ei pinnan. Erityisesti kyseessä oli ns. troposfäärin ”hotspotista”, josta on väännetty kättä useammankin julkaisun voimin. Löytänet niiden jäljille lukemalla läpi vaikka tuon ketjun:
  http://www.ilmastofoorumi.fi/foorumi/viewtopic.php?f=1&t=674

  ”Tulos on tässä”

  En olettanutkaan että olisit valinnut vertailuun muuta kuin GISS:n lämpötilaa, mutta et sitten edes yhtään tuoreempaa löytänyt? Tuossa Coby Beckin (kelpaa varmaan sullekin) vuoteen 2007 päivittämä käyrä:
  ttp://www.cobybeck.com/illconsidered/HansenABC.jpg
  Osaat varmaan itse piirtää käppyrään vuoden 2008 (vinkki: oli GISS:n mukaan kylmempi kuin 2001). Nuo malliajot ovat muuten meri-ilma lämpötiloja, joten hassusti käppyrässäsi seurataan GISS:n maalämpöjä (Beckin punainen) vaan oikea on tietysti maa-meri indeksi (Beckin musta).

  Backmanin mainitsema kreikkalaistutkimus on muuten päivitetty, löytyypi täältä:
  http://www.itia.ntua.gr/en/docinfo/900/
  Kannattaa tutustua, karmeaa luettavaa: mallit eivät missään saa mitään ilmastosta oikein.

  Loppuosa tekstistä olikin sitten ad-homia, josta toivottavasti vastaisuudessa luovut.

  Tykkää

 3. Jean S:

  Minusta olisi kiva kuulla sinun näkökantasi tähän kun kovasti mainostetaan, että tuo skenaario B olisi ”osunut oikeaan”. Niin eikö kuitenkin ollut niin, että Hansenin skenaario perustuu ~ 10 % liian pieneen CO2n nousuun vai muistanko väärin?

  Samoin minua aavistuksen mietityttää, että mitä käyrää nyt tuota skenaariota vastaan pitää tarkistella. Tuota lämpötila käyrää maa-asemilta vai land+ocean indeksiä?

  Miten muuten noiden satelliittimittausten käyttö, voiko niillä vertailla maasema mittauksia ja jotenkin validoida niiden todenmukaisuutta tai UHIa?

  Lopuksi vielä noista skenaarioista eli onko nykyinen GISS käyrä jo mennyt tuonne skenaario Cn tasolle vai ollaanko vielä tuolla skenaarioiden välissä?

  Tykkää

 4. Jean S:lle

  Uskomatonta roskaa tämä “debunkkauksesi”. Koska odotettavissa on, että käyt samalla laadulla seuraavankin ohjelman kimppuun, käydään nyt tämä ensin läpi:

  Taisin osua arkaan paikkaan? Sinäkö olet laittanut kaikki sanat Backmanin suuhun?

  Sekoitat “iloisesti” kaksi täysin vertailukelvotonta kuvaa, ja yrität hörhöilylläsi rakentaa olkiukkoa. Ensimmäinen kuva on raakadataa (4AR ensemblemalliennusteet ja UAH sateliittidata), jälkimmäinen on laatimani Rahmstorfin vääristelyyn perustuva HadCRUT “trendikäyräkuva”. Niitä ei voi eikä saa verrata keskenään.

  En minä Rahmstorfin käyrään verrannutkaan. Ylemmässä kuvassa

  on ”mitattu lämpötila” vuosilta 2000-2008 (ei sanota mikä sarja on kysessä), jossa viimeiset 3 (KOLME!) vuotta on laskevaa trendiä. Alemmassa kuvassa

  on mustalla viivalla HadCRUT3, ja siitä katsot vuosia 2000-2008. Näyttääkö samalta? Sitten katsot koko aikaväliä 1970-2008 ja mietit todistaako viimeisen kolmen vuoden laskeva trendi jollakin tavalla mallit käyttökelvottomiksi.

  Nythän HadCRUT3 näyttää jo vähän erilaiselta:

  Malliesimerkki kirsikanpoiminnasta tuo ylempi MOTin esittämä kuva. Tämän varmasti useimmat muut lukijani ovat ymmärtäneetkin.

  Jos vaikka lukisit esim. niitä IPCC:n raamattujasi. Suora CO2:n tuplaantumisvaikutus on asteen luokkaa useimpien laskujen mukaan. Kokonaisvaikutuksestahan (takaisinkytkennät) tässä kiistellään, eli millä ilveellä IPCC nostaa herkkyytensä 3 asteeseen (ja alarmistit paljon sen yli).

  IPCC ei itse ”nosta herkkyyttään 3 asteeseen”, vaan käyttää lähteenä tieteellisiä julkaisuja. Tässä on lueteltu 61 tutkimusta, ja 25 ilmastomallia ja niiden antamat arvot ilmastoherkkyydelle.

  http://bartonpaullevenson.com/ClimateSensitivity.html

  Tässä on lisää papereita samasta aiheesta.

  http://agwobserver.wordpress.com/2009/11/05/papers-on-climate-sensitivity-estimates/

  Noista IPCC on käsityksensä muodostanut. Lue ensin ne, palataan sitten asiaan jos jäi kysyttävää.

  Se, ettei suurin osa malliajoista seuraa (hetkellisesti) “todellista ilmastoa” olisi aivan luonnollista, mutta ei tuosta lainauksessasi siitä ollut kysymys. Vaan siitä, että mitkään malliajot eivät saaneet viilenemistä aikaiseksi.

  Spiikkihän oli

  Ilmastomallit eivät ole ennustaneet tätä voimakasta sahausliikettä.

  Kyllä ovat.

  Onko se oleellista mallien pitkäntähtäimen ennustuskyvyn kanssa, onkin sitten toinen kysymys.

  Tuon unohditte MOTissa kertoa. Hyvä kun sanot sen nyt, vedän siitä omat johtopäätökseni.

  Oho! Sinä ihan tosissasi yrität kumota UHI:a _yhden vuoden_ lämpötilapoikkeamakartalla?! Oletko ihan tosissasi?

  Täh? Jos mittausten näyttämä johtuu UHIsta, sen pitäisi kaiketi näkyä milloin vain. Mutta kun ei näy, Eniten lämpenee siellä, missä ketään ei edes asu. Satelliitti- ja maa-asemamittaukset eivät sanottavasti eroa toisistaan:

  Turha UHItella. Vai mittaavatko satelliititkin vain kaupunkien kohdalta?

  Jälleen olet pihalla kuin lumiukko. Lainauksessa oli troposfäärin lämpötiloista, ei pinnan. Erityisesti kyseessä oli ns. troposfäärin “hotspotista”, josta on väännetty kättä useammankin julkaisun voimin.

  Saatoin tietysti erehtyäkin, sehän on MOTin strategia, aiheuttaa sekaannusta ja hämmennystä. Jos nyt MOT yritti selittää jotakin tropiikin hot-spottiin liittyen, niin sekään argumentti ei kestä. Hot-spottia tukeva teoria on tunnettu jo 70-luvulla, eikä se suoranaisesti liity ihmisperäiseen lämpenemiseen mitenkään. Samanlaisen hot-spotin aiheuttaisi mikä tahansa, vaikka Auringon aiheuttama lämpeneminen. Kasvihuoneilmiön voimistuminen aiheuttaa alailmakehän lämpenemistä ja yläilmakehän viilenemistä, ja tätä teoriaa havainnot tukevat. MOTti ei vaan muistanut kertoa siitä. Sitä paitsi on myös tutkimuksia, joissa MOTin olemattomaksi julistama hot-spot on löydetty sieltä mistä pitääkin, eli taas kerrottiin vain totuuden toinen puoli ja annettiin ymmärtää, että siinä on koko totuus.

  Hansenin ennuste vuodelta 1988 ymmärrettävästi harmittaa ”skeptikoita”. Suurta riemun aihetta ilmeisesti syntyy nyt siitä, että ko. mallissa ilmastoherkkyys oli 4, kun se nykykäsityksen mukaan on 3. Siksi malli hieman ylittää mittaukset. Tiede kehittyy 20 vuodessa. MOTin mainitsemalla yhden asteen herkkyydellä mitattu lämpeneminen ei olisi mitenkään mahdollista.

  Backmanin mainitsema kreikkalaistutkimus on muuten päivitetty,

  Aivan loistava vertailu! Joanne Nova oli löytänyt merkittävän korrelaation ilmaston lämpenemisen ja USA:n postimaksujen välillä. Vinkiksi vaan, seuraavaan ilmastomottiin.

  Loppuosa tekstistä olikin sitten ad-homia, josta toivottavasti vastaisuudessa luovut.

  Katsopa peiliin, ennen kuin syytät minua ad-hominemista. Loppuosa oli välttämätöntä lähdekritiikkiä, jonka tarkoituksena on selvittää tiedon lähteen luotettavuutta. Jos joku on aikaisemmin valehdellut, hän suuremmalla todennäköisyydellä tekee niin myös jatkossa.

  Jos luulet, että arrogantti tyylisi tehostaa uskottavuuttasi, erehdyt. Käyttäydyt kuin murrosikäinen kakara, joka kuvittelee tietävänsä kaikki maailman asiat paremmin kuin muut, ja huutelee näitä viisauksiaan jonkin epämääräisen nimimerkin takaa. Jos oikeasti tiedät oikeita tutkijoita paremmin, julkaise havaintosi tiedejulkaisuissa. Missä ovat paperit, Jean S et al? Ei taida löytyä? Siihen asti, pidä se suuri turpasi hetken aikaa kiinni, istu hiljaa ja kuuntele kun aikuiset puhuvat.

  Tykkää

 5. ”Siihen asti, pidä se suuri turpasi hetken aikaa kiinni, istu hiljaa ja kuuntele kun aikuiset puhuvat.”

  Kertoo normaalilla älyllä ja tavoilla varustetuille kaiken tarvittan paitsi sinusta niin tuhertelujesi sisällöstä.

  Tykkää

 6. Eli et sitten keksinytkään tuhertelujeni sisällöstä mitään sanottavaa? Kertonee normaalilla älyllä ja tavoilla varustetuille kaiken tarvittavan MOT:n käyttämien ”asiantuntijoiden” tasosta.

  Tykkää

 7. Ei tuhertelujesi kommentointi paljoa vaadi, mutta hoitakoon joku muu sen jos viitsii. Minä en tuhlaa enempää aikaani käytöstavattomaan moukkaan. Ja sinun julkaisuluettelollasi ei sanaa ”asiantuntija” kannattaisi edes mainita.

  Tykkää

 8. Kaj Luukko:

  Luukko kyllä sortuu riman alitukseen minusta käytöstavoissa.

  ”Sitten katsot koko aikaväliä 1970-2008 ja mietit todistaako viimeisen kolmen vuoden laskeva trendi jollakin tavalla mallit käyttökelvottomiksi.”

  Varmaan kannattaisi puhua koko 2000-luvusta kuin 3 vuodesta, mutta tekeekö joku osa lämpötila historiasta mallit käyttökelvottomaksi niin toki ei. Ne voivat kuitenkin indikoida, että malleissa on virheitä ja puutteita, jota sinä Kaj et tunnu kovin hyvin täällä yleensä myöntävän(älä viittaa viimeiseen artikkeliin).

  Tiedät kuitenkin Kaj varsin hyvin, että kun mallit ennustavat pitkän aikavälin muutosta niiden verifioiminen todellisella lämpötila datalla kestää. Niinpä 2000-luvun trendi voi olla tai voi olla olematta merkittävä.

  Kuitenkin etsipä nyt se skenaario, joka osui oikeaan lämpötilapakoitteen kanssa, sekä lämpötilan kehityksen kanssa. Samalla niin, ettei sinne ole simuloitu tulivuoren purkauksia 2000-luvulle tai kovia CO2 päästövähennyksiä.

  Kyllähän IPCC itse päätyy tuohon oletukseen ja todennäköisesti, joko mediaanin kautta tai keskiarvon kautta. Ongelmallista minusta on, etten ole löytänyt syitä miksi IPCC raakkaa alapäästä osan tutkimuksia pois. Perusteluita en ainakaan itse ole sille AR4sta löytänyt, mutta Kaj pystytkö sinä löytämään?

  Toisaalta heillähän on tämä epävarmuus lause käytössä ja kun kaikista suurin tekijä eli ilmastoherkkyys on suurimmalta osin huonosti tunnettu niin tuloshan voi liikkua hyvinkin paljon ilman, että IPCC on ”väärässä”.

  ”Spiikkihän oli

  Ilmastomallit eivät ole ennustaneet tätä voimakasta sahausliikettä.

  Kyllä ovat.”

  Saisinko sellaiset ilmastomallit nähtäväksi, jokseenkin havainnolliseen muotoon. Toivottavasti se sahaus ei ole tulivuoren purkaus sillä siitä kai nyt ei ole epäselvyyttä tai pelkkä vuosittainen sahaus, mutta esim. 10 vuoden mittaista sykliä 2000-luvulle.

  ”Jos mittausten näyttämä johtuu UHIsta, sen pitäisi kaiketi näkyä milloin vain. Mutta kun ei näy, Eniten lämpenee siellä, missä ketään ei edes asu.”

  Eihän tämä todista mitään, ettei UHIa olisi? Yleensäkin voi puhua mittausvirheestä… UHIa voi olla vaikka keskellä erämaata jos sen mittarin laittaa rakennuksen viereen.

  Se miten paljon nuo virheet vaikuttavat on mielenkiintoinen kysymys, mutta minusta GISS eikä Hadcrut tunnu noissa kovin luotettavalta. Voikohan se ero noihin satelliittimittauksiin olla juuri siinä?
  Kuitenkin jos katsotaan globaalia lämpötilaa niin satelliitti on varmasti parhain tapa kerätä lämpötilaa kattavasti ilman huolta rakennusten tai mittarin sijoittamisesta johtuvasta virheestä.

  ”Satelliitti- ja maa-asemamittaukset eivät sanottavasti eroa toisistaan:”
  Niinkö määrittelet noin 0.3 – 0.4 asteen eron UAH meanin ja GISS meanin välillä? Minusta noissa on varsin suuri ero, joka voi selittyä maamittareiden virheistä.

  ”Hansenin ennuste vuodelta 1988 ymmärrettävästi harmittaa “skeptikoita”. Suurta riemun aihetta ilmeisesti syntyy nyt siitä, että ko. mallissa ilmastoherkkyys oli 4, kun se nykykäsityksen mukaan on 3. Siksi malli hieman ylittää mittaukset. Tiede kehittyy 20 vuodessa.”

  Hei Kaj. Hansenin skenaario on yksi 3sta skenaariosta tuonne 2050 luvulle asti ainakin. Ensinnäkin tuo skenaario B arvioi liikaa CO2 vaikutuksen. Toiseksi ei se vertailu ole vielä päättynyt. Jos tiede kehittyy niin voidaan vain todeta, että skenaario oli väärin. Se miten väärin se sitten todellisuudessa on joutuu odottamaan vielä pitkään, joka onkin se suuri ongelma. Kohtuullisesti se arvioi 1990-luvun, mutta siinä ei taida olla ENSOa simuloituna eikä muitakaan merien syklejä… aika tasainen tuo skenaario kuitenkin on niin tulevaisuuteen kuin historiaan.

  ”MOTin mainitsemalla yhden asteen herkkyydellä mitattu lämpeneminen ei olisi mitenkään mahdollista.”
  Miksi ei? Näin jos vain yksinkertaisesti katsoo niin noin 100 ppm on noussut CO2 eli ~ 35 %, joka tarkoittaisi noin 0.35 astetta, jos pakotteita ei oteta mukaan.
  GISS mukaan 1950-luvun jälkeen on lämpötila noussut noin ~0.4 astetta, joten siinäpä se on.
  Toki tilanne ei ole näin yksinkertainen, koska muitakin lämmittäviä tekijöitä on tullut 50-luvun jälkeen niinkuin nuo pienhiukkaset ja noki, joiden osuuden arvellaan olevan varsin suuri. Jos taas otetaan satelliitti mittaukset tai siivotaan yleisesti pois esim. ENSO ja tulivuoret niin nousu ei ole edes ihan tuota.

  Tuo nyt näin johtaa kahteen kysymykseen, mihin se loppulämpö on varastoitunut? Varsinkin kun IPCCn mukaan ei ole voimakkaita negatiivisia pakotteita?

  Perusoletuksena tässä on se, että 1950-lukua edeltävä lämpötilanousu on luonnollista(IPCC lähteenä). Sekä silloin ei CO2 ollut merkittävästi noussut(Mauna loa).
  Laskentana on käytetty vain noin arvoja ja CO2 tuplaantumisessa tuota sen 1 astetta. Kaikki ilmastoherkkyydet on unohdettu sillä niitä on hankala näin laskea.

  Tämä ei edes yritä olla tieteellinen tarkastelu vaan sen tarkoitus on havainnollistaa, että johonkin se ilmastoherkkyyden lämmön pitää mennä tai sitten se ei ole ”kytkeytynyt” vielä päälle. Jos se ei ole kytkeytynyt niin miksi? Odotan mielenkiinnolla näihin vastauksia.

  En osaa sanoa aikuisuudesta mitään Kaj, mutta jos sinusta tuollainen toisten tutkijoiden discredittaus on OK niin onnea valitsemallasi linjalla. Siinä vaan tahtoo olla sellainen ongelma, että et sitten ole kovinkaan johdonmukainen. Hyvin monella johtavilla ilmastotutkijoilla joihin haluat viitata löytyy varsin erikoisia piirteitä niin tutkimuksista kuin tuloksista ja niiden esityksestä. Koska et käsittele niitä johtaa se päätelmään, että valitset tutkijat jotka ovat ”oikeita” ja ne jotka ovat ”vääriä”.

  Se toki on sinun oikeutesi, mutta itse edelleen peräänkuulutan sitä, että katsotaan silmät auki sitä koko kenttää. Taustat ovat epärelevantteja sillä puhukoot tulokset puolestaan… ja tässä asiassahan varmasti puhetta riittää kun niin suuri osa alasta on vielä kohtuu huonosti tunnettua. Onneksi tiede kehittyy ja asioita tutkitaan koko ajan.

  Tykkää

 9. Tiedemiehet väittelee?? tällä tasollako on Suomen tieteen taso. Ei ihme, että tänään Hesarissa valitettiin, että tutkimuksen taso Suomessa on huonoa.

  Pikkukakaroiden touhua ja kummallakaan osapuolella ei ole kanttia myöntää mitään.

  Jatkakaa, pitää mennä kaitsemaan omia lapsia.

  Tykkää

 10. Se sinulta unohtui, ettei tietokone pysty simuloimaan universumin ja maapallon tulevia tapahtumia, koska on liikaa muuttujia.
  Kerroppas nyt minulle, miten on mahdollista ennustaa ilmastoa ja säätiloja vuosikymmenien päähän tarkasti, kun viiden päivän sääennustekkaan ei pidä kutiansa?
  Ei kristallipallosta ennustamalla voi perustella näitä asioita.

  Tykkää

 11. Ilmasto ja säätila ovat kaksi eri asiaa, pitänee joskus kirjoittaa tästä ihan oma artikkeli.

  Huomaat eron, kun ajattelet vaikkapa ensi kesää. Kukaan ei voi tietää, sataako vai paistaako juhannuksena, eli millainen sää juhannuksena on.

  Sen sijaan tiedämme, millainen kesä-ilmasto on, ja millainen juhannuksen sää keskimäärin, tilastollisesti on. Sää on hetkellinen ilmiö, ilmasto on tilasto säästä. Tilastoa voi ennustaa, yksittäisiä muuttujia tilastossa ei.

  Toinen esimerkki: Heitä noppaa sata kertaa ja laske silmien keskiarvo. Saat todennäköisesti tulokseksi hyvin lähelle 3½. Nyt tehdään noppaan ilmastonmuutos, piirretään ykkösen tilalle kakkonen. Hietetään taas sata kertaa, ja kas, silmäluvun keskiarvo nousi.

  Kummassakaan tapauksessa et pysty kovin hyvin ennustamaan seuraavan yksittäisten heittojen lukemia, mutta tilasto on hyvin ennustettavissa. Tähän perustuu ilmastomallinnus.

  Tykkää

 12. ”Sen sijaan tiedämme, millainen kesä-ilmasto on, ja millainen juhannuksen sää keskimäärin, tilastollisesti on. Sää on hetkellinen ilmiö, ilmasto on tilasto säästä. Tilastoa voi ennustaa, yksittäisiä muuttujia tilastossa ei.”

  MOTissa haastateltu tilastotieteideinen professori oli siis oikea henkilö arvioimaan lätkämailaa.

  ”Heitä noppaa sata kertaa ja laske silmien keskiarvo. Saat todennäköisesti tulokseksi hyvin lähelle 3½. Nyt tehdään noppaan ilmastonmuutos, piirretään ykkösen tilalle kakkonen. Hietetään taas sata kertaa, ja kas, silmäluvun keskiarvo nousi.

  Tähän perustuu ilmastomallinnus.”

  Pieni oikaisu, mutta kiteytit loistavasti ”ilmastomallinnuksen”.

  Yleensä tieteessä on ensin mittaus ja sitten tulos. Ilmastomallinnuksessa on ensin tulos ja sitten mittauksia kunnes tulos täsmää.

  Tykkää

 13. Mite ny suu pannaan? Ei kai vaan teidän luotettavat lähteenne vaan kusettaneetkin teitä. Nobel hakkerille!!!! Luulisi teillä pikkuhiljaa menevän kaaliin mistä ilmastonmuutoshömpässä on kyse: rahat pois ääliöiltä. Thats it!

  Tykkää

 14. Tiede.fi:n keskustelut + paljon muuta lukeneena voidaan kiteyttää homma näin:

  Sulta katos blogista kokonaan pohja.

  Ihmisen aiheuttamasta ilmastomuutoksesta (AGW) katosi kerta heitolla tieteellinen pohja.

  Jamalin ”lätkämaila” data oli pelkkä ostettu väärennös.

  Muut mittaussarjat on manipuloitu luovalla tietokoneohjelmalla todistamaan haluttua asiaa. (joku varmaan jossain vaiheessa todistaa matemaattis-tilastollisin menetelmin, että hemmojen käyttämä mittausdata on liian ”nättiä” ollakseen oikeasti luonnosta – liian vähän normaalia variaatiota eli sen täytyy olla ohjelmalla luotua feikkiä…)

  Vertaiskritiikki on estetty kovin keinoin, tarvittaessa vaikka deletoimalla.

  Arkoja sähköposteja on poisteltu yhteisellä sopimuksella jne…

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s